Törvények és OGY határozatok

Az oldalon a joganyagok közlönyállapota érhető el. Egységes szerkezetű, naprakész szöveget az új Jogtáron talál.
Találatok
1992. évi LXXXIX. törvény
a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről
1992. évi LXXXVIII. törvény
a földművelésügyi alapokról
1992. évi LXXXVII. törvény
a megyei (fővárosi) földművelésügyi hivataloknak a szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény hatálybalépéséről és az átmeneti szabályokról szóló 1992. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos feladatairól
1992. évi LXXXVI. törvény
a Magyar Köztársaság 1992. évi költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1992. évi szabályairól szóló 1991. évi XCI. törvény módosításáról
1992. évi LXXXV. törvény
az Útalapról szóló 1992. évi XXX. törvény módosításáról
1992. évi LXXXIV. törvény
a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről
1992. évi LXXXIII. törvény
egyes elkülönített állami pénzalapokról
1992. évi LXXXII. törvény
a Világkiállítási és a hozzákapcsolódó Fejlesztési Alapról
1992. évi LXXXI. törvény
a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény módosításáról
1992. évi LXXX. törvény
a Magyar Köztársaság 1993. évi költségvetéséről
1992. évi LXXIX. törvény
a magzati élet védelméről
1992. évi LXXVIII. törvény
a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról
1992. évi LXXVII. törvény
az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény módosításáról
1992. évi LXXVI. törvény
a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosításáról
1992. évi LXXV. törvény
a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló 1991. évi XC. törvény módosításáról
1992. évi LXXIV. törvény
az általános forgalmi adóról
1992. évi LXXIII. törvény
a társasági adóról szóló 1991. évi LXXXVI. törvény módosításáról
1992. évi LXXII. törvény
a távközlésről
1992. évi LXXI. törvény
a fogyasztási adóról és a fogyasztói árkiegészítésről szóló, az 1991. évi XCI. törvénnyel módosított 1991. évi LXXVIII. törvény módosításáról
1992. évi LXX. törvény
a Magyar Köztársaság 1992. évi pótköltségvetéséről
1992. évi LXIX. törvény
a büntetőeljárásról szóló 1973. évi I. törvényben a felülvizsgálati eljárás megteremtéséről
1992. évi LXVIII. törvény
a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvényben és az ehhez kapcsolódó jogszabályokban a felülvizsgálati eljárás megteremtéséről
1992. évi LXVII. törvény
a Társadalombiztosítási Alap 1992. évi költségvetéséről, valamint a Társadalombiztosítási Alapról szóló 1988. évi XXI. törvény módosításáról szóló 1992. évi X. törvény módosításáról
1992. évi LXVI. törvény
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
1992. évi LXV. törvény
a bírák, az ügyészek, a bírósági és az ügyészségi dolgozók előmeneteléről és javadalmazásáról szóló 1990. évi LXXXVIII. törvény módosításáról
1992. évi LXIV. törvény
a társadalombiztosítás önkormányzati igazgatásáról szóló 1991. évi LXXXIV. törvény, a Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról
1992. évi LXIII. törvény
a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
1992. évi LXII. törvény
a Magyar Köztársaság 1991. évi állami költségvetésének végrehajtásáról
1992. évi LXI. törvény
helyi bíróságok létesítéséről
1992. évi LX. törvény
a Társadalombiztosítási Alap 1991. évi költségvetésének a végrehajtásáról, valamint a tartalékalapok biztosítási ágak közötti megosztásáról
1992. évi LIX. törvény
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról
1992. évi LVIII. törvény
a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény módosításáról
1992. évi LVII. törvény
a Magyar Népköztársaság és a Török Köztársaság között a polgári és kereskedelmi jogsegélyről szólóan létrejött, Ankarában, 1988. évi június 6. napján aláírt szerződés kihirdetéséről
1992. évi LVI. törvény
a családi pótlékról szóló 1990. évi XXV. törvény módosításáról
1992. évi LV. törvény
az állam vállalkozói vagyonára vonatkozó törvényekkel összefüggő jogszabályok módosításáról
1992. évi LIV. törvény
az időlegesen állami tulajdonban levő vagyon értékesítéséről, hasznosításáról és védelméről
1992. évi LIII. törvény
a tartósan állami tulajdonban maradó vállalkozói vagyon kezeléséről és hasznosításáról
1992. évi LII. törvény
a nemzeti gondozásról
1992. évi LI. törvény
a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány javára felajánlott vagyonról
1992. évi L. törvény
a szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény hatálybalépéséről és az átmeneti szabályokról szóló 1992. évi II. törvény módosításáról
1992. évi XLIX. törvény
a kárpótlási jegy termőföldtulajdon megszerzésére történő felhasználásának egyes kérdéseiről
1992. évi XLVIII. törvény
a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény módosításáról
1992. évi XLVII. törvény
a szakszervezeti vagyon védelméről, a munkavállalók szervezkedési és szervezeteik működési esélyegyenlőségéről szóló 1991. évi XXVIII. törvény módosításáról
1992. évi XLVI. törvény
az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. törvény módosításáról
1992. évi XLV. törvény
a postáról
1992. évi XLIV. törvény
a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról
1992. évi XLIII. törvény
a Magyar Köztársaság 1992. évi költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1992. évi szabályairól szóló 1991. évi XCI. törvény módosításáról
1992. évi XLII. törvény
az állami népességnyilvántartás működésének átmeneti szabályairól szóló 1991. évi LXXXVII. törvény módosításáról
1992. évi XLI. törvény
a devizagazdálkodásról szóló 1974. évi 1. törvényerejű rendelet módosításáról
1992. évi XL. törvény
