Törvények és OGY határozatok

Az oldalon a joganyagok közlönyállapota érhető el. Egységes szerkezetű, naprakész szöveget az új Jogtáron talál.
Találatok
2004. évi CXL. törvény
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
2004. évi CXXXIX. törvény
a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény módosításáról
2004. évi CXXXVIII. törvény
a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosításáról
2004. évi CXXXVII. törvény
a Nemzeti Audiovizuális Archívumról
2004. évi CXXXVI. törvény
egyes szociális tárgyú törvények módosításáról
2004. évi CXXXV. törvény
a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről
2004. évi CXXXIV. törvény
a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról
2004. évi CXXXIII. törvény
az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény módosításáról
2004. évi CXXXII. törvény
a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról
2004. évi CXXXI. törvény
a büntető jogszabályok módosításáról
2004. évi CXXX. törvény
a Magyar Köztársaság és a Lett Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén, Rigában, 2004. május 14-én aláírt Egyezmény megerősítéséről és kihirdetéséről
2004. évi CXXIX. törvény
a Magyar Köztársaság és a Litván Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén, Vilniusban, 2004. május 12-én aláírt Egyezmény megerősítéséről és kihirdetéséről
2004. évi CXXVIII. törvény
a Magyar Köztársaság és az Észt Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén, Budapesten, 2002. szeptember 11-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről
2004. évi CXXVII. törvény
a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. törvény, a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, valamint más, kapcsolódó törvények módosításáról
2004. évi CXXVI. törvény
a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény módosításáról
2004. évi CXXV. törvény
az egyes fontos, valamint közbizalmi és közvélemény-formáló tisztségeket betöltő személyek ellenőrzéséről szóló 1994. évi XXIII. törvény módosításáról
2004. évi CXXIV. törvény
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról
2004. évi CXXIII. törvény
a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról
2004. évi CXXII. törvény
a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról
2004. évi CXXI. törvény
a népesség személyi, családi és lakásviszonyainak képviseleti minta alapján történő 2005. évi felméréséről
2004. évi CXX. törvény
a miniszterek feladat- és hatáskörének változásával összefüggésben szükséges törvénymódosításokról
2004. évi CXIX. törvény
a Polgári Törvénykönyv hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. törvényerejű rendelet módosításáról
2004. évi CXVIII. törvény
a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló, Budapesten, 2003. szeptember 29. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
2004. évi CXVII. törvény
az Országos Rádió és Televízió Testület 2005. évi költségvetéséről
2004. évi CXVI. törvény
a polgári és kereskedelmi ügyekben külföldön történő bizonyításfelvételről szóló, Hágában, 1970. március 17. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről
2004. évi CXV. törvény
a lakásszövetkezetekről
2004. évi CXIV. törvény
a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló, Pozsonyban, 2003. október 9. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
2004. évi CXIII. törvény
a Magyar Kormány és a Macedón Kormány között a jogellenesen tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló, Budapesten, 2001. szeptember 26-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről
2004. évi CXII. törvény
a Magyar Köztársaság és a Belarusz Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén, Budapesten, 2002. február 19-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről
2004. évi CXI. törvény
a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 88. ülésszakán elfogadott, az anyaság védelméről szóló 183. számú Egyezmény kihirdetéséről
2004. évi CX. törvény
a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 85. ülésszakán elfogadott, a magán-munkaközvetítő ügynökségekről szóló 181. számú Egyezmény kihirdetéséről
2004. évi CIX. törvény
a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt Cartagena Jegyzőkönyv kihirdetéséről
2004. évi CVIII. törvény
a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi Genfi Egyezményhez kapcsolódó, a kénkibocsátások további csökkentéséről szóló, Oslóban, 1994. június 14-én elfogadott Jegyzőkönyv kihirdetéséről
2004. évi CVII. törvény
a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról
2004. évi CVI. törvény
a Kiváló Művész, az Érdemes Művész és a Népművészet Mestere járadékáról
2004. évi CV. törvény
a honvédelemről és a Magyar Honvédségről
2004. évi CIV. törvény
a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról
2004. évi CIII. törvény
a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosításáról
2004. évi CII. törvény
a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások különadójáról
2004. évi CI. törvény
az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról
2004. évi C. törvény
a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról
2004. évi XCIX. törvény
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény módosításáról
2004. évi XCVIII. törvény
az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény módosításáról
2004. évi XCVII. törvény
a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény, valamint a közbeszerzéssel összefüggésben egyes törvények módosításáról
2004. évi XCVI. törvény
a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény módosításáról
2004. évi XCV. törvény
a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2002. évi XI. törvény módosításáról
2004. évi XCIV. törvény
a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény módosításáról
2004. évi XCIII. törvény
a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról
2004. évi XCII. törvény
a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról
2004. évi XCI. törvény
az 1968. évi november hó 8. napján, Bécsben aláírásra megnyitott Közúti Jelzési Egyezmény és módosításai, valamint az azt kiegészítő európai Megállapodás és módosításai egységes szerkezetben történő kihirdetéséről
2004. évi XC. törvény
az ipari minták nemzetközi letétbe helyezéséről szóló 1925. évi Hágai Megállapodás 1999. július 2-án, Genfben felülvizsgált szövegének kihirdetéséről
2004. évi LXXXIX. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között a minősített információk kölcsönös védelméről szóló, Budapesten, 2003. március 20-án aláírt Biztonsági Megállapodás kihirdetéséről
2004. évi LXXXVIII. törvény
az Országos Rádió és Televízió Testület 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról
2004. évi LXXXVII. törvény
a polgári szolgálatról szóló 1997. évi XXI. törvény módosításáról
2004. évi LXXXVI. törvény
a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosításáról
2004. évi LXXXV. törvény
az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény módosításáról
2004. évi LXXXIV. törvény
a pénzügyi konglomerátumok kiegészítő felügyelete tekintetében egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról
2004. évi LXXXIII. törvény
a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény módosításáról
2004. évi LXXXII. törvény
az ítélőtáblák és a fellebbviteli ügyészi szervek székhelyének és illetékességi területének megállapításáról szóló 2002. évi XXII. törvény kiegészítéséről
2004. évi LXXXI. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a katasztrófák esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló, Budapesten, 2003. április 9. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
2004. évi LXXX. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lett Köztársaság Kormánya között a katasztrófák és más súlyos balesetek esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló, Rigában, 2003. november 19. napján aláírt Megállapodás kihirdetéséről
2004. évi LXXIX. törvény
az Európa Tanács Budapesten, 2001. november 23-án kelt Számítástechnikai Bűnözésről szóló Egyezményének kihirdetéséről
2004. évi LXXVIII. törvény
a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény módosításáról
2004. évi LXXVII. törvény
a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény módosításáról
2004. évi LXXVI. törvény
a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosításáról
2004. évi LXXV. törvény
a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról
2004. évi LXXIV. törvény
az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény módosításáról
2004. évi LXXIII. törvény
a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény módosításáról
2004. évi LXXII. törvény
a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosításáról
2004. évi LXXI. törvény
az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény módosításáról
2004. évi LXX. törvény
a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosításáról
2004. évi LXIX. törvény
egyes törvényeknek az Európai Gazdasági Térségben való részvétellel összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról
2004. évi LXVIII. törvény
a gyermekek feletti felügyeleti jogot érintő határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint a felügyeleti viszonyok helyreállításáról szóló, 1980. május 20. napján Luxemburgban kelt európai Egyezmény kihirdetéséről
2004. évi LXVII. törvény
a Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) közérdekűségéről és megvalósításáról
2004. évi LXVI. törvény
a honvédelmet érintő egyes törvények módosításáról
2004. évi LXV. törvény
a hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó szabályokat tartalmazó egyes törvények módosításáról, illetve a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról
2004. évi LXIV. törvény
az egyes fontos, valamint közbizalmi és közvélemény-formáló tisztségeket betöltő személyek ellenőrzéséről és a Történeti Hivatalról szóló 1994. évi XXIII. törvény módosításáról
2004. évi LXIII. törvény
a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosításáról
2004. évi LXII. törvény
a Szent István államalapításának emlékéről és a Szent Koronáról szóló 2000. évi I. törvény módosításáról
2004. évi LXI. törvény
a Közép-európai Egyetem állami elismeréséről
2004. évi LX. törvény
az egyes oktatási tárgyú, az oktatási jogok érvényesítésének elősegítését, valamint a felsőoktatási intézmény- és képzési rendszer fejlesztését szolgáló törvények módosításáról
2004. évi LIX. törvény
az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról
2004. évi LVIII. törvény
az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról szóló 2003. évi XCI. törvény módosításáról
2004. évi LVII. törvény
az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról
2004. évi LVI. törvény
az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény módosításáról
2004. évi LV. törvény
az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény módosításáról
2004. évi LIV. törvény
a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény módosításáról
2004. évi LIII. törvény
az Országgyűlés és a Kormány európai uniós ügyekben történő együttműködéséről
2004. évi LII. törvény
az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, valamint a postáról szóló 2003. évi CI. törvény módosításáról
2004. évi LI. törvény
a Magyar Köztársaság és a Holland Királyság között az összekötő tisztek feladatainak az Európai Rendőrségi Hivatalnál történő megfelelő teljesítéséhez szükséges kiváltságokról és mentességekről szóló, 2002. február 8-án jegyzékváltás útján létrejött Megállapodás kihirdetéséről
2004. évi L. törvény
az Európa Tanács Strasbourgban, 1999. november 4-én kelt, Korrupcióról szóló Polgári Jogi Egyezményének kihirdetéséről
2004. évi XLIX. törvény
a Szellemi Tulajdon Világszervezete 1996. december 20-án, Genfben aláírt Szerzői Jogi Szerződésének, valamint Előadásokról és a Hangfelvételekről szóló Szerződésének kihirdetéséről
2004. évi XLVIII. törvény
a pénzügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódó egyes törvények módosításáról
2004. évi XLVII. törvény
a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény módosításáról
2004. évi XLVI. törvény
az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. törvény módosításáról
2004. évi XLV. törvény
az európai részvénytársaságról
2004. évi XLIV. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Észt Köztársaság Kormánya között a személyek visszafogadásáról szóló, Tallinnban, 2002. március 13-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről
2004. évi XLIII. törvény
a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról
2004. évi XLII. törvény
a helyi önkormányzatok 2004. évi új címzett támogatásáról és az egyes címzett támogatással folyamatban lévő beruházások eredeti döntéseinek módosításáról, valamint a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról
2004. évi XLI. törvény
a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény módosításáról
2004. évi XL. törvény
a büntető jogszabályok módosításáról
2004. évi XXXIX. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között, a katonai együttműködésről szóló, Budapesten, 2003. április 7-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről
2004. évi XXXVIII. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a minősített katonai információk kölcsönös védelme tárgyában aláírt Egyezmény 1. Cikkének módosításáról szóló, Aradon, 2002. október 17-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről
2004. évi XXXVII. törvény
a polgári repülés biztonsága elleni jogellenes cselekmények leküzdéséről szóló, 1971. szeptember 23-án, Montrealban elfogadott Egyezményt kiegészítő, a nemzetközi polgári repülést szolgáló repülőterek elleni jogellenes és erőszakos cselekmények visszaszorításáról szóló, 1988. február 24-én, Montrealban aláírt Jegyzőkönyv kihirdetéséről
2004. évi XXXVI. törvény
a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról
2004. évi XXXV. törvény
az elektronikus pénzt kibocsátó szakosított hitelintézetről
2004. évi XXXIV. törvény
a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról
2004. évi XXXIII. törvény
az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról
2004. évi XXXII. törvény
egyes törvények választásokkal összefüggő módosításáról
2004. évi XXXI. törvény
a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény módosításáról
2004. évi XXX. törvény
a Belga Királyság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, Írország, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (az Európai Unió tagállamai) és a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között, a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződés kihirdetéséről
2004. évi XXIX. törvény
az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról
2004. évi XXVIII. törvény
a foglalkoztatással összefüggő egyes törvények módosításáról
2004. évi XXVII. törvény
egyes pénzügyi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról
2004. évi XXVI. törvény
egyes szociális és egészségügyi tárgyú törvények módosításáról
2004. évi XXV. törvény
a közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításáról
2004. évi XXIV. törvény
a lőfegyverekről és lőszerekről
2004. évi XXIII. törvény
az Európa-tervvel és az európai uniós csatlakozással kapcsolatos, a belügyi ágazatba tartozó egyes törvények módosításáról
2004. évi XXII. törvény
a befektetők és a betétesek fokozott védelmével kapcsolatos egyes törvények módosításáról
2004. évi XXI. törvény
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, valamint az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2003. évi IV. törvény módosításáról
2004. évi XX. törvény
egyes törvények munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos módosításáról
2004. évi XIX. törvény
a Vám- és Pénzügyőrségről
2004. évi XVIII. törvény
a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról
2004. évi XVII. törvény
a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról
2004. évi XVI. törvény
a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosításáról
2004. évi XV. törvény
a személyazonosító igazolvánnyal történő utazással összefüggő törvénymódosításokról
2004. évi XIV. törvény
az Európai Közösséget létrehozó szerződésnek az áruk szabad áramlását biztosító rendelkezéseihez kapcsolódó kölcsönös elismerés alkalmazásáról
2004. évi XIII. törvény
a Vám- és Pénzügyőrségről
2004. évi XII. törvény
a regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény módosításáról
2004. évi XI. törvény
a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról
2004. évi X. törvény
a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és a hozzá kapcsolódó jogszabályok módosításáról
2004. évi IX. törvény
az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény módosításáról
2004. évi VIII. törvény
a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 1999. évi XCV. törvény módosításáról
2004. évi VII. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között, személyeknek a közös államhatáron történő visszafogadásáról szóló, Budapesten, 2002. szeptember 12. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
2004. évi VI. törvény
a Magyar Köztársaság és a Kubai Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről, Havannában, 1999. október 22-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről
2004. évi V. törvény
az 1992. március 24-én, Helsinkiben aláírt Nyitott Égbolt Szerződés kihirdetéséről
2004. évi IV. törvény
az Egyetemes Postaegyesület Alapokmánya 6. Pótjegyzőkönyvének kihirdetéséről
2004. évi III. törvény
az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezmény tizenharmadik, a halálbüntetés minden körülmények között történő eltörlésére vonatkozó jegyzőkönyvének kihirdetéséről
2004. évi II. törvény
a mozgóképről
2004. évi I. törvény
a sportról

A complex.hu oldal teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll. - Copyright Wolters Kluwer Kft. 2017. Minden jog fenntartva!