Időállapot: közlönyállapot (2014.XI.21.)

2014. évi LXVII. törvény

a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei 2014. évi módosításának kihirdetéséről * 

[A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei 2014. évi módosításai Magyarország vonatkozásában 2014. július 1-jén léptek nemzetközi jogilag hatályba.]

1. § Az Országgyűlés a 2011. évi XXXVII. törvénnyel kihirdetett, a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (a továbbiakban: SzMGSz) és az SzMGSz 10., 12.5., 14., 14.1. és 22. számú mellékletének módosítását e törvénnyel kihirdeti.

2. § (1) Az SzMGSz 2014. évi módosításainak hiteles orosz nyelvű szövegét és annak hivatalos magyar nyelvű fordítását az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az SzMGSz 10. számú melléklet 2014. évi módosításainak hiteles orosz nyelvű szövegét és annak hivatalos magyar nyelvű fordítását a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az SzMGSz 12.5. számú melléklet 2014. évi módosításainak hiteles orosz nyelvű szövegét és annak hivatalos magyar nyelvű fordítását a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az SzMGSz 14. számú melléklet 2014. évi módosításainak hiteles orosz nyelvű szövegét és annak hivatalos magyar nyelvű fordítását, valamint az SzMGSz 14. számú melléklet új 6., 9., 10. és 12. fejezetének hiteles orosz nyelvű szövegét és annak hivatalos magyar nyelvű fordítását a 4. melléklet tartalmazza.

(5) Az SzMGSz 14.1. számú melléklet 2014. évi módosításainak hiteles orosz nyelvű szövegét és annak hivatalos magyar nyelvű fordítását az 5. melléklet tartalmazza.

(6) Az SzMGSz 22. számú melléklet 2014. évi módosításainak hiteles orosz nyelvű szövegét és annak hivatalos magyar nyelvű fordítását a 6. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.

1-6. melléklet a 2014. évi LXVII. törvényhez * 


  Vissza az oldal tetejére