a Magyar Népköztársaság és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság között a Gabcikovo-Nagymarosi Vízlépcsőrendszer megvalósításáról és üzemeltetéséről Budapesten, 1977. évi szeptember hó 16. napján aláírt Szerződést kihirdető 1978. évi 17. törvényerejű rendelet, valamint a Szerződés módosításáról Prágában, 1983. évi október hó 10. napján aláírt Jegyzőkönyvet kihirdető 1984. évi 6. törvényerejű rendelet hatályon kívül helyezéséről
1992. évi XXXIX. törvény
a vízügyi és egyes közlekedési törvények, törvényerejű rendeletek módosítása a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvénnyel összefüggésben
1992. évi XXXVIII. törvény
az államháztartásról
1992. évi XXXVII. törvény
az elmúlt rendszerhez kötődő egyes társadalmi szervezetek vagyonelszámoltatásáról szóló 1990. évi LXXIII. törvény módosításáról
1992. évi XXXVI. törvény
a köztársasági elnök tiszteletdíjáról
1992. évi XXXV. törvény
a vámjog szabályozásáról szóló 1966. évi 2. törvényerejű rendelet és az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény módosításáról
1992. évi XXXIV. törvény
a helyi önkormányzatok 1992. évi kiegészítő céltámogatásáról
1992. évi XXXIII. törvény
a közalkalmazottak jogállásáról
1992. évi XXXII. törvény
az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról
1992. évi XXXI. törvény
a kárpótlási jegyek életjáradékra váltásáról
1992. évi XXX. törvény
az Útalapról
1992. évi XXIX. törvény
az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került települési önkormányzatok kiegészítő állami támogatásáról
1992. évi XXVIII. törvény
a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemadó területén Budapesten, az 1989. évi március hó 29. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
1992. évi XXVII. törvény
a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Brazil Szövetségi Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemadó területén Budapesten, az 1986. évi június hó 20. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
1992. évi XXVI. törvény
a helyi önkormányzatok 1992. évi címzett és céltámogatásáról
1992. évi XXV. törvény
a távközlési alaphálózattal összefüggő egyes törvények módosításáról
1992. évi XXIV. törvény
a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában az 1939. május 1-jétől 1949. június 8-ig terjedő időben alkotott jogszabályok alkalmazásával igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról
1992. évi XXIII. törvény
a köztisztviselők jogállásáról
1992. évi XXII. törvény
a Munka Törvénykönyvéről
1992. évi XXI. törvény
az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok kiegészítő állami támogatásáról szóló 1991. évi LIV. törvény módosításáról
1992. évi XX. törvény
a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló 1991. évi XC. törvény módosításáról
1992. évi XIX. törvény
a Bolgár Népköztársaság, a Magyar Népköztársaság, a Német Demokratikus Köztársaság, a Mongol Népköztársaság, a Lengyel Népköztársaság, a Román Szocialista Köztársaság, a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság Kormánya között Moszkvában, 1969. február 27-én aláírt, a Nemzetközi Tudományos és Műszaki Tájékoztatási Központ alapításáról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 1970. évi 11. törvényerejű rendelet hatályon kívül helyezéséről
1992. évi XVIII. törvény
az üzemanyagok környezetvédelmi termékdíjáról
1992. évi XVII. törvény
a földről szóló 1987. évi I. törvény kiegészítéséről rendelkező 1991. évi XIII. törvény módosításáról
1992. évi XVI. törvény
a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény módosításáról
1992. évi XV. törvény
a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosításáról
1992. évi XIV. törvény
a Magyar Köztársaság 1992. évi költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1992. évi szabályairól szóló 1991. évi XCI. törvény módosításáról
1992. évi XIII. törvény
a büntető jogszabályok módosításáról
1992. évi XII. törvény
a kisajátítással összefüggő jogszabályok egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről
1992. évi XI. törvény
az 1963 és 1989 között elkövetett egyes állam és közrend elleni bűncselekmények miatt történt elítélések semmissé nyilvánításáról
1992. évi X. törvény
a Társadalombiztosítási Alap 1992. évi költségvetéséről, valamint a Társadalombiztosítási Alapról szóló 1988. évi XXI. törvény módosításáról
1992. évi IX. törvény
a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény módosításáról és kiegészítéséről
1992. évi VIII. törvény
a Magyar Népköztársaság és a Bolgár Népköztársaság között a kettős állampolgárságú személyek állampolgárságának rendezéséről Szófiában, 1958. június 27-én aláírt Egyezmény kihirdetésére vonatkozó 1959. évi 27. törvényerejű rendelet hatályon kívül helyezéséről
1992. évi VII. törvény
a Magyar Népköztársaság és a Román Szocialista Köztársaság között a kettős állampolgárság eseteinek megoldásáról és megelőzéséről Bukarestben, 1979. július 13-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1980. évi 2. törvényerejű rendelet hatályon kívül helyezéséről
1992. évi VI. törvény
a szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény hatálybalépéséről és az átmeneti szabályokról szóló 1992. évi II. törvény módosításáról
1992. évi V. törvény
az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény módosításáról
1992. évi IV. törvény
az iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról
1992. évi III. törvény
a családi pótlékról szóló 1990. évi XXV. törvény módosításáról
1992. évi II. törvény
a szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény hatálybalépéséről és az átmeneti szabályokról
1992. évi I. törvény
a szövetkezetekről

A complex.hu oldal teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll. - Copyright Wolters Kluwer Kft. 2017. Minden jog fenntartva!