Időállapot: közlönyállapot (2013.V.27.)

40/2013. (V. 27.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról * 

1. Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat (a továbbiakban: Határozat) a következők szerint módosul:

Az Országgyűlés

a Mezőgazdasági bizottságba

Balogh József - korábban megüresedett tagsági helyére - Örvendi Lászlót (Fidesz), továbbá

Balogh Józsefet (független),

az Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottságba

dr. Vas Imre (Fidesz) helyett

Szemereyné Pataki Klaudiát (Fidesz)

a bizottság tagjává

megválasztja.

2. A Határozat 1. pont n) alpontjában a „Mezőgazdasági bizottság (21 fő)” szövegrész helyébe a „Mezőgazdasági bizottság (22 fő)” szöveg lép.

3. E határozat elfogadásakor *  lép hatályba, és a közzétételét követő napon hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére