Időállapot: közlönyállapot (2013.X.21.)

2013. évi CLXIV. törvény

az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló 2004. évi LVII. törvény módosításáról * 

1. § Az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló 2004. évi LVII. törvény 17/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„17/A. § (1) Az európai parlamenti képviselő a feladatai ellátásához szükséges minősített adatot - a minősített adat védelméről szóló törvényben foglaltaktól eltérően - személyi biztonsági tanúsítvány és titoktartási nyilatkozat nélkül, felhasználói engedély alapján használhatja fel, és köteles a minősített adat védelmére vonatkozó követelményeket megtartani.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott felhasználói engedélyt a Nemzeti Biztonsági Felügyelet adja ki.

(3) Az Európai Unió Tanácsa által minősített adatra kiterjedő felhasználói engedély kiadása esetén a Nemzeti Biztonsági Felügyelet értesíti az Európai Parlament elnökét arról, hogy az európai parlamenti képviselőnek - a feladatkörére tekintettel kiadott felhasználói engedély alapján - megfelelő felhatalmazása van arra, hogy az Európai Parlament elnökétől az európai parlamenti képviselők uniós minősített adatokhoz való hozzáféréséről szóló uniós szabályok szerinti hozzáférési engedélyt megkapja.”

2. § E törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére