Időállapot: közlönyállapot (2013.XII.9.)

2013. évi CCVI. törvény

a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról * 

1. § A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Az Országgyűlés az államháztartás központi alrendszerének (a továbbiakban: központi alrendszer) 2013. évi

a) bevételi főösszegét 15 460 815,7 millió forintban,

b) kiadási főösszegét 16 586 000,1 millió forintban,

c) hiányát 1 125 184,4 millió forintban

állapítja meg.”

2. § A Kvtv. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. § A Kvtv. 3. melléklet 10. pontjában a „Kormány európai uniós támogatások felhasználásáért felelős tagja” szövegrész helyébe a „nem az európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikáért felelős miniszter” szöveg lép.

4. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2013. évi CCVI. törvényhez

1. A Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 41. Vagyoni hozzájárulás a 2001. évi XX. tv. 2. § m) pont körében alcíme hatályát veszti.

2. A Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet „1-20. cím összesen” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(2013. évi előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás)
1-20. cím összesen: 315 907,9 97 419,9 218 488,0

3. A Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet „XVII. fejezet összesen” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(2013. évi előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás)
XVII. fejezet összesen: 578 255,1 172 419,9 218 488,0

4. A Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 32. Egyéb költségvetési kiadások cím, 1. Vegyes kiadások alcím, 6. Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése jogcímcsoport helyébe a következő rendelkezés lép:


(Cím-

Al-
Jog-
cím-

Jog-
Elő-
ir.
Kie-
melt

Cím-
Al-
cím-
Jog-
cím-
Jog-
cím-
Elő-
ir.
FEJEZET 2013. évi előirányzat
szám cím-
szám
csop. szám cím-
szám
csop. szám előir.
szám
név név csop.
név
név csop. név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás)
6 Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése 35 800,0

5. A Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 42. Alapok támogatása címe a következő 5. Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapjának támogatása alcímmel egészül ki:


(Cím-

Al-
Jog-
cím-

Jog-
Elő-
ir.
Kie-
melt

Cím
Al-
cím-
Jog-
cím-
Jog-
cím-
Elő-
ir.
FEJEZET 2013. évi előirányzat
szám cím-
szám
csop. szám cím-
szám
csop. szám előir.
szám
név név csop.
név
név csop. név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás)
5 Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapjának támogatása 135 499,6

6. A Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet „XLII. fejezet összesen” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(2013. évi előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás)
XLII. fejezet összesen: 2 047 857,9 7 458 924,9

7. A Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 1. Felhalmozási jellegű kiadások alcím, 4. Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások jogcímcsoport, 1. Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések jogcíme helyébe a következő rendelkezés lép:


(Cím-

Al-
Jog-
cím-

Jog-
Elő-
ir.
Kie-
melt

Cím-
Al-
cím-
Jog-
cím-
Jog-
cím-
Elő-
ir.
FEJEZET 2013. évi előirányzat
szám cím-
szám
csop. szám cím-
szám
csop. szám előir.
szám
név név csop.
név
név csop. név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás)
1 Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések 10 000,0

8. A Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet „XLIII. fejezet összesen” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(2013. évi előirányzat
Kiadás Bevétel Támogatás)
XLIII. fejezet összesen: 229 940,0 102 194,4

9. A Kvtv. 1. melléklete a következő LXIV. Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapja fejezettel egészül ki:

LXIV. SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETEK INTEGRÁCIÓS ALAPJA

millió forintban

(Cím-

Al-
Jog-
cím-

Jog-
Elő-
ir.
Kie-
melt

Cím-
Al-
cím-
Jog-
cím
-
Jog-
cím-
Elő-
ir.
FEJEZET 2013. évi előirányzat
szám cím-
szám
csop. szám cím-
szám
csop. szám előir.
szám
név név csop.
név
név csop. név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás)
1 Költségvetési támogatás 135 499,6
2 Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete rendelkezésére bocsátott vagyoni hozzájárulás 135 000,0
3 Működési kiadások 499,6
LXIV. fejezet összesen: 135 499,6 135 499,6

10. A Kvtv. 1. mellékletének utolsó három sora helyébe a következő rendelkezés lép:

KIADÁSI FŐÖSSZEG: 16 586 000,1
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: 15 460 815,7
A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: -1 125 184,4

  Vissza az oldal tetejére