Időállapot: közlönyállapot (2017.XI.14.)

27/2017. (XI. 14.) OGY határozat

A Czeglédy-ügy károsultjainak rendkívüli kárrendezéséről * 

1. Az Országgyűlés

- annak tudatában, hogy a legkiszolgáltatottabbak közé tartozó fiatal és nyugdíjas munkavállalók védelme rendkívüli intézkedéseket tesz szükségessé,

- elkötelezetten a bűncselekményekből eredő károk enyhítése iránt, valamint

- a jelen határozatra okot adó egyedi esettől eltekintve példaértékűen működő diákszövetkezeti szektorba vetett bizalom helyreállítása érdekében

a következő határozatot hozza:

Az Országgyűlés - tekintettel a legkiszolgáltatottabbak közé tartozó mintegy ezer fiatal és nyugdíjas munkavállalóra, akiket Czeglédy Csaba, az MSZP, a DK és az Együtt szombathelyi képviselője és társai tudatosan megkárosítottak -

1.1. felkéri a Kormányt, hogy tegyen lépéseket a kárt szenvedett fiatalok és nyugdíjasok számára az őket megillető, ki nem fizetett jövedelmek rendkívüli és méltányosságon alapuló, lehető leggyorsabb, a károkozó által ki nem fizetett összeggel megegyező mértékű kárrendezés érdekében. Amennyiben a kárrendezés kifizetése jogalkotást igényel, az Országgyűlés felkéri a Kormányt arra is, hogy kezdeményezze, illetve fogadja el a szükséges jogszabályokat.

1.2. felkéri azokat a munkáltatókat, amelyek a Czeglédy Csaba által vezetett céghálón keresztül foglalkoztatták a megkárosított fiatal és nyugdíjas munkavállalókat, hogy a lehető legszélesebb körben működjenek együtt a megkárosítottak részére járó összeg mértékének meghatározása érdekében a fiatalok és nyugdíjasok jogi képviselőivel és a Kormánnyal annak érdekében, hogy a kárrendezés kifizetése mielőbb lehetségessé váljon.

1.3. indokoltnak látja annak vizsgálatát, hogy a Human Operator Zrt. tevékenységének volt-e köze azon balliberális pártok finanszírozásához, amelyeknek Czeglédy Csaba a mai napig képviselője a szombathelyi közgyűlésben.

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére