Időállapot: közlönyállapot (2014.II.21.)

2014. évi XII. törvény

a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény módosításáról szóló 2014. évi X. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes kérdésekről * 

1. § A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény módosításáról szóló 2014. évi X. törvény (a továbbiakban: Módtv.) - a Módtv. 23. § (1) bekezdésétől eltérően, a Módtv. 23. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott kivétellel - 2014. március 1-jén lép hatályba.

2. § Nem lép hatályba a Módtv. 23. § (1) bekezdése.

3. § A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvénynek (a továbbiakban: MMA törvény) a Módtv.-vel megállapított rendelkezéseit - az MMA törvény Módtv.-vel megállapított 7. § (1b) bekezdése és 28/B. § (2) bekezdése kivételével - 2014. március 1-jétől kell alkalmazni.

4. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére