Törvények és OGY határozatok

Az oldalon a joganyagok közlönyállapota érhető el. Egységes szerkezetű, naprakész szöveget az új Jogtáron talál.
Találatok
1999. évi CXXV. törvény
a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről
1999. évi CXXIV. törvény
a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről
1999. évi CXXIII. törvény
a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény módosításáról
1999. évi CXXII. törvény
egyes munkaügyi és szociális törvények módosításáról
1999. évi CXXI. törvény
a gazdasági kamarákról
1999. évi CXX. törvény
a büntető jogszabályok módosításáról
1999. évi CXIX. törvény
az államszervezetre vonatkozó egyes törvények, továbbá az ingatlan-nyilvántartásról, az egészségügyről, valamint a halászatról és a horgászatról szóló törvények módosításáról
1999. évi CXVIII. törvény
az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény módosításáról
1999. évi CXVII. törvény
az Észak-atlanti Szerződés tagállamai közötti, fegyveres erőik jogállásáról szóló Megállapodáshoz történő csatlakozásról, a Megállapodás kihirdetéséről, valamint a Megállapodáshoz kapcsolódó egyes jogszabályok módosításáról
1999. évi CXVI. törvény
az Észak-atlanti Szerződés alapján felállított nemzetközi katonai parancsnokságok jogállásáról, Párizsban, 1952. augusztus 28-án készült Jegyzőkönyvhöz történő csatlakozásról és a Jegyzőkönyv kihirdetéséről
1999. évi CXV. törvény
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról
1999. évi CXIV. törvény
a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény módosításáról
1999. évi CXIII. törvény
az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény módosításáról
1999. évi CXII. törvény
a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között a katasztrófák vagy súlyos szerencsétlenségek esetén történő kölcsönös segítségnyújtásról szóló Egyezmény kihirdetéséről
1999. évi CXI. törvény
a Magyar Köztársaságnak a védelmi célokat szolgáló műszaki információk cseréjéről szóló, Brüsszelben, 1970. október 19-én kelt Megállapodáshoz történő csatlakozásáról és a Megállapodás kihirdetéséről
1999. évi CX. törvény
az Országos Ítélőtábla székhelyének és illetékességi területének megállapításáról, valamint az igazságszolgáltatás működését érintő egyes törvények módosításáról
1999. évi CIX. törvény
a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 2000. évi költségvetéséről
1999. évi CVIII. törvény
a 2001. évi népszámlálásról, valamint a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény módosításáról
1999. évi CVII. törvény
a társadalmi szervezetek által használt állami tulajdonú ingatlanok jogi helyzetének rendezéséről szóló 1997. évi CXLII. törvény módosításáról
1999. évi CVI. törvény
a Magyar Köztársaságnak a védelmi célokat szolgáló találmányok és a szabadalmaztatásra benyújtott védelmi célokat szolgáló találmányok titoktartalmának kölcsönös védelméről szóló NATO Megállapodáshoz történő csatlakozásáról és a Megállapodás kihirdetéséről
1999. évi CV. törvény
a Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetésének végrehajtásáról
1999. évi CIV. törvény
a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. tvr. módosításáról
1999. évi CIII. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák Köztársaság Kormánya között a Szentgotthárd város környéki magyar-osztrák ipari park vasúti átmenő forgalmáról szóló, Bécsben, 1998. november 24-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről
1999. évi CII. törvény
a Magyar Köztársaság és az Egyiptomi Arab Köztársaság között a polgári és kereskedelmi jogsegélyről szóló, Kairóban, 1996. március 26. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
1999. évi CI. törvény
az 1994. január 1. és 1994. december 31. között Ruanda területén elkövetett népirtásért és a nemzetközi humanitárius jog egyéb súlyos megsértéséért felelős személyek, valamint a szomszédos államok területén elkövetett népirtásért és egyéb hasonló jogsértésekért felelős ruandai állampolgárok megbüntetésére létrejött Nemzetközi Büntetőtörvényszék Alapokmányából fakadó kötelezettségek végrehajtásáról
1999. évi C. törvény
az Európai Szociális Karta kihirdetéséről
1999. évi XCIX. törvény
az adókra, járulékokra és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról
1999. évi XCVIII. törvény
az Országos Rádió és Televízió Testület 2000. évi költségvetéséről
1999. évi XCVII. törvény
a gyermekgondozási díj bevezetésével összefüggő törvénymódosításokról
1999. évi XCVI. törvény
az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról szóló 1991. évi XI. törvény módosításáról
1999. évi XCV. törvény
a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról
1999. évi XCIV. törvény
az Országos Rádió és Televízió Testület 1998. évi költségvetésének végrehajtásáról
1999. évi XCIII. törvény
a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1998. évi költségvetésének végrehajtásáról
1999. évi XCII. törvény
a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosításáról
1999. évi XCI. törvény
a Szlovén Köztársaságnak a Közép-Európai Szabadkereskedelmi Megállapodáshoz (CEFTA) történő csatlakozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
1999. évi XC. törvény
a Magyarország és a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség között a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződésnek megfelelő biztosítékok alkalmazására 1972. március 6-án kötött egyezményhez kapcsolódó, Bécsben, 1998. november 26-án aláírt Kiegészítő Jegyzőkönyv megerősítéséről és kihirdetéséről
1999. évi LXXXIX. törvény
az Egyesült Nemzetek Iparfejlesztési Szervezete Alapokmányának kihirdetéséről
1999. évi LXXXVIII. törvény
az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény módosításáról
1999. évi LXXXVII. törvény
az agrárpiaci rendtartásról szóló 1993. évi VI. törvény módosításáról
1999. évi LXXXVI. törvény
az egyes fontos tisztségeket betöltő személyek ellenőrzéséről és a Történeti Hivatalról szóló 1994. évi XXIII. törvény módosításáról
1999. évi LXXXV. törvény
a bűnügyi nyilvántartásról és a hatósági erkölcsi bizonyítványról
1999. évi LXXXIV. törvény
a közúti közlekedési nyilvántartásról
1999. évi LXXXIII. törvény
a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodáshoz kapcsolódó 1989. évi Jegyzőkönyv kihirdetéséről
1999. évi LXXXII. törvény
a Szellemi Tulajdon Világszervezetében létrejött Védjegyjogi Szerződés kihirdetéséről
1999. évi LXXXI. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a jogellenesen tartózkodó személyeknek a közös államhatáron történő visszafogadásáról szóló, Ljubljanában, 1999. február 5-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről
1999. évi LXXX. törvény
a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között az Ipoly, a Sajó és a Ronyva határfolyók vízgazdálkodási szabályozása következtében az államhatár megváltoztatásáról szóló, Pozsonyban, 1997. április 21-én aláírt Szerződés kihirdetéséről
1999. évi LXXIX. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között személyeknek az államhatáron történő visszafogadásáról szóló, Budapesten, 1997. május 20. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
1999. évi LXXVIII. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között személyeknek az államhatáron történő átadásáról-átvételéről szóló, Budapesten, 1997. december 1-jén aláírt Egyezmény kihirdetéséről
1999. évi LXXVII. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között a jogellenesen tartózkodó személyeknek az államhatáron történő visszafogadásáról szóló, Budapesten, 1998. november hónap 11. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
1999. évi LXXVI. törvény
a szerzői jogról
1999. évi LXXV. törvény
a szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról
1999. évi LXXIV. törvény
a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről
1999. évi LXXIII. törvény
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról
1999. évi LXXII. törvény
a polgárok személyi adatainak kezelésével összefüggő egyes törvények módosításáról
1999. évi LXXI. törvény
az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosításáról
1999. évi LXX. törvény
a Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék között a Katolikus Egyház magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról, valamint néhány vagyoni természetű kérdésről 1997. június 20-án, Vatikánvárosban aláírt Megállapodás kihirdetéséről
1999. évi LXIX. törvény
a szabálysértésekről
1999. évi LXVIII. törvény
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról
1999. évi LXVII. törvény
a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet egyes településein az építési tevékenység átmeneti szabályozásáról szóló 1999. évi XXXII. törvény módosításáról
1999. évi LXVI. törvény
a távközlésről szóló 1992. évi LXXII. törvény módosításáról
1999. évi LXV. törvény
a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 1990. évi LXIV. törvény, valamint a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról
1999. évi LXIV. törvény
a társadalombiztosítási járulék-folyószámlák rendezéséről
1999. évi LXIII. törvény
a közterület-felügyeletről
1999. évi LXII. törvény
a szakképzési hozzájárulásról és a szakképzés fejlesztésének támogatásáról szóló 1996. évi LXXVII. törvény módosításáról
1999. évi LXI. törvény
egyes törvények és törvényerejű rendeletek hatályon kívül helyezéséről
1999. évi LX. törvény
a közbeszerzésekről szóló 1995. évi XL. törvény módosításáról
1999. évi LIX. törvény
a helyi önkormányzatok 1999. évi új címzett támogatásáról, a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény kiegészítéséről, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról
1999. évi LVIII. törvény
a Magyar Köztársaságnak az Észak-atlanti Szerződéshez történő csatlakozásáról és a Szerződés szövegének kihirdetéséről szóló 1999. évi I. törvény módosításáról
1999. évi LVII. törvény
a fogyasztási adóról és a fogyasztói árkiegészítésről szóló 1991. évi LXXVIII. törvény módosításáról
1999. évi LVI. törvény
a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati viszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény, az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény, a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról
