Időállapot: közlönyállapot (2013.VI.27.)

2013. évi CXIII. törvény

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosításáról * 

1. § A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 6. § 16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában)

„16. közigazgatási gyakorlatnak kell tekinteni a közigazgatási szervnél, illetve annak jogelőd szervénél közszolgálati jogviszonyban, államigazgatási munkaviszonyban töltött időt tekintet nélkül arra, hogy a jogviszony folyamatosan fennállt-e vagy sem; a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény hatálya alá tartozó szervnél szerzett gyakorlatot; továbbá a 247. § (1) bekezdés b) pontja vonatkozásában - jogi előadói vagy más jogi munkakörben megszerzett joggyakorlat kivételével - a jogi szakvizsga megtételéhez szükséges joggyakorlati időt is;”

2. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére