Időállapot: közlönyállapot (2018.V.8.)

5/2018. (V. 8.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról * 

1. Az Országgyűlés az Alaptörvény 5. cikk (3) bekezdése és az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ogytv.) 14. § (1) bekezdés a) pontja alapján országgyűlési képviselőkből álló állandó bizottságokat alakít, azok tisztségviselőivé és tagjaivá a következő képviselőket választja:

a) Európai ügyek bizottsága (9 fő)

Elnök:
Alelnök:
dr. Hörcsik Richárd
Tessely Zoltán
Bana Tibor
dr. Oláh Lajos
(Fidesz)
(Fidesz)
(Jobbik)
(DK)
Tagok: Csöbör Katalin
Dunai Mónika
Fenyvesi Zoltán
Juhász Hajnalka
Ungár Péter Károly
(Fidesz)
(Fidesz)
(Fidesz)
(KDNP)
(LMP)

b) Fenntartható fejlődés bizottsága (10 fő)

Elnök:
Alelnök:


Tagok:
Schmuck Erzsébet
Bencsik János
dr. Turi-Kovács Béla
Kepli Lajos
Böröcz László
Koncz Ferenc
Simonka György
Varga Gábor
Szászfalvi László
Hajdu László
(LMP)
(Fidesz)
(Fidesz)
(Jobbik)
(Fidesz)
(Fidesz)
(Fidesz)
(Fidesz)
(KDNP)
(DK)

c) Gazdasági bizottság (15 fő)

Elnök:
Alelnök:

Tagok:
Bánki Erik
Hadházy Sándor
Manninger Jenő
Witzmann Mihály
dr. Latorcai János
Tóth Csaba
Bősz Anett
Bencsik János
Kovács Sándor
(Karcag)
Riz Gábor
Szatmáry Kristóf
Törő Gábor
Volner János
Molnár Gyula
(Fidesz)
(Fidesz)
(Fidesz)
(Fidesz)
(KDNP)
(MSZP)
(Párbeszéd)
(Fidesz)
(Fidesz)
(Fidesz)
(Fidesz)
(Fidesz)
(Jobbik)
(MSZP)
Székely Sándor (DK)

d) Honvédelmi és rendészeti bizottság (9 fő)

Elnök:
Alelnök:Tagok:
Kocsis Máté
dr. Simon Miklós
Móring József Attila
dr. Vadai Ágnes
Demeter Márta
Ágh Péter
Bíró Márk
(Fidesz)
(Fidesz)
(KDNP)
(DK)
(LMP)
(Fidesz)
(Fidesz)
dr. Harangozó Tamás (MSZP)

e) Igazságügyi bizottság (13 fő)

Elnök: dr. Vejkey Imre (KDNP)
Alelnök: Czunyiné Dr. Bertalan Judit (Fidesz)
dr. Vitányi István (Fidesz)
dr. Staudt Gábor (Jobbik)
Tagok: dr. Bajkai István (Fidesz)
dr. Becsó Károly (Fidesz)
Demeter Zoltán (Fidesz)
Vigh László (Fidesz)
dr. Apáti István (Jobbik)
dr. Varga-Damm Andrea (Jobbik)
dr. Varga László (MSZP)
Arató Gergely (DK)

f) Költségvetési bizottság (15 fő)

Elnök: Varju László (DK)
Alelnök: Bartos Mónika (Fidesz)
dr. Szűcs Lajos (Fidesz)
dr. Tilki Attila (Fidesz)
dr. Hargitai János (KDNP)
Csárdi Antal (LMP)
Tagok: Barcza Attila (Fidesz)
Bodó Sándor (Fidesz)
Boldog István (Fidesz)
dr. Zsigmond Barna Pál (Fidesz)
dr. Varga-Damm Andrea (Jobbik)
Mesterházy Attila (MSZP)
dr. Mellár Tamás (független)
Ritter Imre (nemzetiségi képviselő)

g) Kulturális bizottság (15 fő)

Elnök:
Alelnök:

Tagok:
dr. Pósán László
Barcza Attila
dr. Kállai Mária
L. Simon László
dr. Vinnai Győző
Dúró Dóra
Kunhalmi Ágnes
Dunai Mónika
Nagy Csaba
Földi László
Farkas Gergely
dr. Hiller István
Gréczy Zsolt
Szabó Szabolcs
(Fidesz)
(Fidesz)
(Fidesz)
(Fidesz)
(Fidesz)
(Jobbik)
(MSZP)
(Fidesz)
(Fidesz)
(KDNP)
(Jobbik)
(MSZP)
(DK)
(LMP)

h) Külügyi bizottság (12 fő)

Elnök:
Alelnök:Tagok:
Németh Zsolt
Balla Mihály
Csenger-Zalán Zsolt
Juhász Hajnalka
Mesterházy Attila
Bartos Mónika
dr. Zsigmond Barna Pál
Nacsa Lőrinc
Gyöngyösi Márton
(Fidesz)
(Fidesz)
(Fidesz)
(KDNP)
(MSZP)
(Fidesz)
(Fidesz)
(KDNP)
(Jobbik)

i) Mentelmi bizottság (6 fő)

Elnök:
Alelnök:
Tagok:
dr. Hargitai János
Karácsony Gergely
dr. Kerényi János
dr. Vitányi István
Pintér Tamás
Szabó Sándor
(KDNP)
(Párbeszéd)
(Fidesz)
(Fidesz)
(Jobbik)
(MSZP)

j) Mezőgazdasági bizottság (11 fő)

Elnök:
Alelnök:


