Időállapot: közlönyállapot (2013.XI.14.)

2013. évi CLXXXII. törvény

a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei 2013. évi módosításának kihirdetéséről * 

(A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei 2013. évi módosításai Magyarország vonatkozásában 2013. július 1-jén léptek nemzetközi jogilag hatályba.)

1. § Az Országgyűlés a 2011. évi XXXVII. törvénnyel kihirdetett, a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (a továbbiakban: SzMGSz) és az SzMGSz 2., 12.6. és 14. mellékletei módosításait e törvénnyel kihirdeti.

2. § (1) Az SzMGSz 2013. évi módosításainak hiteles orosz nyelvű szövegét és annak hivatalos magyar nyelvű fordítását az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az SzMGSz 2. számú melléklet 2013. évi módosításainak hiteles orosz nyelvű szövegét és annak hivatalos magyar nyelvű fordítását a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az SzMGSz 12.6. számú melléklet 2013. évi módosításainak hiteles orosz nyelvű szövegét és annak hivatalos magyar nyelvű fordítását a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az SzMGSz 14. számú melléklet 2013. évi módosításainak hiteles orosz nyelvű szövegét és annak hivatalos magyar nyelvű fordítását, valamint az SzMGSz 14. számú melléklete új, 4. Fejezetének hiteles orosz nyelvű szövegét és annak hivatalos magyar nyelvű fordítását a 4. melléklet tartalmazza.

3. § (1) E törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.

1-4. melléklet a 2013. évi CLXXXII. törvényhez * 


  Vissza az oldal tetejére