Időállapot: közlönyállapot (2017.X.31.)

24/2017. (X. 31.) OGY határozat

a Minority SafePack európai polgári kezdeményezés támogatásáról * 

1. Az Országgyűlés kinyilvánítja, hogy az Európai Unió félmilliárdnyi lakosának egyhetedét kitevő őshonos nemzetiségek létét és fennmaradását, az általuk létrehozott sajátos nyelvi és kulturális gazdagságot védendő alapvető értéknek tekinti.

2. Az Országgyűlés üdvözli és támogatja az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) polgári bizottsága által az Európai Bizottsághoz benyújtott „Minority SafePack - Egymillió aláírás az európai sokszínűségért” elnevezésű polgári kezdeményezést, amelynek célja az európai őshonos nemzeti és nyelvi kisebbségek védelme, továbbá a földrészünk nyelvi és kulturális sokféleségének megőrzésére vonatkozó uniós jogszabályi háttér megalkotása.

3. Az Országgyűlés egyetért azzal a törekvéssel, hogy az őshonos európai nemzetiségek a jövőben is a szülőföldjükön boldogulhassanak. Ezért az Országgyűlés támogatja a kezdeményezők jogalkotási programját, amely a regionális és kisebbségi nyelvek, az oktatás és a kultúra, a regionális politika, a részvétel, az egyenlőség, az audiovizuális és egyéb médiatartalom, valamint a regionális (állami) támogatás terén sürget szakpolitikai intézkedéseket.

4. Az Országgyűlés bátorítja a hazai magyar és a nemzetiségekhez tartozó polgárokat, a külhoni magyar nemzetrészek tagjait, hogy aláírásukkal támogassák a benyújtott „Minority SafePack - Egymillió aláírás az európai sokszínűségért” elnevezésű polgári kezdeményezést.

5. Az Országgyűlés reményét fejezi ki, hogy az európai polgári kezdeményezés aláírásgyűjtési feltételeinek teljesítését követően az Európai Bizottság támogatja a kezdeményezők jogalkotási programjának megvalósítását az európai őshonos nemzetiségek védelme, valamint Európa nyelvi és kulturális sokszínűségének megőrzése érdekében.

6. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére