Időállapot: közlönyállapot (2013.II.25.)

9/2013. (III. 5.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról * 

1. Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat a következők szerint módosul:

Az Országgyűlés

az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságba

dr. Salamon László (KDNP) - korábban megüresedett elnöki helyére -

dr. Cser-Palkovics Andrást (Fidesz) 2013. március 1-jétől,

a Fenntartható fejlődés bizottságába

Jávor Benedek (független) - korábban megüresedett elnöki helyére -

dr. Szili Katalint (független),

a Kulturális és sajtóbizottságba

dr. Cser-Palkovics András (Fidesz) helyett

L. Simon Lászlót (Fidesz) 2013. március 1-jétől,

a Sport- és turizmusbizottságba

Szalay Ferenc (Fidesz) helyett

dr. Bohács Zsoltot (Fidesz) 2013. március 1-jétől

a bizottság elnökévé,

az Oktatási, tudományos és kutatási bizottságba

- korábban megüresedett alelnöki helyére -

Osztolykán Ágnest (független)

a bizottság alelnökévé,

az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságba

dr. Bohács Zsolt (Fidesz) helyett

Székyné dr. Sztrémi Melindát (Fidesz) 2013. március 1-jétől,

- korábban megüresedett tagsági helyére -

dr. Schiffer Andrást (független),

az Egészségügyi bizottságba

- korábban megüresedett tagsági helyére -

Szilágyi Lászlót (független),

az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságba

- korábban megüresedett bizottsági tagsági helyre -

Szabó Tímeát (független),

az Európai ügyek bizottságába

- korábban megüresedett bizottsági tagsági helyre -

Mile Lajost (független),

a Fenntartható fejlődés bizottságába

- korábban megüresedett bizottsági tagsági helyre -

Jávor Benedeket (független),

a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságba

- korábban megüresedett tagsági helyére -

dr. Szél Bernadettet (független),

a Fogyasztóvédelmi bizottságba

Ertsey Katalin (független)

- korábban megüresedett tagsági helyére -

Szilágyi Györgyöt (Jobbik),

a Gazdasági és informatikai bizottságba

- korábban megüresedett tagsági helyére -

Scheiring Gábort (független),

a Honvédelmi és rendészeti bizottságba

- korábban megüresedett tagsági helyére -

dr. Dorosz Dávidot (független),

az Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottságba

Székyné dr. Sztrémi Melina (Fidesz) helyett

Vincze Lászlót (Fidesz) 2013. március 1-jétől,

Vágó Gábor (független) - korábban megüresedett tagsági helyére -

Lengyel Szilviát (független),

a Kulturális és sajtóbizottságba

- korábban megüresedett bizottsági tagsági helyre -

Karácsony Gergelyt (független),

a Külügyi bizottságba

- korábban megüresedett tagsági helyére -

Ertsey Katalint (független),

a Nemzetbiztonsági bizottságba

- korábban megüresedett tagsági helyére -

Mile Lajost (független),

a Nemzeti összetartozás bizottságába

dr. Dorosz Dávid (független) - korábban megüresedett tagsági helyére -

Szabó Rebekát (független),

dr. Szili Katalint (független) - alelnöki megbízatásának megszűnésével egyidejűleg -,

az Önkormányzati és területfejlesztési bizottságba

- korábban megüresedett tagsági helyére -

Szilágyi Pétert (független),

a Sport- és turizmusbizottságba

Vincze László (Fidesz) helyett

Szalay Ferencet (Fidesz) 2013. március 1-jétől,

a Számvevőszéki és költségvetési bizottságba

- korábban megüresedett tagsági helyére -

Vágó Gábort (független)

a bizottság tagjává

megválasztja.

2. A Határozat 1. pont m) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

m) Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság (6 fő)

Elnök: dr. Rubovszky György (KDNP)

Alelnök: dr. Simon Gábor (MSZP)

Tagok: Németh Szilárd István (Fidesz)

dr. Varga István (Fidesz)

Göndör István (MSZP)

Szabó Gábor (Jobbik)”

3. E határozat elfogadásakor *  lép hatályba, és 2013. március 2. napján hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére