Törvények és OGY határozatok

Az oldalon a joganyagok közlönyállapota érhető el. Egységes szerkezetű, naprakész szöveget az új Jogtáron talál.
Találatok
1995. évi CXXV. törvény
a nemzetbiztonsági szolgálatokról
1995. évi CXXIV. törvény
egyes törvényeknek a Munkaerőpiaci Alap létrehozásával kapcsolatos módosításáról
1995. évi CXXIII. törvény
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosításáról
1995. évi CXXII. törvény
a családi pótlékról és a családok támogatásáról szóló 1990. évi XXV. törvény módosításáról, valamint a gazdasági stabilizációt szolgáló egyes törvénymódosításokról szóló 1995. évi XLVIII. törvény egyes rendelkezéseinek hatályba léptetéséről
1995. évi CXXI. törvény
a Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetéséről
1995. évi CXX. törvény
a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény módosításáról
1995. évi CXIX. törvény
a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
1995. évi CXVIII. törvény
a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény, valamint a gyógyszertárak létesítéséről és működésük egyes szabályairól szóló 1994. évi LIV. törvény, továbbá a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény módosításáról
1995. évi CXVII. törvény
a személyi jövedelemadóról
1995. évi CXVI. törvény
a fogyasztási adóról és a fogyasztói árkiegészítésről szóló 1991. évi LXXVIII. törvény módosításáról
1995. évi CXV. törvény
az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény módosításáról
1995. évi CXIV. törvény
az igazságügyi szakértői kamaráról
1995. évi CXIII. törvény
a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1996. évi költségvetéséről szóló törvény hatálybalépéséig szükséges egyes rendelkezésekről
1995. évi CXII. törvény
a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosításáról
1995. évi CXI. törvény
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról
1995. évi CX. törvény
az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény módosításáról
1995. évi CIX. törvény
a Magyar Köztársaság 1995. évi költségvetéséről szóló 1994. évi CIV. törvény módosításáról
1995. évi CVIII. törvény
a magyar állampolgárok külföldi állampolgárokkal történő házasságkötésére vonatkozó jogszabályok módosításáról
1995. évi CVII. törvény
a büntetés-végrehajtási szervezetről
1995. évi CVI. törvény
a társasági adóról szóló 1991. évi LXXXVI. törvény módosításáról
1995. évi CV. törvény
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és az ahhoz kapcsolódó egyes törvényi rendelkezések módosításáról
1995. évi CIV. törvény
a Magyar Köztársaság 1994. évi költségvetésének végrehajtásáról
1995. évi CIII. törvény
a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról
1995. évi CII. törvény
az Észak-atlanti Szerződés részes államai és a „Békepartnerség” más résztvevő államai közötti, fegyveres erőik jogállásáról szóló Megállapodás és annak Kiegészítő Jegyzőkönyve megerősítéséről és kihirdetéséről
1995. évi CI. törvény
a vámtarifáról
1995. évi C. törvény
a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról
1995. évi XCIX. törvény
az agrárpiaci rendtartásról szóló 1993. évi VI. törvény módosításáról
1995. évi XCVIII. törvény
a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény módosításáról
1995. évi XCVII. törvény
a légiközlekedésről
1995. évi XCVI. törvény
a biztosítóintézetekről és a biztosítási tevékenységről
1995. évi XCV. törvény
a devizáról
1995. évi XCIV. törvény
a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint a magán-állatorvosi tevékenység gyakorlásáról
1995. évi XCIII. törvény
a védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról
1995. évi XCII. törvény
a takarmányok előállításáról és forgalomba hozataláról
1995. évi XCI. törvény
az állategészségügyről
1995. évi XC. törvény
az élelmiszerekről
1995. évi LXXXIX. törvény
a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1991. évi XXXII. törvény módosításáról
1995. évi LXXXVIII. törvény
a jövedéki szabályozásról és ellenőrzésről, valamint a bérfőzési szeszadóról szóló 1993. évi LVIII. törvény módosításáról és kiegészítéséről
1995. évi LXXXVII. törvény
a gazdasági kamarákról szóló 1994. évi XVI. törvény módosításáról
1995. évi LXXXVI. törvény
a népesség egy része személyi, családi és lakásviszonyainak 1996. évi összeírásáról
1995. évi LXXXV. törvény
a közoktatás szervezésével és irányításával kapcsolatos egyes átmeneti szabályokról
1995. évi LXXXIV. törvény
a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény módosításáról
1995. évi LXXXIII. törvény
a Magyar Köztársaság nemzeti jelképeinek és a Magyar Köztársaságra utaló elnevezésnek a használatáról
1995. évi LXXXII. törvény
az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény kihirdetéséről
1995. évi LXXXI. törvény
a Biológiai Sokféleség Egyezmény kihirdetéséről
1995. évi LXXX. törvény
a Magyar Köztársaság és a Spanyol Királyság közötti, Madridban, 1992. február 6-án aláírt, barátsági és együttműködési Szerződés kihirdetéséről
1995. évi LXXIX. törvény
a Magyar Köztársaság és a Németországi Szövetségi Köztársaság közötti, Budapesten, 1992. február 6-án aláírt, baráti együttműködésről és az európai partnerségről szóló Szerződés kihirdetéséről
1995. évi LXXVIII. törvény
a Magyar Köztársaság és a Litván Köztársaság közötti, Vilniusban, 1992. augusztus 8-án aláírt, baráti kapcsolatok és együttműködés alapjairól szóló Szerződés kihirdetéséről
1995. évi LXXVII. törvény
a Magyar Köztársaság és a Lett Köztársaság közötti, Rigában, 1992. augusztus 7-én aláírt, baráti kapcsolatok és együttműködés alapjairól szóló Szerződés kihirdetéséről
1995. évi LXXVI. törvény
a Magyar Köztársaság és a Lengyel Köztársaság közötti, Krakkóban, 1991. október 6-án aláírt, baráti és jószomszédsági együttműködésről szóló Szerződés kihirdetéséről
1995. évi LXXV. törvény
a Magyar Köztársaság és a Francia Köztársaság közötti egyetértésről és barátságról Párizsban, 1991. szeptember 11-én aláírt Szerződés kihirdetéséről
1995. évi LXXIV. törvény
a Magyar Köztársaság és az Észt Köztársaság közötti, Tallinban, 1992. augusztus 8-án aláírt, baráti kapcsolatok és együttműködés alapjairól szóló Szerződés kihirdetéséről
1995. évi LXXIII. törvény
a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1995. évi költségvetéséről és a természetbeni egészségbiztosítási szolgáltatások finanszírozásának általános szabályairól
1995. évi LXXII. törvény
a Magyar Köztársaság 1995. évi pótköltségvetéséről
1995. évi LXXI. törvény
a villamos energia termeléséről, szállításáról és szolgáltatásáról szóló 1994. évi XLVIII. törvény és az ahhoz kapcsolódó egyes törvényi rendelkezések módosításáról
1995. évi LXX. törvény
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény kiegészítéséről
1995. évi LXIX. törvény
az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény módosításáról
1995. évi LXVIII. törvény
a jövedéki szabályozásról és ellenőrzésről, valamint a bérfőzési szeszadóról szóló 1993. évi LVIII. törvény módosításáról és kiegészítéséről
1995. évi LXVII. törvény
az Észak-atlanti Szerződés Szervezetével aláírt „Békepartnerség” program Keretdokumentumának törvénybe iktatásáról, és annak a Magyar Köztársaság által történő végrehajtásáról
1995. évi LXVI. törvény
a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről
1995. évi LXV. törvény
az államtitokról és a szolgálati titokról
1995. évi LXIV. törvény
a Gyermek és Ifjúsági Alapról, a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítványról, valamint az ifjúsággal összefüggő egyes állami feladatok ellátásának szervezeti rendjéről
1995. évi LXIII. törvény
a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény módosításáról
1995. évi LXII. törvény
a bírósági cégnyilvántartásról és a cégek törvényességi felügyeletéről szóló 1989. évi 23. törvényerejű rendelet módosításáról
1995. évi LXI. törvény
a büntetőeljárásról szóló 1973. évi I. törvény módosításáról
1995. évi LX. törvény
a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról
1995. évi LIX. törvény
a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosításáról
1995. évi LVIII. törvény
az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény módosításáról
1995. évi LVII. törvény
a vízgazdálkodásról
1995. évi LVI. törvény
a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról
1995. évi LV. törvény
a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény módosításáról
1995. évi LIV. törvény
a Hírközlési Alapról
1995. évi LIII. törvény
a környezet védelmének általános szabályairól
1995. évi LII. törvény
a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosításáról
1995. évi LI. törvény
a Magyar Népköztársaság és a Német Demokratikus Köztársaság között a szociálpolitika terén történő együttműködés tárgyában Budapesten, 1960. január hó 30. napján kötött egyezmény kihirdetéséről szóló 1960. évi 13. törvényerejű rendelet hatályon kívül helyezéséről és az egyezmény egyes rendelkezései által érintett, meghatározott személyek további ellátásának biztosításáról szóló átmeneti rendelkezésekről
1995. évi L. törvény
a pénzintézetekről és a pénzintézeti tevékenységről szóló 1991. évi LXIX. törvény módosításáról
1995. évi XLIX. törvény
a tűz elleni védekezésről és a tűzoltóságról szóló 1973. évi 13. törvényerejű rendelet módosításáról
1995. évi XLVIII. törvény
a gazdasági stabilizációt szolgáló egyes törvénymódosításokról
1995. évi XLVII. törvény
a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között Budapesten, 1992. december 16-án aláírt, a baráti kapcsolatokról és együttműködésről szóló Szerződés kihirdetéséről
1995. évi XLVI. törvény
a Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság között Budapesten, 1992. december 1-jén aláírt barátsági és együttműködési Szerződés kihirdetéséről
1995. évi XLV. törvény
a Magyar Köztársaság és Ukrajna között a jószomszédság és az együttműködés alapjairól Kijevben, az 1991. évi december hó 6. napján aláírt Szerződés kihirdetéséről
1995. évi XLIV. törvény
a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló, többször módosított 1949. évi XX. törvény módosításáról
1995. évi XLIII. törvény
a helyi önkormányzatok 1995. évi új induló címzett támogatásáról, továbbá a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról
1995. évi XLII. törvény
az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről
1995. évi XLI. törvény
a büntető jogszabályok módosításáról
1995. évi XL. törvény
a közbeszerzésekről
1995. évi XXXIX. törvény
az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről
1995. évi XXXVIII. törvény
a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény módosításáról
1995. évi XXXVII. törvény
a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosításáról
1995. évi XXXVI. törvény
a gazdasági és tudományos-műszaki együttműködési kapcsolatokból származó polgári jogi jogviták választottbírósági elbírálásáról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 1973. évi 23. törvényerejű rendelet hatályon kívül helyezéséről
1995. évi XXXV. törvény
a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló 1991. évi XC. törvény módosításáról
1995. évi XXXIV. törvény
a Magyar Köztársaság 1995. évi költségvetéséről szóló 1994. évi CIV. törvény módosításáról
1995. évi XXXIII. törvény
a találmányok szabadalmi oltalmáról
1995. évi XXXII. törvény
a szabadalmi ügyvivőkről
1995. évi XXXI. törvény
a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény módosításáról
1995. évi XXX. törvény
a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1995. évi költségvetéséről szóló törvény hatálybalépéséig szükséges egyes rendelkezésekről, valamint a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény módosításáról rendelkező 1994. évi CIII. törvény módosításáról
1995. évi XXIX. törvény
a laboratóriumok, a tanúsító és az ellenőrző szervezetek akkreditálásáról
1995. évi XXVIII. törvény
a nemzeti szabványosításról
1995. évi XXVII. törvény
a jövedéki szabályozásról és ellenőrzésről, valamint a bérfőzési szeszadóról szóló 1993. évi LVIII. törvény, továbbá a fogyasztási adóról és a fogyasztói árkiegészítésről szóló 1991. évi LXXVIII. törvény módosításáról
1995. évi XXVI. törvény
az egyes fontos tisztségeket betöltő személyek ellenőrzéséről szóló 1994. évi XXIII. törvény módosításáról
1995. évi XXV. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között személyek átvételéről szóló, Bukarestben, 1992. év szeptember hónap 1. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
1995. évi XXIV. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között személyeknek a közös államhatáron történő átadásáról és átvételéről szóló, Budapesten, 1993. év február hónap 26. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
1995. évi XXIII. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és Kanada Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről Ottawában, 1991. október 3-án aláírt Megállapodás kihirdetéséről
1995. évi XXII. törvény
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról
1995. évi XXI. törvény
az egyes elkülönített állami pénzalapokról szóló 1992. évi LXXXIII. törvény, az Útalapról szóló 1992. évi XXX. törvény, a Kisvállalkozói Garancia Alapról szóló 1993. évi XX. törvény, valamint az ezekkel összefüggő más törvények egyes rendelkezéseinek módosításáról és kiegészítéséről
1995. évi XX. törvény
a számvitelről szóló 1991. évi XVIII. törvény módosításáról és kiegészítéséről
1995. évi XIX. törvény
a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosításáról
1995. évi XVIII. törvény
az 1949. augusztus 12-én kötött Genfi Egyezményeket kiegészítő és a nemzetközi fegyveres összeütközések áldozatainak védelméről szóló Jegyzőkönyv I. számú melléklete módosításának kihirdetéséről, valamint az 1989. évi 20. törvényerejű rendelet módosításáról
1995. évi XVII. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyiptomi Arab Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemadók területén Kairóban, 1991. november 5-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről
1995. évi XVI. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kanadai Kormány között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelem- és a vagyonadók területén Budapesten, 1992. április 15-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről
1995. évi XV. törvény
a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény módosításáról
1995. évi XIV. törvény
a kárpótlási jegyek életjáradékra váltásáról szóló 1992. évi XXXI. törvény módosításáról
1995. évi XIII. törvény
A Cseh Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, Románia és a Bolgár Köztársaság közötti Közép-Európai Szabadkereskedelmi Megállapodás kihirdetéséről
1995. évi XII. törvény
a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény módosításáról
1995. évi XI. törvény
a Bernben, az 1980. évi május hó 9. napján kelt Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) kihirdetéséről szóló 1986. évi 2. törvényerejű rendelet módosításáról
1995. évi X. törvény
a Magyar Népköztársaság és a Mongol Népköztársaság között a kettős állampolgárság kérdéseinek rendezéséről Ulánbátorban, az 1977. évi augusztus hó 15. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1978. évi 5. törvényerejű rendelet hatályon kívül helyezéséről
1995. évi IX. törvény
a Magyar Népköztársaság és a Lengyel Népköztársaság között a kettős állampolgárságú személyek állampolgárságának rendezéséről Budapesten, 1961. július 5-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1962. évi 4. törvényerejű rendelet hatályon kívül helyezéséről
1995. évi VIII. törvény
a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Román Szocialista Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1967. évi szeptember hó 22. napján kötött állat-egészségügyi egyezmény kihirdetéséről szóló 1968. évi 8. törvényerejű rendelet hatályon kívül helyezéséről
1995. évi VII. törvény
a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1993. évi költségvetésének végrehajtásáról
1995. évi VI. törvény
a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény módosításáról
1995. évi V. törvény
a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény módosításáról
1995. évi IV. törvény
a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosításáról
1995. évi III. törvény
a Strasbourgban, 1987. november 26-án kelt, a kínzás és az embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmód megelőzéséről szóló európai egyezmény kihirdetéséről
1995. évi II. törvény
a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának az Egyesült Nemzetek Közgyűlése XLIV. ülésszakán, 1989. december 15-én elfogadott Második Fakultatív Jegyzőkönyve kihirdetéséről
1995. évi I. törvény
az ügyvédségről szóló 1983. évi 4. törvényerejű rendelet módosításáról

A complex.hu oldal teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll. - Copyright Wolters Kluwer Kft. 2017. Minden jog fenntartva!