Időállapot: közlönyállapot (2012.X.25.)

2012. évi CLIII. törvény

Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról * 

1. § A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 5. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(3) Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.)]

d) 36. § (4) bekezdésében meghatározott ingyenesen átruházható vagyontárgyak 2012. évi összesített bruttó forgalmi értéke - a (4) bekezdésben foglalt kivétellel - 15 000,0 millió forint lehet.”

2. § E törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére