Törvények és OGY határozatok

Az oldalon a joganyagok közlönyállapota érhető el. Egységes szerkezetű, naprakész szöveget az új Jogtáron talál.
Találatok
2000. évi CXLV. törvény
a sportról
2000. évi CXLIV. törvény
a mezőgazdasági szövetkezeti üzletrészről
2000. évi CXLIII. törvény
a szőlő- és gyümölcsös ültetvények összeírásáról
2000. évi CXLII. törvény
a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 1997. évi CXXI. törvény módosításáról
2000. évi CXLI. törvény
az új szövetkezetekről
2000. évi CXL. törvény
a Nemzeti Kulturális Alapprogramról szóló 1993. évi XXIII. törvény módosításáról
2000. évi CXXXIX. törvény
a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény módosításáról
2000. évi CXXXVIII. törvény
a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény módosításáról
2000. évi CXXXVII. törvény
a zálogjoggal kapcsolatos törvényi szabályozás módosításáról
2000. évi CXXXVI. törvény
a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény és a kapcsolódó jogszabályok módosításáról
2000. évi CXXXV. törvény
az Országos Rádió és Televízió Testület 2002. évi költségvetéséről
2000. évi CXXXIV. törvény
az Országos Rádió és Televízió Testület 2001. évi költségvetéséről
2000. évi CXXXIII. törvény
a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről
2000. évi CXXXII. törvény
az okmánykiadással és nyilvántartással összefüggő egyes törvények módosításáról
2000. évi CXXXI. törvény
a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatással folyamatban lévő egyes beruházásainak befejezése érdekében szükséges törvénymódosításokról
2000. évi CXXX. törvény
az 1956. évi forradalom és szabadságharc utáni leszámolással összefüggő elítélések semmisségének megállapításáról
2000. évi CXXIX. törvény
a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosításáról
2000. évi CXXVIII. törvény
a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről
2000. évi CXXVII. törvény
egyes közlekedési törvények módosításáról
2000. évi CXXVI. törvény
a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központról
2000. évi CXXV. törvény
a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról
2000. évi CXXIV. törvény
a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosításáról
2000. évi CXXIII. törvény
a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között a szociális biztonságról szóló, 1999. március 31-én, Budapesten aláírt Egyezmény kihirdetéséről
2000. évi CXXII. törvény
a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény módosításáról
2000. évi CXXI. törvény
a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosításáról
2000. évi CXX. törvény
az Országos Rádió és Televízió Testület 1999. évi költségvetésének végrehajtásáról
2000. évi CXIX. törvény
a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1999. évi költségvetésének végrehajtásáról
2000. évi CXVIII. törvény
a Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetésének végrehajtásáról
2000. évi CXVII. törvény
az önálló kereskedelmi ügynöki szerződésről
2000. évi CXVI. törvény
az egészségügyi közvetítői eljárásról
2000. évi CXV. törvény
a Délkelet-Európai Együttműködési Kezdeményezés (SECI) keretében létrejött, az országhatárokat átlépő bűnözés megelőzésében és leküzdésében való együttműködésről szóló, Bukarestben, 1999. május 26-án aláírt Megállapodás kihirdetéséről és az Európai Unió bűnüldözési információs rendszere és a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezete keretében megvalósuló együttműködésről és információcseréről szóló 1999. évi LIV. törvény, valamint az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény módosításáról
2000. évi CXIV. törvény
a Dunán való hajózás rendjének szabályozása tárgyában Belgrádban, 1948. augusztus hó 18. napján kelt Egyezmény 1998. március hó 26-án kelt Kiegészítő Jegyzőkönyve és annak Aláírási Jegyzőkönyve kihirdetéséről
2000. évi CXIII. törvény
az adókra, járulékokra és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról
2000. évi CXII. törvény
a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról
2000. évi CXI. törvény
a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 1997. évi CXXI. törvény módosításáról
2000. évi CX. törvény
a joghatóságra és külföldi határozatok elismerésére és végrehajtására vonatkozó egyes jogszabályok módosításáról
2000. évi CIX. törvény
az Észak-atlanti Szerződés Szervezetével aláírt „Békepartnerség” program Keretdokumentumának törvénybe iktatásáról, és annak a Magyar Köztársaság által történő végrehajtásáról szóló 1995. évi LXVII. törvény módosításáról
2000. évi CVIII. törvény
a kötelező gazdasági kamarai tagság megszűnésével összefüggő cégeljárásról
2000. évi CVII. törvény
a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosításáról
2000. évi CVI. törvény
a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény és az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény módosításáról
2000. évi CV. törvény
a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosításáról
2000. évi CIV. törvény
a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosításáról
2000. évi CIII. törvény
a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény módosításáról
2000. évi CII. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Marokkói Királyság Kormánya között a beruházások kölcsönös elősegítéséről és védelméről Rabatban, 1991. december 12-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről
2000. évi CI. törvény
a pénzmosásról, a bűncselekményből származó dolgok felkutatásáról, lefoglalásáról és elkobzásáról szóló, Strasbourgban, 1990. november 8-án kelt Egyezmény kihirdetéséről
2000. évi C. törvény
a számvitelről
2000. évi XCIX. törvény
a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 1997. évi CXXI. törvény, valamint a hegyközségekről szóló 1994. évi CII. törvény módosításáról
2000. évi XCVIII. törvény
a biztosítóintézetekről és a biztosítási tevékenységről szóló 1995. évi XCVI. törvény módosításáról
2000. évi XCVII. törvény
a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról
2000. évi XCVI. törvény
a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről
2000. évi XCV. törvény
az állam tulajdonában és pártok használatában álló ingatlanok hasznosításának rendezéséről
2000. évi XCIV. törvény
az állami tulajdonban lévő ingatlanok pártok által történő használatáról
2000. évi XCIII. törvény
az egyes fontos tisztségeket betöltő személyek ellenőrzéséről és a Történeti Hivatalról szóló 1994. évi XXIII. törvény módosításáról
2000. évi XCII. törvény
a honvédelemről szóló 1993. évi CX. törvény módosításáról
2000. évi XCI. törvény
a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról
2000. évi XC. törvény
a külügyminiszter feladat- és hatáskörének a külgazdasági feladatokkal történő kiegészítésével összefüggésben szükséges törvénymódosításokról
2000. évi LXXXIX. törvény
egyes miniszterek feladat- és hatáskörének változásával összefüggésben szükséges törvénymódosításokról
2000. évi LXXXVIII. törvény
a Polgári Törvénykönyv módosításáról
2000. évi LXXXVII. törvény
a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény módosításáról
2000. évi LXXXVI. törvény
a helyi önkormányzatok 2000. évi új címzett támogatásáról
2000. évi LXXXV. törvény
egyes nemzetközi egyezményeket kihirdető törvényerejű rendeletek hatályon kívül helyezéséről
2000. évi LXXXIV. törvény
a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról
2000. évi LXXXIII. törvény
a gazdasági kamarák feladatainak átadásával összefüggő törvénymódosításokról
2000. évi LXXXII. törvény
a Magyar Köztársaság és Mongólia között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemadók és a vagyonadók területén Ulánbátorban, 1994. szeptember 13-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről
2000. évi LXXXI. törvény
a Magyar Köztársaság és a Litván Köztársaság között létrejött Szabadkereskedelmi Megállapodás kihirdetéséről
2000. évi LXXX. törvény
az építkezéssel kapcsolatos biztonsági és egészségügyi kérdésekről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1988. évi 75. ülésszakán elfogadott 167. számú Egyezmény kihirdetéséről
2000. évi LXXIX. törvény
a tengerészek repatriálásáról szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1987. évi 74. ülésszakán elfogadott 166. számú Egyezmény kihirdetéséről
2000. évi LXXVIII. törvény
a tengerészek szociális biztonságáról szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1987. évi 74. ülésszakán elfogadott 165. számú Egyezmény kihirdetéséről
2000. évi LXXVII. törvény
a tengerészek egészségvédelméről és orvosi ellátásáról szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1987. évi 74. ülésszakán elfogadott 164. számú Egyezmény kihirdetéséről
2000. évi LXXVI. törvény
a tengerészek tengeren és kikötőben való jóléti ellátásáról szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1987. évi 74. ülésszakán elfogadott 163. számú Egyezmény kihirdetéséről
2000. évi LXXV. törvény
a munkavállalók biztonságáról, egészségéről és a munkakörnyezetről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1981. évi 67. ülésszakán elfogadott 155. számú Egyezmény kihirdetéséről
2000. évi LXXIV. törvény
a kollektív tárgyalások előmozdításáról szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1981. évi 67. ülésszakán elfogadott 154. számú Egyezmény kihirdetéséről
2000. évi LXXIII. törvény
a közszolgálatban foglalkoztatottak szervezkedési szabadságának védelméről és a foglalkoztatási feltételeik megállapításával kapcsolatos eljárásokról szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1978. évi 64. ülésszakán elfogadott 151. számú Egyezmény kihirdetéséről
2000. évi LXXII. törvény
a munkavállalóknak a munkahelyi levegőszennyeződés, a zaj és rezgés által okozott foglalkozási veszélyek elleni védelméről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1977. évi 63. ülésszakán elfogadott 148. számú Egyezmény kihirdetéséről
2000. évi LXXI. törvény
a nemzetközi munkaügyi normák alkalmazásának előmozdítása érdekében folytatott háromoldalú tanácskozásokról szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1976. évi 61. ülésszakán elfogadott 144. számú Egyezmény kihirdetéséről
2000. évi LXX. törvény
a mezőgazdasági munkavállalók szervezeteiről és a gazdasági és társadalmi fejlődésben betöltött szerepükről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1975. évi 60. ülésszakán elfogadott 141. számú Egyezmény kihirdetéséről
2000. évi LXIX. törvény
a foglalkoztatás alsó korhatáráról szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1973. évi 58. ülésszakán elfogadott 138. számú Egyezmény kihirdetéséről
2000. évi LXVIII. törvény
a benzolártalmak elleni védekezésről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1971. évi 56. ülésszakán elfogadott 136. számú Egyezmény kihirdetéséről
2000. évi LXVII. törvény
a munkavállalók üzemi képviselőinek védelméről és kedvezményeiről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1971. évi 56. ülésszakán elfogadott 135. számú Egyezmény kihirdetéséről
2000. évi LXVI. törvény
a fizetett éves szabadságról szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1970. évi 54. ülésszakán elfogadott 132. számú Egyezmény kihirdetéséről
2000. évi LXV. törvény
a mezőgazdasági munkaügyi ellenőrzésről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1969. évi 53. ülésszakán elfogadott 129. számú Egyezmény kihirdetéséről
2000. évi LXIV. törvény
a munkavállaló által hordozható legnagyobb megengedett teherről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1967. évi 51. ülésszakán elfogadott 127. számú Egyezmény kihirdetéséről
2000. évi LXIII. törvény
a föld alatti bányamunkában foglalkoztatott fiatalkorúak orvosi alkalmassági vizsgálatáról szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1965. évi 49. ülésszakán elfogadott 124. számú Egyezmény kihirdetéséről
2000. évi LXII. törvény
a foglalkoztatáspolitikáról szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1964. évi 48. ülésszakán elfogadott 122. számú Egyezmény kihirdetéséről
2000. évi LXI. törvény
a munkavállalók ionizáló sugárzás elleni védelméről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1960. évi 44. ülésszakán elfogadott 115. számú Egyezmény kihirdetéséről
2000. évi LX. törvény
a foglalkoztatásból és a foglalkozásból eredő hátrányos megkülönböztetésről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1958. évi 42. ülésszakán elfogadott 111. számú Egyezmény kihirdetéséről
2000. évi LIX. törvény
a kényszermunka felszámolásáról szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1957. évi 40. ülésszakán elfogadott 105. számú Egyezmény kihirdetéséről
2000. évi LVIII. törvény
az anyaság védelméről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1952. évi 35. ülésszakán elfogadott 103. számú Egyezmény kihirdetéséről
2000. évi LVII. törvény
a férfi és a női munkaerőnek egyenlő értékű munka esetén járó egyenlő díjazásáról szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1951. évi 34. ülésszakán elfogadott 100. számú Egyezmény kihirdetéséről
2000. évi LVI. törvény
a mezőgazdasági minimálbérek megállapításáról szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1951. évi 34. ülésszakán elfogadott 99. számú Egyezmény kihirdetéséről
2000. évi LV. törvény
a szervezkedési jog és a kollektív tárgyalási jog elveinek alkalmazásáról szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1949. évi 32. ülésszakán elfogadott 98. számú Egyezmény kihirdetéséről
2000. évi LIV. törvény
a munkabér védelméről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1949. évi 32. ülésszakán elfogadott 95. számú Egyezmény kihirdetéséről
2000. évi LIII. törvény
a munkaerőpiaci szolgáltatás szervezetéről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1948. évi 31. ülésszakán elfogadott 88. számú Egyezmény kihirdetéséről
2000. évi LII. törvény
az egyesülési szabadság és a szervezkedési jog védelméről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1948. évi 31. ülésszakán elfogadott 87. számú Egyezmény kihirdetéséről
2000. évi LI. törvény
az iparban és a kereskedelemben történő munkaügyi ellenőrzésről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1947. évi 30. ülésszakán elfogadott 81. számú Egyezmény kihirdetéséről
2000. évi L. törvény
a gyermekek és fiatalkorúak nem-ipari munkára való alkalmasságát megállapító orvosi vizsgálatról szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1946. évi 29. ülésszakán elfogadott 78. számú Egyezmény kihirdetéséről
2000. évi XLIX. törvény
a gyermekek és fiatalkorúak ipari munkára való alkalmasságát megállapító orvosi vizsgálatról szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1946. évi 29. ülésszakán elfogadott 77. számú Egyezmény kihirdetéséről
2000. évi XLVIII. törvény
a kényszer- vagy kötelező munkáról szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1930. évi 14. ülésszakán elfogadott 29. számú Egyezmény kihirdetéséről
2000. évi XLVII. törvény
az ipari üzemekben biztosított heti pihenőnapról szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1921. évi 3. ülésszakán elfogadott 14. számú Egyezmény kihirdetéséről
2000. évi XLVI. törvény
az ólomfehérnek a festőiparban való alkalmazásáról szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1921. évi 3. ülésszakán elfogadott 13. számú Egyezmény kihirdetéséről
2000. évi XLV. törvény
a mezőgazdasági üzemi balesetek esetén járó kártérítésről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1921. évi 3. ülésszakán elfogadott 12. számú Egyezmény kihirdetéséről
2000. évi XLIV. törvény
a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény módosításáról
2000. évi XLIII. törvény
a hulladékgazdálkodásról
2000. évi XLII. törvény
a víziközlekedésről
2000. évi XLI. törvény
a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosításáról
2000. évi XL. törvény
a Budapest Sportcsarnok újjáépítéséről
2000. évi XXXIX. törvény
a köztársasági elnök, a miniszterelnök, az Országgyűlés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke és a Legfelsőbb Bíróság elnöke tiszteletdíjáról és juttatásairól
2000. évi XXXVIII. törvény
a Magyar Köztársaság nemzeti jelképeinek és a Magyar Köztársaságra utaló elnevezésnek a használatáról szóló 1995. évi LXXXIII. törvény módosításáról
2000. évi XXXVII. törvény
a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) tagállamai, valamint Argentína, Brazília, Bulgária, Chile és Szlovákia által Párizsban, 1997. november 21-én elfogadott - a külföldi hivatalos személyek megvesztegetése elleni küzdelemről szóló - Egyezmény kihirdetéséről
2000. évi XXXVI. törvény
az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programjában való részvételhez szükséges törvénymódosításokról
2000. évi XXXV. törvény
a növényvédelemről
2000. évi XXXIV. törvény
a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény módosításáról
2000. évi XXXIII. törvény
a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény, az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény módosításáról
2000. évi XXXII. törvény
a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény módosításáról
2000. évi XXXI. törvény
az Európa Tanács 50. számú, egy Európai Gyógyszerkönyv kidolgozásáról szóló Egyezményéhez, valamint az arra vonatkozó 134. számú Jegyzőkönyvhöz történő csatlakozás megerősítéséről és kihirdetéséről
2000. évi XXX. törvény
a Magyar Köztársaság és a Németországi Szövetségi Köztársaság között a szociális biztonságról szóló, 1998. május 2-án, Budapesten aláírt Egyezmény kihirdetéséről
2000. évi XXIX. törvény
a Magyar Köztársaság és Mongólia között a baráti kapcsolatokról és az együttműködésről szóló, Budapesten, 1998. január 28-án aláírt Szerződés kihirdetéséről
2000. évi XXVIII. törvény
a Magyar Köztársaság és a Lett Köztársaság között létrejött Szabadkereskedelmi Megállapodás kihirdetéséről
2000. évi XXVII. törvény
a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosításáról
2000. évi XXVI. törvény
a műemlékvédelemről szóló 1997. évi LIV. törvény módosításáról
2000. évi XXV. törvény
a kémiai biztonságról
2000. évi XXIV. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság, illetve a Moldovai Köztársaság területén jogellenesen tartózkodó személyek átadásáról és átvételéről szóló, Budapesten, 1997. június 4-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről
2000. évi XXIII. törvény
a harmadik államoknak az Észak-atlanti Szerződés Szervezetéhez rendelt képviseletei és képviselői jogállásáról szóló, Brüsszelben, 1994. szeptember 14-én kelt Megállapodás megerősítéséről és kihirdetéséről
2000. évi XXII. törvény
a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény, valamint az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény módosításáról
2000. évi XXI. törvény
a Magyar Köztársaság és a Szingapúri Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemadók területén Szingapúrban, 1997. április 17-én aláírt Megállapodás és az azt kiegészítő Jegyzőkönyv kihirdetéséről
2000. évi XX. törvény
a Magyar Köztársaság és a Szingapúri Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és védelméről Szingapúrban, 1997. április 17-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről
2000. évi XIX. törvény
a Magyar Köztársaság és a Portugál Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemadók területén Lisszabonban, 1995. május 16-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről
2000. évi XVIII. törvény
a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről a jövedelem- és a vagyonadók területén Barcson, 1996. augusztus 30-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről
2000. évi XVII. törvény
a Magyar Köztársaság és a Fülöp-szigeteki Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemadók területén Budapesten, 1997. június 13-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről
2000. évi XVI. törvény
a Magyar Köztársaság és az Argentin Köztársaság között a beruházások elősegítéséről és kölcsönös védelméről Budapesten, 1993. február 5-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről
2000. évi XV. törvény
a Magyar Köztársaság és az Albán Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről Tiranában, 1996. január 24-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről
2000. évi XIV. törvény
a büntetőeljárási jogszabályok módosításáról és kiegészítéséről
2000. évi XIII. törvény
az egyes elkobzott dolgok közérdekű felhasználásáról
2000. évi XII. törvény
az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, a nemzeti képviselők és a nemzetközi titkárság jogállásáról szóló, Ottawában, 1951. szeptember 20-án kelt Megállapodás megerősítéséről és kihirdetéséről
2000. évi XI. törvény
a Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról szóló 1990. évi XII. törvény, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény módosításáról
2000. évi X. törvény
egyes törvényi rendelkezések hatályba léptetéséről, módosításáról, illetve hatályon kívül helyezéséről
2000. évi IX. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között a katasztrófák és súlyos balesetek megelőzése és azok következményeinek felszámolása érdekében történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló, Budapesten, 1998. október hó 27. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
2000. évi VIII. törvény
a Magyar Köztársaság és az Ukrán Szovjet Szocialista Köztársaság között Budapesten, 1991. május 31-én aláírt Konzuli Egyezmény kihirdetéséről
2000. évi VII. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Norvég Királyság Kormánya között a minősített katonai információk védelméről, Oslóban, 1999. október 12-én aláírt Egyezmény megerősítéséről és kihirdetéséről
2000. évi VI. törvény
a Magyar Köztársaság és a Kazak Köztársaság között Almatiban, 1995. március 9-én aláírt Konzuli Egyezmény kihirdetéséről
2000. évi V. törvény
a Magyar Népköztársaság és a Ciprusi Köztársaság között, Budapesten, 1989. május 24-én aláírt Konzuli Egyezmény kihirdetéséről
2000. évi IV. törvény
az információ biztonságáról szóló, Brüsszelben, 1997. március 6-án kelt NATO Megállapodás megerősítéséről és kihirdetéséről
2000. évi III. törvény
az Észak-atlanti Szerződés Szervezete tagállamai között a nukleáris információkkal kapcsolatos együttműködésről szóló, Párizsban, 1964. június 18-án kelt Megállapodás megerősítéséről és kihirdetéséről
2000. évi II. törvény
az önálló orvosi tevékenységről
2000. évi I. törvény
Szent István államalapításának emlékéről és a Szent Koronáról

A complex.hu oldal teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll. - Copyright Wolters Kluwer Kft. 2017. Minden jog fenntartva!