Időállapot: közlönyállapot (2013.III.7.)

11/2013. (III. 7.) OGY határozat

a Magyar Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési (NEFE) Politika ügyében * 

Elismerve a fejlett országok - így Magyarország - morális felelősségét a fejlődő országok erőfeszítéseinek támogatása, következésképpen a globális fejlődés kihívásainak közös cselekvés által való kezelése iránt;

felismerve, hogy a kormányok nemzetközi fejlesztésben betöltött központi szerepéből kiindulva Magyarország kormányának is kezdeményező szerepet kell vállalnia a folyamatok alakításában;

figyelembe véve, hogy az OECD- és az EU-tagságból adódóan hazánknak kötelezettségei vannak a vállalt fejlesztési irányszámok megvalósításában;

látva azt a hiányosságot, hogy a hazai nemzetközi fejlesztési együttműködés a ráfordítás mértékében és hatékonyságában elmarad a nemzetközi elvárásoktól, mert túl sok partnerország és kevés forrás áll rendelkezésre;

folytatva a Párizsi Deklaráció (2005), az Accrai Akcióterv (2008) és a Busani partnerség a hatékony fejlesztési együttműködésért (2011) során lefektetett elvek végrehajtását, melyek az előreláthatóság, a kiszámíthatóság, valamint a jobb donorkoordináció révén hatékonyabbá teszik a segélyezési folyamatokat;

elismerve, hogy a nemzetközi segélyhatékonyság akkor érvényesülhet a legjobban, amennyiben minden kulcsszereplő - a kormányok, a nemzetközi szervezetek, a civil szervezetek és a magánszféra - összefogásával valósul meg,

az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy

1. tekintettel a nemzetközi fejlesztési együttműködés és a fejlesztéshatékonyság magasszintű fórumain megfogalmazott elvekre és Magyarország nemzetközi kötelezettségvállalásaira, dolgozzon ki nemzetközi fejlesztési keretstratégiát 2013. június 30-ig,

2. és erről számoljon be az Országgyűlés Külügyi bizottságának 2013. június 30-ig.

3. E határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére