Időállapot: közlönyállapot (2013.VI.26.)

67/2013. (VI. 26.) OGY határozat

a recski munkatáborban a kommunista diktatúra erőszakszervezetei által elkövetett rémtetteknek a felnövekvő generációk számára történő hiteles bemutatásáról * 

1. Az Országgyűlés

- felismerve, hogy nemzetünk történelmének megismerése elengedhetetlenül szükséges minden fiatal magyar tanuló számára,

- figyelemmel arra, hogy a kommunista diktatúrák által elkövetett bűntettek nem kellően ismertek a most felnövő generáció előtt,

- abból a célból, hogy a fiatalok szellemi kibontakozásuk hajnalán szembesüljenek a kommunista diktatúrák által elkövetett szörnyűségekkel,

- és ezzel hozzájárulva, hogy ezek a szörnyű bűntettek soha többé ne ismétlődhessenek meg

felkéri a Kormányt, hogy az e határozatban foglaltakra tekintettel 2013. október 30. napjáig gondoskodjon arról, hogy a kerettanterv ajánlásként megfogalmazza, hogy minden köznevelési intézményben tanulmányait folytató tanuló legalább egy alkalommal, kötelező iskolai foglalkozás keretében látogassa meg a történelmi emlékhelyekről szóló 303/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 30. pontjában nevesített recski Nemzeti Emlékparkot. A látogatást szervező köznevelési intézmény a látogatás megszervezésére tekintettel részleges költségtérítésre legyen jogosult.

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére