Törvények és OGY határozatok

Az oldalon a joganyagok közlönyállapota érhető el. Egységes szerkezetű, naprakész szöveget az új Jogtáron talál.
Találatok
2003. évi CXXXIII. törvény
a társasházakról
2003. évi CXXXII. törvény
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény és a területszervezési eljárásról szóló 1999. évi XLI. törvény módosításáról
2003. évi CXXXI. törvény
a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény módosításáról
2003. évi CXXX. törvény
az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről
2003. évi CXXIX. törvény
a közbeszerzésekről
2003. évi CXXVIII. törvény
a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről
2003. évi CXXVII. törvény
a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól
2003. évi CXXVI. törvény
a közösségi vámjog végrehajtásáról
2003. évi CXXV. törvény
az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
2003. évi CXXIV. törvény
Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségre vonatkozó egyes szabályok módosításáról
2003. évi CXXIII. törvény
a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény és egyéb kapcsolódó jogszabályok módosításáról szóló 2000. évi CXXXVI. törvény módosításáról
2003. évi CXXII. törvény
a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2003. évi XV. törvény módosításáról
2003. évi CXXI. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Benelux Államok (a Belga Királyság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság) Kormányai között a jogellenesen tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló, Luxemburgban, 2002. január 23. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
2003. évi CXX. törvény
egyes törvények környezetvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseinek módosításáról
2003. évi CXIX. törvény
a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény módosításáról
2003. évi CXVIII. törvény
a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény és egyéb munkajogi tárgyú törvények módosításáról
2003. évi CXVII. törvény
az Országos Rádió és Televízió Testület 2004. évi költségvetéséről
2003. évi CXVI. törvény
a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás hároméves kereteiről
2003. évi CXV. törvény
a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény módosításáról
2003. évi CXIV. törvény
a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról
2003. évi CXIII. törvény
az Európai Parlament tagjainak választásáról
2003. évi CXII. törvény
egyes földművelésügyi ágazati törvények módosításáról
2003. évi CXI. törvény
a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény módosításáról
2003. évi CX. törvény
a regisztrációs adóról
2003. évi CIX. törvény
a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról
2003. évi CVIII. törvény
a Párizsi Békeszerződésről szóló 1947. évi XVIII. törvény 27. Cikke 2. pontjában foglaltak végrehajtásáról szóló 1997. évi X. törvény módosításáról
2003. évi CVII. törvény
„A sivatagosodás elleni küzdelemről a súlyos aszállyal és/vagy sivatagosodással sújtott országokban, különös tekintettel Afrikára” ENSZ Egyezmény kihirdetéséről
2003. évi CVI. törvény
a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény módosításáról
2003. évi CV. törvény
az új szövetkezetekről szóló 2000. évi CXLI. törvény módosításáról
2003. évi CIV. törvény
a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosításáról
2003. évi CIII. törvény
a határokat átlépő televíziózásról szóló európai egyezményt módosító, Strasbourgban, 1998. szeptember 9-én kelt (október 1-jén elfogadásra megnyitott) Jegyzőkönyv kihirdetéséről
2003. évi CII. törvény
egyes iparjogvédelmi és szerzői jogi törvények módosításáról
2003. évi CI. törvény
a postáról
2003. évi C. törvény
az elektronikus hírközlésről
2003. évi XCIX. törvény
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról
2003. évi XCVIII. törvény
a Magyar Köztársaság és a Lengyel Köztársaság között a katasztrófák és más súlyos balesetek megelőzése és azok következményeinek felszámolása érdekében történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló, Varsóban, 2000. április 6-án aláírt Megállapodás kihirdetéséről
2003. évi XCVII. törvény
az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény módosításáról
2003. évi XCVI. törvény
a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény módosításáról
2003. évi XCV. törvény
a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésének 2002. évi végrehajtásáról
2003. évi XCIV. törvény
egyes törvényeknek az Egységes Munkaügyi Nyilvántartás létrehozásával összefüggő módosításáról
2003. évi XCIII. törvény
a Magyar Tudomány Ünnepéről
2003. évi XCII. törvény
az adózás rendjéről
2003. évi XCI. törvény
az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról
2003. évi XC. törvény
a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról
2003. évi LXXXIX. törvény
a környezetterhelési díjról
2003. évi LXXXVIII. törvény
az energiaadóról
2003. évi LXXXVII. törvény
a fogyasztói árkiegészítésről
2003. évi LXXXVI. törvény
a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról
2003. évi LXXXV. törvény
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény módosításáról
2003. évi LXXXIV. törvény
az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről
2003. évi LXXXIII. törvény
a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamaráról
2003. évi LXXXII. törvény
az élelmiszerekről
2003. évi LXXXI. törvény
az elektronikus cégeljárásról és a cégiratok elektronikus úton történő megismeréséről
2003. évi LXXX. törvény
a jogi segítségnyújtásról
2003. évi LXXIX. törvény
a Nemzetközi Tengerészeti Szervezetről szóló 1948. évi egyezménynek az 1993. évi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről
2003. évi LXXVIII. törvény
az Európa Tanács keretében Strasbourgban, 1989. november 16-án létrejött, a tiltott teljesítményfokozó szerek és módszerek használata elleni Egyezmény kihirdetéséről
2003. évi LXXVII. törvény
egyes agrár tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról
2003. évi LXXVI. törvény
az Országos Rádió és Televízió Testület 2002. évi költségvetésének végrehajtásáról
2003. évi LXXV. törvény
a Románia Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodáshoz történő csatlakozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
2003. évi LXXIV. törvény
a Bolgár Köztársaság Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodáshoz történő csatlakozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
2003. évi LXXIII. törvény
a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról
2003. évi LXXII. törvény
a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról
2003. évi LXXI. törvény
a Magyar Köztársaság és a Litván Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről Budapesten, 1999. május 25-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről
2003. évi LXX. törvény
a Magyar Köztársaság és Kuwait Állam között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem- és vagyonadók területén a gazdasági kapcsolataik előmozdítására Kuwaitban, 1994. január 17-én aláírt Egyezményt módosító, Kuwaitban, 2001. december 9-én aláírt Jegyzőkönyv kihirdetéséről
2003. évi LXIX. törvény
a Magyar Köztársaság és Kanada között a szociális biztonságról szóló, 2002. március 4-én, Budapesten aláírt Egyezmény kihirdetéséről
2003. évi LXVIII. törvény
a tengerhajózás biztonsága elleni jogellenes cselekmények visszaszorításáról szóló, az ENSZ Nemzetközi Tengerészeti Szervezete által 1988. március 10-én, Rómában elfogadott Egyezmény, és a kontinentális talapzaton rögzített mesterséges szigetek biztonsága elleni jogellenes cselekmények visszaszorításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről
2003. évi LXVII. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Görög Köztársaság Kormánya között a természeti és civilizációs katasztrófák és súlyos balesetek megelőzése és azok következményeinek felszámolása érdekében történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló, Budapesten, 2000. szeptember 13-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről
2003. évi LXVI. törvény
a plasztikus robbanóanyagok megjelöléséről, azok felderítése céljából Montreálban, 1991. március 1. napján létrehozott Egyezmény kihirdetéséről
2003. évi LXV. törvény
a merülésvonalakról szóló 1966. évi nemzetközi egyezmény és az egyezményre vonatkozó 1988. évi Jegyzőkönyv egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről
2003. évi LXIV. törvény
a biztonságos konténerekről szóló 1972. évi nemzetközi egyezmény kihirdetéséről
2003. évi LXIII. törvény
az Európa Tanács keretében, Strasbourgban, 1985. augusztus 19-én létrejött, a sporteseményeken, különösen a labdarúgó mérkőzéseken megnyilvánuló nézői erőszakról és nem megfelelő viselkedésről szóló Egyezmény kihirdetéséről
2003. évi LXII. törvény
a gyermekgondozási segély melletti jövedelempótlék adó- és köztehermentességéről
2003. évi LXI. törvény
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról
2003. évi LX. törvény
a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről
2003. évi LIX. törvény
a helyi önkormányzatok és a szociális feladatokat ellátó nem állami fenntartók 2003. évi új címzett támogatásáról, valamint az egyes címzett támogatással folyamatban lévő beruházások eredeti döntéseinek módosításáról
2003. évi LVIII. törvény
a Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alapról
2003. évi LVII. törvény
a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény módosításáról
2003. évi LVI. törvény
a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosításáról
2003. évi LV. törvény
a budapesti 4-es - Budapest Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti - metróvonal első szakasza megépítésének állami támogatásáról
2003. évi LIV. törvény
a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. törvény, valamint a külföldiek magyarországi befektetéseiről szóló 1988. évi XXIV. törvény módosításáról
2003. évi LIII. törvény
az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény, valamint azzal összefüggésben más törvények módosításáról
2003. évi LII. törvény
a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról
2003. évi LI. törvény
a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosításáról
2003. évi L. törvény
a Nemzeti Civil Alapprogramról
2003. évi XLIX. törvény
az európai gazdasági egyesülésről, valamint a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény és a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. törvény jogharmonizációs célú módosításáról
2003. évi XLVIII. törvény
a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény módosításáról
2003. évi XLVII. törvény
a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról
2003. évi XLVI. törvény
a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény módosításáról
2003. évi XLV. törvény
a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény, valamint egyéb törvények módosításáról
2003. évi XLIV. törvény
az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról, valamint az orvosi tevékenység végzésének formáiról szóló 2001. évi CVII. törvény hatályon kívül helyezéséről
2003. évi XLIII. törvény
az egészségügyi szolgáltatókról és az egészségügyi közszolgáltatások szervezéséről
2003. évi XLII. törvény
a földgázellátásról
2003. évi XLI. törvény
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról
2003. évi XL. törvény
a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosításáról
2003. évi XXXIX. törvény
a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosításáról
2003. évi XXXVIII. törvény
a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosításáról
2003. évi XXXVII. törvény
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a Magyar Államkincstár Részvénytársaságra és az Államháztartási Hivatalra vonatkozó egyéb törvényi rendelkezések módosításáról
2003. évi XXXVI. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről Budapesten, 2002. október 28-án aláírt Megállapodás kihirdetéséről
2003. évi XXXV. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között az államaik területén jogellenesen tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló, Zágrábban, 2001. november 15. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
2003. évi XXXIV. törvény
az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, Genfben, 1975. november 14-én kelt vámegyezmény és módosításai egységes szerkezetben történő kihirdetéséről
2003. évi XXXIII. törvény
az afrikai-eurázsiai vándorló vízimadarak védelméről szóló, Hágában, 1995. június 16-án aláírt nemzetközi megállapodás kihirdetéséről
2003. évi XXXII. törvény
a Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
2003. évi XXXI. törvény
a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény módosításáról
2003. évi XXX. törvény
a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet és a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról
2003. évi XXIX. törvény
a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény módosításáról
2003. évi XXVIII. törvény
a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról
2003. évi XXVII. törvény
a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2002. évi XI. törvény módosításáról
2003. évi XXVI. törvény
az Országos Területrendezési Tervről
2003. évi XXV. törvény
a Magyar Köztársaság és a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről a jövedelem- és a vagyonadók területén Budapesten, 2001. június 20-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről
2003. évi XXIV. törvény
a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról
2003. évi XXIII. törvény
a fizetési, illetve értékpapír-elszámolási rendszerekben történő teljesítés véglegességéről
2003. évi XXII. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szerbia és Montenegró Kormánya között a két állam területén jogellenesen tartózkodó személyek átadásáról és visszafogadásáról szóló, Belgrádban, 2001. november 7-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről
2003. évi XXI. törvény
az európai üzemi tanács létrehozásáról, illetve a munkavállalók tájékoztatását és a velük való konzultációt szolgáló eljárás kialakításáról
2003. évi XX. törvény
a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint az ezzel összefüggő törvények jogharmonizációs célú módosításáról
2003. évi XIX. törvény
a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény, a bűnügyi nyilvántartásról és a hatósági erkölcsi bizonyítványról szóló 1999. évi LXXXV. törvény, az Európai Unió bűnüldözési információs rendszere és a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezete keretében megvalósuló együttműködésről és információcseréről szóló 1999. évi LIV. törvény módosításáról
2003. évi XVIII. törvény
egyes adótörvények módosításáról
2003. évi XVII. törvény
a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény, valamint a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény módosításáról
2003. évi XVI. törvény
az agrárpiaci rendtartásról
2003. évi XV. törvény
a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról
2003. évi XIV. törvény
a pártfogókra vonatkozó egyes törvények módosításáról
2003. évi XIII. törvény
az Országos Magyar Vadászkamaráról szóló 1997. évi XLVI. törvény és a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény módosításáról
2003. évi XII. törvény
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról
2003. évi XI. törvény
az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény módosításáról
2003. évi X. törvény
a Magyar Köztársaság és az Oroszországi Föderáció között, Budapesten, 2001. január 12-én aláírt Konzuli Egyezmény kihirdetéséről
2003. évi IX. törvény
a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról
2003. évi VIII. törvény
egyes törvények és törvényerejű rendeletek hatályon kívül helyezéséről
2003. évi VII. törvény
a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról
2003. évi VI. törvény
a szabadalmi ügyvivőkről szóló 1995. évi XXXII. törvény módosításáról
2003. évi V. törvény
az Európa Tanács keretében Strasbourgban, 1995. január 31-én, az illegális tengeri kereskedelemről szóló, az Egyesült Nemzetek keretében, a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott forgalmazása elleni Egyezmény 17. Cikkében foglaltak teljesítése érdekében létrejött Megállapodás kihirdetéséről
2003. évi IV. törvény
az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról
2003. évi III. törvény
az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról
2003. évi II. törvény
a büntető jogszabályok és a hozzájuk kapcsolódó egyes törvények módosításáról
2003. évi I. törvény
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosításáról

A complex.hu oldal teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll. - Copyright Wolters Kluwer Kft. 2017. Minden jog fenntartva!