1999. évi LV. törvény
az igazságügyi szakértői kamaráról szóló 1995. évi CXIV. törvény módosításáról
1999. évi LIV. törvény
az Európai Unió bűnüldözési információs rendszere és a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezete keretében megvalósuló együttműködésről és információcseréről
1999. évi LIII. törvény
az egészségügyet, illetőleg a gyógyszerellátást érintő egyes törvények módosításáról
1999. évi LII. törvény
a felsőoktatási intézményhálózat átalakításáról, továbbá a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosításáról
1999. évi LI. törvény
a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között 1995. december 7-én, Budapesten aláírt békéltetési és választott bírósági szerződés kihirdetéséről
1999. évi L. törvény
az ENSZ Közgyűlése által 1996. szeptember 10-én elfogadott Átfogó Atomcsend Szerződésnek a Magyar Köztársaság által történő megerősítéséről és kihirdetéséről
1999. évi XLIX. törvény
a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény módosításáról
1999. évi XLVIII. törvény
a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról
1999. évi XLVII. törvény
a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 1997. évi CXXI. törvény módosításáról
1999. évi XLVI. törvény
az általános mezőgazdasági összeírásról
1999. évi XLV. törvény
az alkotmányjogi panasz alapján alkotmányellenessé nyilvánított jogszabály konkrét esetben történő alkalmazhatóságának visszamenőleges kizárására irányuló eljárás megteremtéséről
1999. évi XLIV. törvény
a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény módosításáról
1999. évi XLIII. törvény
a temetőkről és a temetkezésről
1999. évi XLII. törvény
a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól
1999. évi XLI. törvény
a területszervezési eljárásról
1999. évi XL. törvény
a Strasbourgban, 1992. november 5-én létrehozott Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartájának kihirdetéséről
1999. évi XXXIX. törvény
a Nemzetközi Energia Programról szóló, Párizsban, 1974. november 18-án kelt Egyezmény és annak Jegyzőkönyvei, valamint a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetnek a Nemzetközi Energia Ügynökséget létrehozó C(74)203 (végső) határozatának kihirdetéséről
1999. évi XXXVIII. törvény
a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény módosításáról
1999. évi XXXVII. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között a bizalom- és biztonságerősítő intézkedésekről és a kétoldalú katonai kapcsolatok fejlesztéséről Budapesten, 1998. október 27-én aláírt Megállapodás megerősítéséről és kihirdetéséről
1999. évi XXXVI. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya közötti együttműködésről a katonai szállítások területén Félixfürdőn, 1997. december 20-án aláírt Megállapodás megerősítéséről és kihirdetéséről
1999. évi XXXV. törvény
az Európai Energia Charta Konferencia Záróokmánya, az Európai Energia Charta Egyezmény, Döntések az Energia Charta Egyezmény tekintetében, valamint az Energiahatékonyságról és a kapcsolódó környezeti vonatkozásokról szóló Energia Charta Jegyzőkönyv kihirdetéséről
1999. évi XXXIV. törvény
az Európa Tanács Nemzeti Kisebbségek Védelméről szóló, Strasbourgban, 1995. február 1-jén kelt Keretegyezményének kihirdetéséről
1999. évi XXXIII. törvény
a Magyar Köztársaságnak az Európa Tanács Társadalomfejlesztési Alapjához történő csatlakozása és ezzel összefüggésben az Európa Tanács kiváltságairól és mentességeiről szóló, Párizsban, 1949. szeptember 2-án kelt Általános Megállapodás Harmadik Kiegészítő Jegyzőkönyvének kihirdetéséről
1999. évi XXXII. törvény
a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet egyes településein az építési tevékenység átmeneti szabályozásáról
1999. évi XXXI. törvény
a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Uruguayi Keleti Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem- és a vagyonadók területén Montevideóban, 1988. október 25-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről
1999. évi XXX. törvény
a Magyar Köztársaság és Ukrajna között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és vagyonadók területén Kijevben, 1995. május 19-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről
1999. évi XXIX. törvény
a Magyar Köztársaság és Ukrajna között a beruházások elősegítéséről és kölcsönös védelméről Kijevben, 1994. október 11-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről
1999. évi XXVIII. törvény
a Magyar Köztársaság és a Tunéziai Köztársaság között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelemadók területén Tuniszban, 1992. október 22-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről
1999. évi XXVII. törvény
a Magyar Köztársaság és a Török Köztársaság között a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről Ankarában, 1992. január 14-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről
1999. évi XXVI. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a védelmi és katonai együttműködésről szóló, Misefán, 1998. október 5-én aláírt Megállapodás megerősítéséről és kihirdetéséről
1999. évi XXV. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a minősített katonai információk és eszközök védelméről szóló, Misefán, 1998. október 5-én aláírt Egyezmény megerősítéséről és kihirdetéséről
1999. évi XXIV. törvény
a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről Pozsonyban, 1993. január 15-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről
1999. évi XXIII. törvény
a Magyar Köztársaság és Románia között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről Bukarestben, 1993. szeptember 16-án aláírt Megállapodás kihirdetéséről
1999. évi XXII. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Portugál Köztársaság Kormánya között a beruházások kölcsönös elősegítéséről és védelméről Budapesten, 1992. február 28-án aláírt Megállapodás kihirdetéséről
1999. évi XXI. törvény
a Magyar Köztársaság és az Orosz Föderáció között a kettős adóztatás elkerüléséről a jövedelem- és a vagyonadók területén Budapesten, 1994. április 1-jén aláírt Egyezmény kihirdetéséről
1999. évi XX. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Orosz Föderáció Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről Moszkvában, 1995. március 6-án aláírt Megállapodás kihirdetéséről
1999. évi XIX. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága Kormánya között a minősített védelmi információk kölcsönös védelméről szóló, Londonban, 1998. szeptember 7-én aláírt Megállapodás megerősítéséről és kihirdetéséről
1999. évi XVIII. törvény
a Magyar Köztársaság és a Moldovai Köztársaság között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelem- és a vagyonadók területén Budapesten, 1995. április 19-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről
1999. évi XVII. törvény
a Magyar Köztársaság és a Moldovai Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről Budapesten, 1995. április 19-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről
1999. évi XVI. törvény
a Magyar Köztársaság és Kuwait Állam között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem- és a vagyonadók területén és gazdasági kapcsolataik előmozdítására Kuwaitban, 1994. január 17-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről
1999. évi XV. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemadók területén Pekingben, 1992. június 17-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről
1999. évi XIV. törvény
a Magyar Köztársaság és a Kazah Köztársaság között a kettős adózás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelem- és a vagyonadók területén Budapesten, 1994. december 7-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről
1999. évi XIII. törvény
a Magyar Köztársaság és a Kazah Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről Budapesten, 1994. december 7-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről
1999. évi XII. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és Kanada Kormánya között az 1992. április 15-én aláírt, az 1995. évi XVI. törvénnyel kihirdetett kettős adóztatást elkerülő Egyezményhez kapcsolódó, Budapesten, 1994. május 3-án aláírt Jegyzőkönyv kihirdetéséről
1999. évi XI. törvény
a Magyar Köztársaság és Írország között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemadók területén Dublinban, 1995. április 25-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről
1999. évi X. törvény
a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemadók területén Jakartában, 1989. október 19-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről
1999. évi IX. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és védelméről Jakartában, 1992. május 20-án aláírt Megállapodás kihirdetéséről
1999. évi VIII. törvény
a Magyar Köztársaság és az Egyiptomi Arab Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről Kairóban, 1995. május 23-án aláírt Megállapodás kihirdetéséről
1999. évi VII. törvény
a Magyar Köztársaság és a Dél-afrikai Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről a jövedelemadók területén Budapesten, 1994. március 4-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről
1999. évi VI. törvény
az Európai Hagyományos Fegyveres Erőkről szóló Szerződés és kiegészítő dokumentumainak együttes kihirdetéséről
1999. évi V. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és a NATO között Brüsszelben, 1994. július 5-én aláírt Biztonsági Megállapodás és az annak mellékletét képező Ügyvezetési Szabályzat megerősítéséről és kihirdetéséről
1999. évi IV. törvény
a Magyar Köztársaság és a Nyugat-európai Unió között Brüsszelben, 1996. október 1-jén aláírt Biztonsági Megállapodás megerősítéséről és kihirdetéséről
1999. évi III. törvény
a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosításáról
1999. évi II. törvény
az Emberi Jogok Európai Bírósága eljárásaiban részt vevő személyekre vonatkozó, Strasbourgban, 1996. március 5. napján kelt Európai Megállapodás kihirdetéséről
1999. évi I. törvény
a Magyar Köztársaságnak az Észak-atlanti Szerződéshez történő csatlakozásáról és a Szerződés szövegének kihirdetéséről

A complex.hu oldal teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll. - Copyright Wolters Kluwer Kft. 2017. Minden jog fenntartva!