Időállapot: közlönyállapot (2013.VII.12.)

2013. évi CXXXII. törvény

az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény módosításáról * 

1. § Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (a továbbiakban: Vjt.) 2. számú mellékletében

a) a Budapest 02. számú országgyűlési egyéni választókerületének területét meghatározó leírásban az „Etele út (minden házszáma)” szövegrész helyébe az „Etele út középvonalán” szöveg,

b) a Budapest 03. számú országgyűlési egyéni választókerületének területét meghatározó leírás 2. pontjában a „Júlia utca páros oldalán” szövegrész helyébe a „Júlia utca páratlan házszámozású oldalán” szöveg,

c) a Budapest 04. számú országgyűlési egyéni választókerületének területét meghatározó leírás 1. pontjában a „Júlia utca páratlan házszámozású oldalán” szövegrész helyébe a „Júlia utca páros házszámozású oldalán” szöveg,

d) a Budapest 04. számú országgyűlési egyéni választókerületének területét meghatározó leírás 2. pontjában az „az Ezüsthegy utca páros házszámozású nyugati oldalán déli irányba a Dózsa György út torkolatáig, a Dózsa György úton tovább haladva a Hollós Korvin Lajos utcáig, a Hollós Korvin Lajos utca vonalán az utca végéig, majd a vonal elméleti meghosszabbításának és a Batthyány útnak metszéspontjáig, a Batthyány út majd folytatásában a Rákóczi út páratlan házszámozású (nyugati) oldalán a Határ útig, a Határ út déli oldalán haladva az Aranyhegyi útig,” szövegrész helyébe az „az Ezüsthegy utca páros házszámozású nyugati oldalán déli irányba a Dózsa György utca torkolatáig, a Dózsa György utcán tovább haladva a Hollós Korvin Lajos utcáig, a Hollós Korvin Lajos utca déli oldalán az utca végéig, majd a vonal elméleti meghosszabbításának és a Batthyány utcának a metszéspontjáig, a Batthyány utca páros házszámozású (nyugati) oldala folytatásában a Rákóczi utca páratlan házszámozású (nyugati) oldalán a Határ útig, a Határ út északi oldalán haladva az Aranyhegyi útig,” szöveg,

e) a Budapest 08. számú országgyűlési egyéni választókerületének területét meghatározó leírásban az „a Tihany utca páratlan oldalán a Vezér utcáig, a Vezér utcán (házszámok nélkül) a Mirtusz utcáig,” szövegrész helyébe az „a Tihany utca középvonalán a Vezér utcáig, a Vezér utca középvonalán a Mirtusz utcáig,” szöveg,

f) a Budapest 10. számú országgyűlési egyéni választókerületének területét meghatározó leírásban a „az Ezüsthegy utca keleti oldalán déli irányba a Dózsa György út torkolatáig, a Dózsa György úton tovább haladva a Hollós Korvin Lajos utcáig, a Hollós Korvin Lajos utca vonalán az utca végéig, majd a vonal elméleti meghosszabbításának és a Batthyány útnak metszéspontjáig, a Batthyány út, majd folytatásában a Rákóczi út páros házszámozású (keleti) oldalán a Határ útig, a Határ út északi oldalán haladva az Aranyhegyi útig,” szövegrész helyébe az „az Ezüsthegy utca keleti oldalán déli irányba a Dózsa György utca torkolatáig, a Dózsa György utcán tovább haladva a Hollós Korvin Lajos utcáig, a Hollós Korvin Lajos utca északi oldalán az utca végéig, majd a vonal elméleti meghosszabbításának és a Batthyány utcának a metszéspontjáig, a Batthyány utca páratlan számozású (keleti) oldala, majd folytatásában a Rákóczi utca páros házszámozású (keleti) oldalán a Határ útig, a Határ út déli oldalán haladva az Aranyhegyi útig,” szöveg,

g) a Budapest 13. számú országgyűlési egyéni választókerületének területét meghatározó leírás 1. pontjában az „a Vezér utcán (valamennyi házszámot tartalmazva) a Tihany utcáig, a Tihany utca páros oldalán a Fischer István utcáig,” szövegrész helyébe az „a Vezér utca középvonalán a Tihany utcáig, a Tihany utca középvonalán a Fischer István utcáig,” szöveg,

h) a Budapest 18. számú országgyűlési egyéni választókerületének területét meghatározó leírás 1. pontjában az „Etele úton (házszámok nélkül)” szövegrész helyébe az „Etele út középvonalán” szöveg

lép.

2. § Hatályát veszti a Vjt. 2. számú mellékletében a Budapest 08. számú országgyűlési egyéni választókerületének területét meghatározó leírásban az „a rákosszentmihályi körvasút sor vonalát követve, a Vezseny utcán, a Rákospalotai határúton a XIV.-XV.-XVI. kerületek hármas határpontjáig, ezután a rákospalotai körvasút sorig,” szövegrész.

3. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § E törvény 1-3. §-a az Alaptörvény 2. cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.


  Vissza az oldal tetejére