Időállapot: közlönyállapot (2013.VII.9.)

2013. évi CXXX. törvény

az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény módosításáról * 

1. § Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 23. § (2) bekezdésében a „június 30-a” szövegrész helyébe a „július 15-e” szöveg lép.

2. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. § E törvény 1. §-a és 2. §-a az Alaptörvény 2. cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.


  Vissza az oldal tetejére