Időállapot: közlönyállapot (2013.VI.27.)

2013. évi CXX. törvény

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény módosításáról * 

1. § A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Hivatal elnöke és elnökhelyettese jogviszonyának megszűnése után egy éven át, ide nem értve a többségi állami tulajdonban lévő gazdasági társaságokat,

a) nem létesíthet munkaviszonyt, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt olyan gazdasági, társasággal, valamint

b) nem szerezhet részesedést olyan gazdasági társaságban,

amelynek jogát vagy jogos érdekét a Hivatal döntése a megbízatás megszűnését megelőző három évben érintette.”

2. § (1) E törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. § az Alaptörvény 23. cikke alapján sarkalatosnak minősül.


  Vissza az oldal tetejére