Időállapot: közlönyállapot (2017.X.5.)

19/2017. (X. 5.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság megyéiről, a megyék nevéről és székhelyéről szóló 67/1990. (VIII. 14.) OGY határozat módosításáról * 

1. A Magyar Köztársaság megyéiről, a megyék nevéről és székhelyéről szóló 67/1990. (VIII. 14.) OGY határozat 1. pont 5. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az Országgyűlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 95. § (4) bekezdése alapján a Magyar Köztársaság megyei tagozódását jelenlegi területükkel, a megyék nevét és székhelyét a következők szerint határozza meg:]

„5. Csongrád-Csanád megye,

székhelye: Szeged;”

2. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy a megye névváltoztatásával kapcsolatban állapítsa meg a további jogalkotási feladatokat, és azok költségvetési forrásainak biztosítása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.

3. Ez a határozat - a 4. pontban meghatározott kivétellel - a közzétételét követő napon lép hatályba.

4. Az 1. pont 2020. június 4-én lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére