Időállapot: közlönyállapot (2014.II.18.)

8/2014. (II. 18.) OGY határozat

a Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság felkéréséről, Simon Gábor volt MSZP elnökhelyettes, országgyűlési képviselő eltitkolt vagyonának tisztázása tárgyában * 

A Magyar Országgyűlés az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 15. § (4) bekezdése alapján felkéri a Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottságot (a továbbiakban: Bizottság), hogy Simon Gábor országgyűlési képviselőként tett vagyonnyilatkozatával és vagyonosodásával összefüggő egyes kérdések egyértelmű tisztázása érdekében vizsgálatot folytasson le:

1. A Bizottság tárja fel, hogy Simon Gábor eltitkolt százmilliói származhattak-e legális, bevallott jövedelemből?

2. A Bizottság vizsgálja meg, hogy az eltitkolt százmilliók összefüggésben állhatnak-e Simon Gábor országgyűlési képviselői, illetve MSZP elnökhelyettesi tisztségével?

3. Az Országgyűlés felhívja az állami szerveket, hogy a Bizottság által kért adatokat és dokumentumokat haladéktalanul bocsássa a testület rendelkezésére.

4. A Bizottság Simon Gábor összeférhetetlenségének kimondására tett javaslatot. Ha Simon Gábor az összeférhetetlenség kimondását megelőzően lemond képviselői mandátumáról, az azt a célt szolgálná, hogy az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 93. § (3) bekezdésében rögzített szankció - az összeférhetetlenség fennállása alatt felvett jövedelem visszafizetésének jogkövetkezménye - alól mentesüljön. Amennyiben a képviselői mandátumról való lemondás bekövetkezik, az Országgyűlés felkéri a Bizottságot, hogy vizsgálja meg, hogy milyen lehetőség van arra, hogy az Országgyűlés a Simon Gábor részére az összeférhetetlenség időszaka alatt kifizetett javadalmazást jogi úton visszakövetelje.

5. A Bizottság a feltárt eredményekről 2014. március 31-ig készítsen tájékoztató jelentést, melyet terjesszen az Országgyűlés elé.

6. Ez az országgyűlési határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére