Időállapot: közlönyállapot (2013.VI.18.)

58/2013. (VI. 18.) OGY határozat

a 2013. június 10-én kihirdetett veszélyhelyzet meghosszabbításához történő hozzájárulásról * 

1. Az Országgyűlés

a) az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdése alapján felhatalmazza a Kormányt, hogy a veszélyhelyzet kihirdetéséről és az ennek során teendő intézkedésekről, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről és az ennek során teendő intézkedésekről szóló 177/2013. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló 191/2013. (VI. 10.) Korm. rendelet hatályát legfeljebb 2013. július 19-ig meghosszabbítsa,

b) felkéri a Kormányt, hogy a veszélyhelyzet elhárítása érdekében az intézkedések hatályának fenntartásáig megtett intézkedésekről az Országgyűlés ülésén adjon tájékoztatást.

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére