Törvények és OGY határozatok

Az oldalon a joganyagok közlönyállapota érhető el. Egységes szerkezetű, naprakész szöveget az új Jogtáron talál.
Találatok
1993. évi CXVI. törvény
a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény módosításáról
1993. évi CXV. törvény
a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1994. évi költségvetéséről
1993. évi CXIV. törvény
az állattenyésztésről
1993. évi CXIII. törvény
a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosításáról
1993. évi CXII. törvény
a pénzintézetekről és a pénzintézeti tevékenységről szóló 1991. évi LXIX. törvény módosításáról
1993. évi CXI. törvény
a Magyar Köztársaság 1994. évi költségvetéséről
1993. évi CX. törvény
a honvédelemről
1993. évi CIX. törvény
a szakképzési hozzájárulásról és a Szakképzési Alapról szóló 1988. évi XXIII. törvény módosításáról
1993. évi CVIII. törvény
a számvitelről szóló 1991. évi XVIII. törvény módosításáról
1993. évi CVII. törvény
az Alkotmány módosításáról
1993. évi CVI. törvény
a Földművelésügyi Alapokról szóló 1992. évi LXXXVIII. törvény módosításáról
1993. évi CV. törvény
a Társadalombiztosítási Alap 1992. évi költségvetésének a végrehajtásáról
1993. évi CIV. törvény
az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény módosításáról
1993. évi CIII. törvény
a vízgazdálkodási társulatokról szóló 1977. évi 28. törvényerejű rendelet módosításáról
1993. évi CII. törvény
az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény módosításáról
1993. évi CI. törvény
a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló 1991. évi XC. törvény módosításáról
1993. évi C. törvény
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egyes rendelkezéseinek módosításáról
1993. évi XCIX. törvény
a társasági adóról szóló, az 1991. évi LXXXVI. törvény módosításáról
1993. évi XCVIII. törvény
a Magyar Köztársaság 1992. évi költségvetésének végrehajtásáról
1993. évi XCVII. törvény
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról
1993. évi XCVI. törvény
az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról
1993. évi XCV. törvény
a vasútról
1993. évi XCIV. törvény
a kisajátításról szóló 1976. évi 24. törvényerejű rendelet módosításáról
1993. évi XCIII. törvény
a munkavédelemről
1993. évi XCII. törvény
a Polgári Törvénykönyv egyes rendelkezéseinek módosításáról
1993. évi XCI. törvény
a bíróságokról szóló 1972. évi IV. törvény módosításáról
1993. évi XC. törvény
az 1956. októberi forradalom és szabadságharc során elkövetett egyes bűncselekményekkel kapcsolatos eljárásról
1993. évi LXXXIX. törvény
helyi bíróság létesítéséről
1993. évi LXXXVIII. törvény
az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. törvény módosításáról
1993. évi LXXXVII. törvény
a helyi önkormányzatok 1993. évi új induló címzett támogatásáról, továbbá a felülvizsgált kórházrekonstrukciókról
1993. évi LXXXVI. törvény
a külföldiek beutazásáról, magyarországi tartózkodásáról és bevándorlásáról
1993. évi LXXXV. törvény
a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosításáról
1993. évi LXXXIV. törvény
az egyes elkülönített állami pénzalapokról szóló 1992. évi LXXXIII. törvény módosításáról
1993. évi LXXXIII. törvény
a Magyar Köztársaság és az Európai Szabadkereskedelmi Társulás tagállamai között, Genfben, 1993. március 29-én aláírt szabadkereskedelmi megállapodás kihirdetéséről
1993. évi LXXXII. törvény
a villamos energia fejlesztéséről, átviteléről és elosztásáról rendelkező 1962. évi IV. törvény és a gázenergiáról szóló 1969. évi VII. törvény módosításáról
1993. évi LXXXI. törvény
a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosításáról
1993. évi LXXX. törvény
a felsőoktatásról
1993. évi LXXIX. törvény
a közoktatásról
1993. évi LXXVIII. törvény
a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
1993. évi LXXVII. törvény
a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól
1993. évi LXXVI. törvény
a szakképzésről
1993. évi LXXV. törvény
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról
1993. évi LXXIV. törvény
a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény módosításáról és kiegészítéséről
1993. évi LXXIII. törvény
a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény módosításáról
1993. évi LXXII. törvény
a Magyar Köztársaság 1993. évi pótköltségvetéséről
1993. évi LXXI. törvény
az ENSZ Biztonsági Tanácsának a Jugoszláv Szövetségi Köztársaságra (Szerbia és Montenegró) vonatkozó határozatai végrehajtásáról, valamint a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény kiegészítéséről
1993. évi LXX. törvény
az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény módosításáról
1993. évi LXIX. törvény
a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosításáról
1993. évi LXVIII. törvény
az időlegesen állami tulajdonban lévő vagyon értékesítéséről, hasznosításáról és védelméről szóló 1992. évi LIV. törvény módosításáról
1993. évi LXVII. törvény
a Magyar Köztársaság és Málta között a kettős adóztatás elkerüléséről Budapesten, az 1991. évi augusztus hó 6. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
1993. évi LXVI. törvény
a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosításáról
1993. évi LXV. törvény
a Magyar Köztársaság és a Spanyol Királyság között a beruházások elősegítéséről és kölcsönös védelméről Budapesten, az 1989. évi november hó 9. napján aláírt Megállapodás kihirdetéséről
1993. évi LXIV. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és Izrael Állam Kormánya között a beruházások elősegítéséről és kölcsönös védelméről Jeruzsálemben, az 1991. évi május hó 14. napján aláírt Megállapodás kihirdetéséről
1993. évi LXIII. törvény
a Magyar Köztársaság és Izrael Állam között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemadók területén Jeruzsálemben, az 1991. évi május hó 14. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
1993. évi LXII. törvény
a frekvenciagazdálkodásról
1993. évi LXI. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Norvég Királyság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről Oslóban, az 1991. évi április hó 8. napján aláírt Megállapodás kihirdetéséről
1993. évi LX. törvény
a Magyar Népköztársaság Kormánya és Malaysia Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemadók területén Budapesten, az 1989. évi május hó 22. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
1993. évi LIX. törvény
az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról
1993. évi LVIII. törvény
a jövedéki szabályozásról és ellenőrzésről, valamint a bérfőzési szeszadóról
1993. évi LVII. törvény
a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény módosításáról
1993. évi LVI. törvény
a polgári repülésről szóló 1981. évi 8. törvényerejű rendelet módosításáról
1993. évi LV. törvény
a magyar állampolgárságról
1993. évi LIV. törvény
az állam vállalkozói vagyonára vonatkozó törvényekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 1992. évi LV. törvény módosításáról
1993. évi LIII. törvény
a gazdasági társaságokról szóló 1988. évi VI. törvény és a társasági adóról szóló 1991. évi LXXXVI. törvény módosításáról
1993. évi LII. törvény
a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény módosításáról
1993. évi LI. törvény
a Magyar Köztársaság 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXX. törvény módosításáról
1993. évi L. törvény
a helyi önkormányzatok folyamatban lévő címzett- és céltámogatásáról, továbbá a támogatási célok 1993. évi rangsoráról
1993. évi XLIX. törvény
a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről
1993. évi XLVIII. törvény
a bányászatról
1993. évi XLVII. törvény
a pénzintézetekről és a pénzintézeti tevékenységről szóló 1991. évi LXIX. törvény módosításáról
1993. évi XLVI. törvény
a statisztikáról
1993. évi XLV. törvény
a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról
1993. évi XLIV. törvény
a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXXIV. törvény módosításáról
1993. évi XLIII. törvény
a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény módosításáról
1993. évi XLII. törvény
a nemzetközi jelentőségű vadvizekről, különösen mint a vízimadarak tartózkodási helyéről szóló, Ramsarban, 1971. február 2-án elfogadott Egyezmény és annak 1982. december 3-án és 1987. május 28.-június 3. között elfogadott módosításai egységes szerkezetben történő kihirdetéséről
1993. évi XLI. törvény
a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló 1991. évi XC. törvény módosításáról
1993. évi XL. törvény
a Magyar Vöröskeresztről
1993. évi XXXIX. törvény
a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Uruguayi Keleti Köztársaság Kormánya között a beruházások elősegítéséről és kölcsönös védelméről Budapesten, az 1989. évi augusztus hó 25. napján aláírt Megállapodás kihirdetéséről
1993. évi XXXVIII. törvény
a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Görög Köztársaság között a beruházások elősegítéséről és kölcsönös védelméről Athénben, az 1989. évi május hó 26. napján aláírt Megállapodás kihirdetéséről
1993. évi XXXVII. törvény
a Magyar Köztársaság és Ausztrália között a beruházások kölcsönös elősegítéséről és védelméről Budapesten, az 1991. évi augusztus hó 15. napján aláírt Megállapodás kihirdetéséről
1993. évi XXXVI. törvény
a Magyar Köztársaság és Ausztrália között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemadók területén, Canberrában, az 1990. évi november hó 29. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
1993. évi XXXV. törvény
a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között a közúti és a vízi közlekedésben a határforgalom ellenőrzéséről szóló, Budapesten, az 1992. évi május hó 15. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
1993. évi XXXIV. törvény
a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között a közös államhatár láthatóságának biztosításáról és az ezzel összefüggő kérdések szabályozásáról Budapesten, 1964. évi október 31-én aláírt szerződés módosításáról és kiegészítéséről szóló 1987. április 29-én aláírt szerződés kihirdetéséről
1993. évi XXXIII. törvény
a földadóról szóló 1991. évi LXXIX. törvény módosításáról
1993. évi XXXII. törvény
a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet módosításáról
1993. évi XXXI. törvény
az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezmény és az ahhoz tartozó nyolc kiegészítő jegyzőkönyv kihirdetéséről
1993. évi XXX. törvény
„a magyar nép felszabadulása történelmi jelentőségének törvénybe iktatásáról” szóló 1965. évi II. törvény hatályon kívül helyezéséről
1993. évi XXIX. törvény
a Magyar Tanácsköztársaság emlékének törvénybe iktatásáról szóló 1959. évi II. törvény hatályon kívül helyezéséről
1993. évi XXVIII. törvény
az Országos Játék Alapról
1993. évi XXVII. törvény
a Nemzeti Sport Alapról
1993. évi XXVI. törvény
a Menekülteket Támogató Alapról
1993. évi XXV. törvény
a Központi Ifjúsági Alapról
1993. évi XXIV. törvény
az Országos Betétbiztosítási Alap létrehozásáról és működésének részletes szabályairól
1993. évi XXIII. törvény
a Nemzeti Kulturális Alapról
1993. évi XXII. törvény
az Országos Tudományos Kutatási Alapról
1993. évi XXI. törvény
a „Felzárkózás az európai felsőoktatáshoz” alapról
1993. évi XX. törvény
a Kisvállalkozói Garancia Alapról
1993. évi XIX. törvény
a szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény hatálybalépéséről és az átmeneti szabályokról szóló 1992. évi II. törvény módosításáról
1993. évi XVIII. törvény
a Rehabilitációs Alapról
1993. évi XVII. törvény
a büntető jogszabályok módosításáról
1993. évi XVI. törvény
az állategészségügyről szóló 1981. évi 3. törvényerejű rendelet módosításáról
1993. évi XV. törvény
a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság közötti vasúti határforgalom ellenőrzéséről, 1991. július 5-én, Bécsben aláírt Egyezmény kihirdetéséről
1993. évi XIV. törvény
a helyi önkormányzatok címzett- és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról
1993. évi XIII. törvény
a szakszervezeti vagyon védelméről, a munkavállalók szervezkedési és szervezeteik működési esélyegyenlőségéről szóló 1991. évi XXVIII. törvény módosításáról
1993. évi XII. törvény
a társadalombiztosítási képviselők 1993. évi választásáról
1993. évi XI. törvény
a Gépjármű Felelősségbiztosítási Kárrendezési Alapról
1993. évi X. törvény
a termékfelelősségről
1993. évi IX. törvény
a Magyar Köztársaság 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXX. törvény módosításáról
1993. évi VIII. törvény
a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény módosításáról és kiegészítéséről
1993. évi VII. törvény
helyi bíróság létesítéséről
1993. évi VI. törvény
az agrárpiaci rendtartásról
1993. évi V. törvény
a családi pótlékról szóló 1990. évi XXV. törvény módosításáról
1993. évi IV. törvény
az elmúlt rendszerhez kötődő egyes társadalmi szervezetek vagyonelszámoltatásával összefüggő intézkedésekről
1993. évi III. törvény
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
1993. évi II. törvény
a földrendező és a földkiadó bizottságokról
1993. évi I. törvény
az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény módosításáról

A complex.hu oldal teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll. - Copyright Wolters Kluwer Kft. 2017. Minden jog fenntartva!