Időállapot: közlönyállapot (2013.V.9.)

34/2013. (V. 9.) OGY határozat

Viviane Reding, az Európai Bizottság jogérvényesülés, alapvető jogok és uniós polgárság biztosának a Tobin-ügyben tett lépéseivel kapcsolatos kérdésekről szóló jelentés elfogadásáról * 

1. Az Országgyűlés Viviane Reding, az Európai Bizottság jogérvényesülés, alapvető jogok és uniós polgárság biztosának a Tobin-ügyben tett lépéseivel kapcsolatos kérdésekről szóló jelentést elfogadja.

2. Az Országgyűlés elismeri az ír hatóságok együttműködési készségét, továbbá nagyra értékeli az ír igazságügyi miniszter elkötelezettségét a Tobin-ügy megoldása iránt. Ezzel együtt az Országgyűlés elfogadhatatlannak tartja, hogy a „Szabadság, Biztonság és Igazságosság” térségeként jellemzett Európai Unióban a jogerősen elítélt személy elkerülje cselekményének büntetőjogi következményeit azáltal, hogy az állampolgársága szerinti európai uniós tagállam nem hajtja végre a másik európai uniós tagállamban hozott jogerős bírósági ítéletet.

3. Az Országgyűlés elfogadhatatlannak tartja, hogy Viviane Reding az Európai Bizottság jogérvényesülés, alapvető jogok és uniós polgárság biztosaként igazolhatónak tartja az elítélt személy állampolgársága szerinti európai uniós tagállam uniós alapelvet sértő eljárását tényekkel alá nem támasztott politikai vélekedése alapján.

4. Az Országgyűlés felhívja Viviane Redinget, az Európai Bizottság jogérvényesülés, alapvető jogok és uniós polgárság biztosát, hogy tisztségéből származó kötelezettségeinek eleget téve tegyen meg mindent, hogy az Európai Unióban mint a „Szabadság, Biztonság és Igazságosság” térségében megvalósuljon az igazságügyi együttműködés, ideértve a bírósági ítéletek kölcsönös elismerését és végrehajtását.

5. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére