Időállapot: közlönyállapot (2018.II.21.)

2/2018. (II. 21.) OGY határozat

a Lengyelország melletti kiállásról Brüsszel nyomásgyakorlásával szemben * 

1. Mi, magyarok, a lengyelekkel szinte egyidejűleg, több mint ezer éve az államalapítással, a kereszténység felvételével léptünk be az európai népek családjába.

Mi, magyarok, a lengyelekkel karöltve sokszor kiálltunk a legfontosabb egyetemes értékekért, a szabadságért, a demokráciáért, a függetlenségért és az alapvető szabadságjogokért. Az 1956-os magyarországi forradalom lángját a Lengyelországgal való szolidaritás lobbantotta fel. A szovjet tankokkal szembeszálló pesti srácok elődei lehettek a lengyel Szolidaritás hőseinek. Közös történelmünk láncolata vezetett minket a kommunista diktatúrát felszámoló rendszerváltozáshoz. 1989-ben a vasfüggöny lebontásához és Európa újraegyesítésének esélyéhez mindkét nemzet döntő mértékben járult hozzá. 1991-ben a visegrádi nyilatkozattal közösen teremtettük meg a visegrádi együttműködés modernkori alapjait.

Mi, magyarok, a lengyelekkel egy időben, egy hittel és egyező reményekkel lettünk szabad akaratunkból az Európai Unió tagjai. Tettük ezt abban bízva, hogy a jog, az igazságosság és a szabadság alapértékein álló közösséghez csatlakozunk.

Mi, magyarok, nem akarunk többet olyan Európát, ahol a szabadságot korlátozzák, és nem kiteljesítik. Nem akarunk többet olyan Európát, ahol a nagyobb visszaél a hatalmával, ahol a közösen gyakorolt hatáskörök területén figyelmen kívül hagyják a nemzet szuverenitását.

A vasfüggöny mögött eltöltött 40 év alatt elegünk lett a diktátumokból.

Magyarországot és Lengyelországot számos jogtalan és igaztalan támadás érte az Európai Unió intézményei részéről a közelmúltban.

Lengyelország és Magyarország az Európai Egyesült Államok eszméje helyett az európai nemzetek közösségében hisz. A nyílt társdalom eszméjének terjesztése helyett keresztény kultúránk megőrzését tekintjük feladatunknak.

Az Országgyűlés megalapozatlannak tartja, hogy az Európai Parlament és az Európai Bizottság Lengyelországgal szemben az uniós alapszerződés 7. cikke szerinti eljárás megindítását kezdeményezte, illetve arról döntött.

Joggal várjuk el az Európai Unió intézményeitől, hogy kettős mérce helyett az egyenlő elbánás elvét érvényesítsék valamennyi tagállammal szemben. Az egyenlő elbánás hiánya másodrangú uniós állampolgárrá teszi az azt elszenvedő országok polgárait.

Felszólítjuk a Kormányt, hogy álljon ki Lengyelország mellett, ne hagyja csorbítani Lengyelország alapszerződésben garantált jogait és ne támogasson olyan javaslatot, amely Lengyelország uniós tagságából eredő alapvető jogainak gyakorlását korlátozná.

Felkérjük az Európai Parlament magyar képviselőit, hogy ne támogassanak olyan, az Európai Unió valamely intézménye által tett javaslatot, amely az uniós alapszerződés 7. cikke szerint megindított, Lengyelországgal szembeni eljárást támogatja vagy azzal egyetért.

2. Ez az országgyűlési határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére