Időállapot: közlönyállapot (2012.XI.13.)

2012. évi CLXIII. törvény

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról * 

1. § A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:

„(7a) A (7) bekezdésben meghatározott megállapodás megkötése a kormányhivatal vezetőjének jóváhagyásával megtagadható. A jóváhagyásról vagy annak megtagadásáról szóló döntés ellen az érintett önkormányzat képviselő-testülete - jogszabálysértésre hivatkozással - a Törvényszékhez fordulhat.”

2. § E törvény 2013. január 1. napján lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

3. § E törvény 1. §-a az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.


  Vissza az oldal tetejére