Tagok:
Font Sándor
Bóna Zoltán
Győrffy Balázs
Magyar Zoltán
Dankó Béla
Jakab István
Pócs János
Vécsey László
dr. Apáti István
dr. Steinmetz Ádám
dr. Gémesi György
(Fidesz)
(Fidesz)
(Fidesz)
(Jobbik)
(Fidesz)
(Fidesz)
(Fidesz)
(Fidesz)
(Jobbik)
(Jobbik)
(LMP)

k) Nemzetbiztonsági bizottság (7 fő)

Elnök: Mirkóczki Ádám (Jobbik)
Alelnök: Németh Zsolt (Fidesz)
Tagok: Bartos Mónika (Fidesz)
Lezsák Sándor (Fidesz)
Móring József Attila (KDNP)
dr. Molnár Zsolt (MSZP)
dr. Szél Bernadett (LMP)

l) Nemzeti összetartozás bizottsága (9 fő)

Elnök: Pánczél Károly (Fidesz)
Alelnök: Bóna Zoltán (Fidesz)
Szászfalvi László (KDNP)
dr. Molnár Zsolt (MSZP)
Tagok: Fenyvesi Zoltán (Fidesz)
dr. Tilki Attila (Fidesz)
dr. Zsigmond Barna Pál (Fidesz)
dr. Brenner Koloman (Jobbik)
Szávay István (Jobbik)

m) Népjóléti bizottság (15 fő)

Elnök: Korózs Lajos (MSZP)
Alelnök: dr. Kovács József (Fidesz)
dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz)
dr. Zombor Gábor (Fidesz)
dr. Lukács László György (Jobbik)
Tagok: Kovács Sándor (Mátészalka) (Fidesz)
dr. Molnár Ágnes (Fidesz)
dr. Pesti Imre (Fidesz)
Révész Máriusz (Fidesz)
dr. Tapolczai Gergely (Fidesz)
Nacsa Lőrinc (KDNP)
Ander Balázs (Jobbik)
dr. László Imre (DK)
Szabó Timea (Párbeszéd)

n) Vállalkozásfejlesztési bizottság (11 fő)

Elnök: Z. Kárpát Dániel (Jobbik)
Alelnök: Bányai Gábor (Fidesz)
Szatmáry Kristóf (Fidesz)
Molnár Gyula (MSZP)
Tagok: Becsó Zsolt (Fidesz)
Gelencsér Attila (Fidesz)
Ovádi Péter (Fidesz)
dr. Tiba István (Fidesz)
Bangóné Borbély Ildikó (MSZP)
Tordai Bence (Párbeszéd)

2. Az Országgyűlés az Ogytv. 14. § (1) bekezdés a) pontja és 21/A. § (2) bekezdése alapján törvényalkotási bizottságot alakít, és annak tisztségviselőivé, valamint tagjaivá a következő képviselőket választja:

Törvényalkotási bizottság (39 fő)

Elnök: Hende Csaba (Fidesz)
Alelnök: dr. Bajkai István (Fidesz)
Balla György (Fidesz)
dr. Salacz László (Fidesz)
Vécsey László (Fidesz)
Hegedűs Lorántné (Jobbik)
dr. Harangozó Tamás (MSZP)
Tagok: B. Nagy László (Fidesz)
Bartos Mónika (Fidesz)
Bóna Zoltán (Fidesz)
Dunai Mónika (Fidesz)
Farkas Flórián (Fidesz)
Hadházy Sándor (Fidesz)
Herczeg Tamás (Fidesz)
Hirt Ferenc (Fidesz)
Horváth László (Fidesz)
Jakab István (Fidesz)
Mátrai Márta (Fidesz)
Nyitrai Zsolt (Fidesz)
Ovádi Péter (Fidesz)
dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz)
dr. Szűcs Lajos (Fidesz)
dr. Tapolczai Gergely (Fidesz)
Nacsa Lőrinc (KDNP)
dr. Vejkey Imre (KDNP)
dr. Fülöp Erik (Jobbik)
Jakab Péter (Jobbik)
Stummer János (Jobbik)
Szilágyi György (Jobbik)
Bangóné Borbély Ildikó (MSZP)
Hiszékeny Dezső (MSZP)
dr. Tóth Bertalan (MSZP)
Arató Gergely (DK)
Hajdu László (DK)
dr. Keresztes László Lóránt (LMP)
Burány Sándor (Párbeszéd)

3. Az Országgyűlés az Ogytv. 14. § (1) bekezdés a) pontja alapján nemzetiségeket képviselő bizottságot alakít, annak elnevezését az alábbiak szerint határozza meg, valamint tisztségviselőivé a következő nemzetiségi képviselőt és nemzetiségi szószólót választja:

Magyarországi nemzetiségek bizottsága

Elnök: Ritter Imre (nemzetiségi képviselő)
Alelnök: Farkas Félix (nemzetiségi szószóló)

4. Ez a határozat az elfogadásakor *  lép hatályba.

5. A bizottságok megbízatása - a 6. pontban foglalt kivétellel - e határozat hatálybalépésekor kezdődik.

6. A Magyarországi nemzetiségek bizottságának megbízatása 2018. május 9-én kezdődik.

7. Hatályát veszti

a) az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014. (V. 6.) OGY határozat;

b) az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról szóló 15/2014. (V. 27.) OGY határozat;

c) az Alkotmánybíróság tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló 31/2014. (VII. 8.) OGY határozat;

d) az Alkotmánybíróság tagjait jelölő eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 32/2014. (VII. 8.) OGY határozat.


  Vissza az oldal tetejére