Időállapot: közlönyállapot (2013.IV.12.)

23/2013. (IV. 12.) OGY határozat

a Finnugor Nyelvrokonsággal Rendelkező Népek Napjáról * 

Az Országgyűlés, figyelemmel

- a finnugor népek közötti nyelvi rokonságra és történelmi léptékű kapcsolataink fontosságára,

- a finnugor Közművelődési Kongresszusokból kinövő, közel évszázados hagyományokban gyökerező „Rokon Népek” napjára,

- a Finnugor Népek Világkongresszusa több mint két évtizedes fennállásának pozitív tapasztalataira és a szervezeten belüli egyre növekvő intenzitású és jelentőségű együttműködésre,

- a finnugor népek törvényhozásai és kormányai közötti hagyományosan szoros együttműködésre, továbbá az Interparlamentáris Unió keretein belül idén 20 évvel ezelőtt életre hívott és eredményesen működő finnugor nyelvet beszélő parlamenti képviselők fórumára,

- az egyes nemzeti parlamentekben működő baráti tagozatok közötti kiváló kapcsolatokra,

- a nemzeteink közötti szimpátiára és rendszeresen megmutatkozó szolidaritásra,

a következő határozatot hozza:

1. Az Országgyűlés, kapcsolódva az Észt Köztársaság parlamentje által 2011. február 16-án elfogadott kezdeményezéséhez, minden év októberének harmadik szombatját a Finnugor Nyelvrokonsággal Rendelkező Népek Napjává nyilvánítja.

2. Az Országgyűlés hasonló lépés megtételére bátorítja a Finn Köztársaság, mint a harmadik államalkotó finnugor nyelvrokonsággal rendelkező nép parlamentjét is annak érdekében, hogy országainkban ezt a napot közösen ünnepelhessük meg, tovább mélyítve és megerősítve a népeink közötti barátságot, és a kölcsönös megbecsülésen és tiszteleten alapuló kapcsolatot.

3. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére