Időállapot: közlönyállapot (2013.II.14.)

1/2013. (II. 14.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról * 

1. Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat a következők szerint módosul:

Az Országgyűlés

az Egészségügyi bizottságba

dr. Ódor Ferenc (Fidesz) - korábban megüresedett tagsági helyére -

dr. Szalay Pétert (Fidesz),

a Fenntartható fejlődés bizottságába

Bodó Imre (Fidesz) - korábban megüresedett tagsági helyére -

Cseresnyés Pétert (Fidesz),

Fejér Andor (Fidesz) - korábban megüresedett tagsági helyére -

Vincze Lászlót (Fidesz),

a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságba

dr. Karakó László (Fidesz) - korábban megüresedett tagsági helyére -

Patay Vilmost (Fidesz),

a Fogyasztóvédelmi bizottságba

Fejér Andor (Fidesz) - korábban megüresedett tagsági helyére -

Sági Istvánt (Fidesz),

a Honvédelmi és rendészeti bizottságba

Vargha Tamás (Fidesz) - korábban megüresedett tagsági helyére -

Menczer Erzsébetet (Fidesz),

az Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottságba

Lakatosné Sira Magdolna (Fidesz) - korábban megüresedett tagsági helyére -

Horváth Zoltánt (Fidesz),

a Külügyi bizottságba

Vargha Tamás (Fidesz) - korábban megüresedett tagsági helyére -

Törő Gábort (Fidesz),

a Mezőgazdasági bizottságba

dr. Ódor Ferenc (Fidesz) - korábban megüresedett tagsági helyére -

dr. Tóth Józsefet (Fidesz),

a Nemzetbiztonsági bizottságba

Gulyás Gergely (Fidesz) helyett

Csampa Zsoltot (Fidesz),

az Oktatási, tudományos és kutatási bizottságba

Pichler Imre László (Fidesz) - korábban megüresedett tagsági helyére -

Németh Zoltánt (Fidesz),

a Sport- és turizmusbizottságba

Törő Gábor (Fidesz) helyett

Révész Máriuszt (Fidesz)

a bizottság tagjává

megválasztja.

2. E határozat elfogadásakor *  lép hatályba, és a közzétételét követő napon hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére