Időállapot: közlönyállapot (2013.IX.26.)

2013. évi CXLI. törvény

a nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló 2011. évi CC. törvény módosításáról * 

1. § A nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló 2011. évi CC. törvény 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. § A 2. § a)-c) pontja szerinti szolgáltatást nyújtó szolgáltató a központosított mobil értékesítésű szolgáltatás értékesítése céljából 2014. július 1-jéig veheti igénybe az erre a célra kialakított és üzemeltetett, e törvénytől eltérő mobil fizetési rendszert. A nemzeti mobil fizetési szervezet a nemzeti mobil fizetési rendszer működését a 2. § a)-c) pontja szerinti szolgáltatás tekintetében legkésőbb 2014. július 1-jétől biztosítja.”

2. § Ez a törvény 2013. szeptember 29-én lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére