Időállapot: közlönyállapot (2013.X.1.)

78/2013. (X. 1.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról * 

1. Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat (a továbbiakban: Határozat) a következők szerint módosul:

Az Országgyűlés

az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságba

Kőszegi Zoltán (Fidesz) helyett

Román Istvánt (Fidesz),

az Oktatási, tudományos és kutatási bizottságba

dr. Ángyán Józsefet (független),

dr. Puskás Imrét (Fidesz) és

Riz Gábort (Fidesz)

a bizottság tagjává

megválasztja.

2. A Határozat 1. pont p) alpontjában az „Oktatási, tudományos és kutatási bizottság (21 fő)” szövegrész helyébe az „Oktatási, tudományos és kutatási bizottság (24 fő)” szöveg lép.

3. Ez a határozat az elfogadásakor *  lép hatályba, és a közzétételét követő napon hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére