Időállapot: közlönyállapot (2012.XII.12.)

2012. évi CXCV. törvény

a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei 2012. évi módosításának kihirdetéséről * 

[A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei 2012. évi módosításai Magyarország vonatkozásában 2012. július 1-jén léptek nemzetközi jogilag hatályba.]

1. § Az Országgyűlés a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetben történő kihirdetéséről szóló 2011. évi XXXVII. törvénnyel kihirdetett, a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (a továbbiakban: SzMGSz) és az SzMGSz 4., 12.5., 12.6., 14., 19. és 22. mellékletei módosításait e törvénnyel kihirdeti.

2. § (1) Az SzMGSz 2012. évi módosításának hiteles orosz nyelvű szövegét és annak hivatalos magyar nyelvű fordítását az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az SzMGSz 4. számú melléklete 2012. évi módosításának hiteles orosz nyelvű szövegét és annak hivatalos magyar nyelvű fordítását a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az SzMGSz 12.5. számú melléklete 2012. évi módosításának hiteles orosz nyelvű szövegét és annak hivatalos magyar nyelvű fordítását a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az SzMGSz 12.6. számú melléklete 2012. évi módosításának hiteles orosz nyelvű szövegét és annak hivatalos magyar nyelvű fordítását a 4. melléklet tartalmazza.

(5) Az SzMGSz 14. számú melléklete 2012. évi módosításának hiteles orosz nyelvű szövegét és annak hivatalos magyar nyelvű fordítását, valamint az SzMGSz 14. számú mellékletének új, 11. Fejezetének hiteles orosz nyelvű szövegét és annak hivatalos magyar nyevű fordítását az 5. melléklet tartalmazza.

(6) Az SzMGSz 19. számú melléklete 2012. évi módosításának hiteles orosz nyelvű szövegét és annak hivatalos magyar nyelvű fordítását a 6. melléklet tartalmazza.

(7) Az SzMGSz 22. számú melléklete 2012. évi módosításának hiteles orosz nyelvű szövegét és annak hivatalos magyar nyelvű fordítását a 7. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.

1-7. melléklet a 2012. évi CXCV. törvényhez * 


  Vissza az oldal tetejére