Időállapot: közlönyállapot (2013.XII.12.)

2013. évi CCXV. törvény

a szerencsejáték szervezésről szóló 1991. évi XXXIV. törvény és a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról * 

1. A szerencsejáték szervezésről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosítása

1. § A szerencsejáték szervezésről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) 26. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Pénznyerő automata kizárólag játékkaszinóban üzemeltethető. Egy játékkaszinó-egységben kizárólag egy gazdasági társaság üzemeltethet pénznyerő automatákat. Egy II. kategóriájú játékkaszinóban legfeljebb 300 pénznyerő automata üzemeltethető.”

2. § Az Szjtv. 27. §-a a következő (13) bekezdéssel egészül ki:

„(13) 500 000 lakosonként legfeljebb egy játékkaszinó üzemeltethető azzal, hogy a fővárosban és Pest megyében együtt legfeljebb öt, Baranya, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megyében együtt legfeljebb három és Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében együtt legfeljebb három játékkaszinó üzemeltethető.”

3. § Az Szjtv. 30. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az e törvény 16. §-a szerinti sorsolásos játék kivételével a nem folyamatosan szervezett sorsolásos játékok nyereményalapjának legalább 55%-át nyeremények céljára kell fordítani. A folyamatosan szervezett szerencsejátékok esetében az állami adóhatóság engedélyezheti a nyereményeknek meghatározott időszakon belüli halmozódását. Nemzetközi együttműködés keretében szervezett sorsolásos játékok esetében az állami adóhatóság a nyereményre fordítandó összegek halmozódását a közösen kialakított és valamennyi résztvevő által elfogadott játékszabályok szerint engedélyezi.”

2. A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosítása

4. § A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény 2. melléklete a melléklet szerint módosul.

3. Záró rendelkezések

5. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Melléklet a 2013. évi CCXV. törvényhez

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény 2. melléklete a következő sorral egészül ki:

[Az MFB Zrt. a 8. § (3) bekezdésének b) pontja alapján a következő gazdálkodó szervezetekben rendelkezhet tulajdoni részesedéssel:]

„MMBF Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság.”


  Vissza az oldal tetejére