Időállapot: közlönyállapot (2017.VI.14.)

12/2017. (VI. 14.) OGY határozat

a Magyar Honvédségnek az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni nemzetközi fellépésben való további részvételéről * 

Az Országgyűlés

- figyelemmel arra, hogy Magyarország érdekelt a nemzetközi béke és biztonság előmozdítására tett erőfeszítésekben és a terrorizmus elleni küzdelemben;

- figyelemmel arra, hogy Magyarország az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet ellen szervezett nemzetközi koalíció elkötelezett tagja;

- figyelemmel Magyarországnak az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) Alapokmányából fakadó kötelezettségeire, elsősorban az ENSZ Biztonsági Tanácsának 2014. augusztus 15-én hozott 2170. számú, 2014. szeptember 24-én hozott 2178. számú és 2015. november 20-án hozott 2249. számú határozataira, továbbá az Iraki Köztársaság Kormánya által 2014. június 25-én az ENSZ tagállamaihoz intézett felkérésre;

- az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet által folytatott emberi jogi jogsértések, különösen az Irak területén élő keresztény és más vallási kisebbségek sérelmére elkövetett népirtás és más emberiesség elleni bűncselekmények megakadályozásának elősegítése érdekében;

- az Európára nehezedő illegális migrációs nyomás csökkentése érdekében;

- az Alaptörvény 47. cikk (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

1. Az Országgyűlés hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Magyar Honvédség az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni nemzetközi koalíciós műveletek elősegítése érdekében, partnerképesség-építési, katonai segítségnyújtási és tanácsadási, őrző-védő és csapatkísérő feladatoknak az Iraki Köztársaság területén történő ellátására egy, legfeljebb 200 - váltási időszakban 400 - fős, a szükséges technikai eszközökkel, fegyverzettel, felszereléssel ellátott katonai kontingenst (a továbbiakban: Kontingens) állomásoztasson.

2. Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy a jelen határozat alapján szükségessé váló intézkedéseket saját hatáskörében haladéktalanul tegye meg.

3. Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy döntéseiről és intézkedéseiről, valamint a Kontingens működéséről az Országgyűlés Külügyi bizottságát, valamint Honvédelmi és rendészeti bizottságát igény szerint, de rendes ülésszakonként legalább egy alkalommal tájékoztassa.

4. Az Országgyűlés hozzájárulását adja, hogy a Kontingens feladatát 2019. december 31-ig lássa el.

5. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

6. Hatályát veszti a Magyar Honvédségnek az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni nemzetközi fellépésben való részvételéről szóló 17/2015. (IV. 17.) OGY határozat.


  Vissza az oldal tetejére