Időállapot: közlönyállapot (2013.VI.21.)

2013. évi C. törvény

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvénynek az óvodák működőképességének megőrzése és a gyermekek védelmében szükséges módosításáról * 

1. § A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A gyermek hároméves korától annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amikor az ötödik életévét betölti, az óvodába járási kötelezettségét családi napköziben is teljesítheti abban az esetben, ha a családi napköziben a szolgáltatást nyújtó személy rendelkezik a 3. mellékletben az óvodapedagógus munkakör betöltéséhez előírt szakképzettséggel, és munkája során figyelembe veszi az óvodai nevelés országos alapprogramjában foglalt követelményeket.”

2. § Ez a törvény 2014. szeptember 1-jén lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére