Időállapot: közlönyállapot (2013.V.16.)

38/2013. (V. 16.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról * 

1. Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat a következők szerint módosul:

Az Országgyűlés

a Sport- és turizmusbizottságba

Zakó László (Jobbik) helyett

Szilágyi Györgyöt (Jobbik)

a bizottság alelnökévé,

az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságba

dr. Puskás Imre (Fidesz) - megüresedett tagsági helyére -

dr. Vejkey Imrét (KDNP),

az Európai ügyek bizottságába

dr. Vejkey Imre (KDNP) helyett

Sáringer-Kenyeres Tamást (KDNP),

a Sport- és turizmusbizottságba

Szilágyi György (Jobbik) helyett

Zakó Lászlót (Jobbik)

a bizottság tagjává

megválasztja.

2. E határozat elfogadásakor *  lép hatályba, és a közzétételét követő napon hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére