Törvények és OGY határozatok

Az oldalon a joganyagok közlönyállapota érhető el. Egységes szerkezetű, naprakész szöveget az új Jogtáron talál.
Találatok
1994. évi CV. törvény
a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosításáról
1994. évi CIV. törvény
a Magyar Köztársaság 1995. évi költségvetéséről
1994. évi CIII. törvény
a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1995. évi költségvetéséről szóló törvény hatálybalépéséig szükséges egyes rendelkezésekről, valamint a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény módosításáról
1994. évi CII. törvény
a hegyközségekről
1994. évi CI. törvény
a pénzintézetekről és a pénzintézeti tevékenységről szóló 1991. évi LXIX. törvény módosításáról és az Országos Betétbiztosítási Alap létrehozásáról és működésének részletes szabályairól szóló 1993. évi XXIV. törvény módosításáról
1994. évi C. törvény
a szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény módosításáról
1994. évi XCIX. törvény
a Magyar Köztársaság és a Finn Köztársaság között a kereskedelem akadályainak kölcsönös megszüntetéséről szóló, 1974. május 2-án aláírt megállapodás és az azt kihirdető, az 1982. évi 12. törvényerejű rendelettel módosított 1975. évi 5. törvényerejű rendelet, valamint a Magyar Köztársaság és a Finn Köztársaság közötti, a Harmonizált Rendszer 1-24. fejezetébe tartozó termékekre alkalmazandó elbánásról szóló Jegyzőkönyv és az azt kihirdető 1994. évi VIII. törvény hatályon kívül helyezéséről
1994. évi XCVIII. törvény
a Magyar Köztársaság és az Európai Szabadkereskedelmi Társulás tagállamai között, Genfben, 1993. március 29-én aláírt szabadkereskedelmi megállapodást kihirdető 1993. évi LXXXIII. törvény módosításáról
1994. évi XCVII. törvény
A Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság között 1994. április 6-án, Ljubljanában aláírt Szabadkereskedelmi Megállapodás kihirdetéséről
1994. évi XCVI. törvény
a Magyar Köztársaság 1993. évi költségvetésének végrehajtásáról
1994. évi XCV. törvény
a Magyar Köztársaság és Kuvait Állam között a beruházások elősegítéséről és kölcsönös védelméről Kuvaitban, 1989. november 8. napján aláírt Megállapodás kihirdetéséről
1994. évi XCIV. törvény
a Magyar Köztársaság és a Kínai Népköztársaság között a beruházások elősegítéséről és kölcsönös védelméről Budapesten, 1991. május 29. napján aláírt Megállapodás kihirdetéséről
1994. évi XCIII. törvény
a fogságfenyítés bírósági felülvizsgálatáról
1994. évi XCII. törvény
a büntetőeljárásról szóló törvény módosításáról
1994. évi XCI. törvény
az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény módosításáról
1994. évi XC. törvény
az ügyvédségről szóló 1983. évi 4. törvényerejű rendelet módosításáról
1994. évi LXXXIX. törvény
az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény módosításáról
1994. évi LXXXVIII. törvény
a fogyasztási adóról és a fogyasztói árkiegészítésről szóló 1991. évi LXXVIII. törvény módosításáról
1994. évi LXXXVII. törvény
az egészségügyről szóló 1972. évi II. törvény módosításáról
1994. évi LXXXVI. törvény
az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezmény kilencedik jegyzőkönyvének kihirdetéséről
1994. évi LXXXV. törvény
a diplomáciai kapcsolatokról Bécsben, az 1961. évi április hó 18. napján kelt szerződésben biztosított kiváltságoknak, mentességeknek és könnyítéseknek az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet intézményeire, tisztségviselőire és alkalmazottaira, a részt vevő államok képviselőire és az EBEÉ missziók tagjaira való kiterjesztéséről
1994. évi LXXXIV. törvény
a Magyar Államvasutak Rt. Társadalombiztosítási Alapokkal szemben fennálló tartozásainak rendezéséről
1994. évi LXXXIII. törvény
a társasági adóról szóló 1991. évi LXXXVI. törvény módosításáról
1994. évi LXXXII. törvény
a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló 1991. évi XC. törvény módosításáról
1994. évi LXXXI. törvény
az Ideiglenes Nemzetgyűlés megalakulása emlékének megörökítéséről
1994. évi LXXX. törvény
az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről
1994. évi LXXIX. törvény
a külföldiek magyarországi befektetéseiről szóló 1988. évi XXIV. törvény módosításáról
1994. évi LXXVIII. törvény
az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény módosításáról
1994. évi LXXVII. törvény
kerületi bíróság elnevezéséről
1994. évi LXXVI. törvény
a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1994. évi költségvetéséről szóló, az 1994. évi L. törvénnyel módosított 1993. évi CXV. törvény módosításáról
1994. évi LXXV. törvény
az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló 1993. évi LIX. törvény, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény módosításáról, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény módosításáról és egyes rendelkezéseinek hatályba léptetéséről
1994. évi LXXIV. törvény
a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról
1994. évi LXXIII. törvény
a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló, többször módosított 1949. évi XX. törvény módosításáról
1994. évi LXXII. törvény
a szerzői jogról szóló 1969. évi III. törvény módosításáról
1994. évi LXXI. törvény
a választottbíráskodásról
1994. évi LXX. törvény
az „EXPO ’96 Budapest” nemzetközi szakkiállítás megrendezésének lemondásáról
1994. évi LXIX. törvény
a jövedéki szabályozásról és ellenőrzésről, valamint a bérfőzési szeszadóról szóló 1993. évi LVIII. törvény módosításáról
1994. évi LXVIII. törvény
az országgyűlési képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és kedvezményeiről szóló 1990. évi LVI. törvény módosításáról
1994. évi LXVII. törvény
a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló, módosított 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról
1994. évi LXVI. törvény
a Bérgarancia Alapról
1994. évi LXV. törvény
a Magyar Köztársaság 1994. évi pótköltségvetéséről
1994. évi LXIV. törvény
a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
1994. évi LXIII. törvény
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosításáról
1994. évi LXII. törvény
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 1990. évi LXIV. törvény módosításáról
1994. évi LXI. törvény
a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról
1994. évi LX. törvény
a Magyar Köztársaság 1994. évi költségvetéséről szóló 1993. évi CXI. törvény módosításáról, a pártok központi költségvetési támogatásának átrendezése céljából
1994. évi LIX. törvény
a gyógyszertárak létesítéséről és működésük egyes szabályairól szóló 1994. évi LIV. törvény módosításáról
1994. évi LVIII. törvény
a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosításáról
1994. évi LVII. törvény
a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről szóló 1990. évi LXVII. törvény módosításáról
1994. évi LVI. törvény
a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 1990. évi XXX. törvény módosításáról
1994. évi LV. törvény
a termőföldről
1994. évi LIV. törvény
a gyógyszertárak létesítéséről és működésük egyes szabályairól
1994. évi LIII. törvény
a bírósági végrehajtásról
1994. évi LII. törvény
a polgári perrendtartás kiegészítéséről
1994. évi LI. törvény
a Magyar Gyógyszerész Kamaráról
1994. évi L. törvény
a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1994. évi költségvetéséről szóló 1993. évi CXV. törvény módosításáról és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1994. évi működési költségvetéseiről
1994. évi XLIX. törvény
az erdőbirtokossági társulatról
1994. évi XLVIII. törvény
a villamos energia termeléséről, szállításáról és szolgáltatásáról
1994. évi XLVII. törvény
a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosításáról
1994. évi XLVI. törvény
a fegyveres erőknél 1945. március 31. és 1954. október 31. között szolgálatot teljesítettek hadigondozásáról
1994. évi XLV. törvény
a hadigondozásról
1994. évi XLIV. törvény
a szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény módosításáról
1994. évi XLIII. törvény
Budapest főváros közigazgatási területéről és kerületi beosztásáról
1994. évi XLII. törvény
a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról
1994. évi XLI. törvény
a gázszolgáltatásról
1994. évi XL. törvény
a Magyar Tudományos Akadémiáról
1994. évi XXXIX. törvény
az árutőzsdéről és az árutőzsdei ügyletekről
1994. évi XXXVIII. törvény
az építésügyről szóló 1964. évi III. törvény módosításáról
1994. évi XXXVII. törvény
a Magyar Vöröskeresztről szóló 1993. évi XL. törvény módosításáról
1994. évi XXXVI. törvény
a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény módosításáról
1994. évi XXXV. törvény
a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosításáról
1994. évi XXXIV. törvény
a Rendőrségről
1994. évi XXXIII. törvény
a jövedéki szabályozásról és ellenőrzésről, valamint a bérfőzési szeszadóról szóló 1993. évi LVIII. törvény egyes rendelkezéseinek módosításáról
1994. évi XXXII. törvény
a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény módosításáról
1994. évi XXXI. törvény
a befektetési alapokról szóló 1991. évi LXIII. törvény módosításáról
1994. évi XXX. törvény
az Útalapról szóló 1992. évi XXX. törvény módosításáról
1994. évi XXIX. törvény
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról
1994. évi XXVIII. törvény
a Magyar Orvosi Kamaráról
1994. évi XXVII. törvény
a földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény kiegészítéséről
1994. évi XXVI. törvény
a helyi önkormányzatok 1994. évi új induló címzett támogatásáról, továbbá a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény kiegészítéséről
1994. évi XXV. törvény
az országgyűlési képviselők választásáról szóló 1989. évi XXXIV. törvény módosításáról
1994. évi XXIV. törvény
a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról
1994. évi XXIII. törvény
egyes fontos, valamint közbizalmi és közvélemény-formáló tisztségeket betöltő személyek ellenőrzéséről
1994. évi XXII. törvény
a Kisvállalkozói Garancia Alapról szóló 1993. évi XX. törvény módosításáról
1994. évi XXI. törvény
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról
1994. évi XX. törvény
a Strasbourgban, 1983. március 23-án kelt, az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény kihirdetéséről
1994. évi XIX. törvény
a Strasbourgban, 1959. április 20-án kelt, a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló európai egyezmény és kiegészítő jegyzőkönyvének kihirdetéséről
1994. évi XVIII. törvény
a Párizsban, 1957. december 13-án kelt, európai kiadatási egyezmény és kiegészítő jegyzőkönyveinek kihirdetéséről
1994. évi XVII. törvény
a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosításáról
1994. évi XVI. törvény
a gazdasági kamarákról
1994. évi XV. törvény
az egyes elkülönített állami pénzalapokról szóló 1992. évi LXXXIII. törvény módosításáról
1994. évi XIV. törvény
az egyes elkülönített állami pénzalapokról szóló 1992. évi LXXXIII. törvény módosításáról
1994. évi XIII. törvény
egyes nemzetközi tartozások ellentételeként beérkező szállítások pénzügyi elszámolásáról
1994. évi XII. törvény
az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény módosításáról
1994. évi XI. törvény
a Magyar Köztársaság és az Európai Közösség között a bormegnevezések kölcsönös védelméről és ellenőrzéséről, Brüsszelben, 1993. november 29-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről
1994. évi X. törvény
a Magyar Köztársaság 1994. évi költségvetéséről szóló 1993. évi CXI. törvény módosításáról
1994. évi IX. törvény
a büntető jogszabályok módosításáról
1994. évi VIII. törvény
a Magyar Köztársaság és a Finn Köztársaság közötti, a Harmonizált Rendszer 1-24. fejezetébe tartozó termékekre alkalmazandó elbánásról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről
1994. évi VII. törvény
egyes iparjogvédelmi és szerzői jogi jogszabályok módosításáról
1994. évi VI. törvény
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról
1994. évi V. törvény
az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1972. évi 31. törvényerejű rendelet módosításáról
1994. évi IV. törvény
a Magyar Nemzeti Bankról szóló 1991. évi LX. törvény és a központi költségvetés gazdálkodása egyes szabályainak módosításáról
1994. évi III. törvény
az országgyűlési képviselők választásáról szóló 1989. évi XXXIV. törvény módosításáról és kiegészítéséről
1994. évi II. törvény
a kárpótlás iránti kérelmek benyújtásának határidejéről és az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény módosításáról
1994. évi I. törvény
a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás kihirdetéséről

A complex.hu oldal teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll. - Copyright Wolters Kluwer Kft. 2017. Minden jog fenntartva!