Törvények és OGY határozatok

Az oldalon a joganyagok közlönyállapota érhető el. Egységes szerkezetű, naprakész szöveget az új Jogtáron talál.
Találatok
2008. évi CXV. törvény
egyes törvényeknek az uzsoratevékenységgel szembeni fellépést elősegítő módosításáról
2008. évi CXIV. törvény
a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosításáról
2008. évi CXIII. törvény
a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény és a külföldre utazásra felhasználható más okmányokkal kapcsolatos szabályozásra vonatkozó egyes törvények módosításáról
2008. évi CXII. törvény
a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosításáról
2008. évi CXI. törvény
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról
2008. évi CX. törvény
egyes törvényeknek a tizenharmadik havi illetmény, munkabér kifizetési rendjével összefüggő módosításáról
2008. évi CIX. törvény
a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény módosításáról
2008. évi CVIII. törvény
a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról
2008. évi CVII. törvény
egyes szociális és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról
2008. évi CVI. törvény
az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról
2008. évi CV. törvény
a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról
2008. évi CIV. törvény
a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának erősítéséről
2008. évi CIII. törvény
a pénzügyi szolgáltatásokat érintő egyes törvények módosításáról
2008. évi CII. törvény
a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről
2008. évi CI. törvény
a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről és a kárenyhítési hozzájárulásról
2008. évi C. törvény
egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról
2008. évi XCIX. törvény
az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól
2008. évi XCVIII. törvény
az Európa Tanács 2006. május 19-én, Strasbourgban elfogadott, az államutódlás esetén bekövetkező hontalanság elkerüléséről szóló Egyezménye kihirdetéséről
2008. évi XCVII. törvény
a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról
2008. évi XCVI. törvény
a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvénynek és egyéb törvényeknek a számviteli beszámoló közzétételi rendjével, valamint a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerével összefüggő módosításáról
2008. évi XCV. törvény
az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló 2004. évi LVII. törvény módosításáról
2008. évi XCIV. törvény
a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról
2008. évi XCIII. törvény
a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény módosításáról
2008. évi XCII. törvény
egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról
2008. évi XCI. törvény
a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény, valamint egyéb törvények módosításáról
2008. évi XC. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén Taskentben, 2008. április 17. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
2008. évi LXXXIX. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Azerbajdzsán Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén Budapesten, 2008. február 18. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
2008. évi LXXXVIII. törvény
a Vámegyüttműködési Tanács létrehozásáról szóló, Brüsszelben, 1950. december 15-én megkötött nemzetközi Egyezmény kihirdetéséről, valamint az Egyezmény módosítása kötelező hatályának elismeréséről és kihirdetéséről
2008. évi LXXXVII. törvény
a bűnüldöző szervek nemzetközi együttműködéséről szóló 2002. évi LIV. törvény módosításáról
2008. évi LXXXVI. törvény
a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény módosításáról
2008. évi LXXXV. törvény
az igazságügyi szakértői kamaráról szóló 1995. évi CXIV. törvény módosításáról
2008. évi LXXXIV. törvény
a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról
2008. évi LXXXIII. törvény
az Országos Rádió és Televízió Testület 2009. évi költségvetéséről
2008. évi LXXXII. törvény
a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról
2008. évi LXXXI. törvény
egyes adó- és járuléktörvények módosításáról
2008. évi LXXX. törvény
az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2003. évi CXXX. törvény és a hozzá kapcsolódó más törvények módosításáról
2008. évi LXXIX. törvény
a közrend, valamint az igazságszolgáltatás működésének védelme érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról
2008. évi LXXVIII. törvény
a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról
2008. évi LXXVII. törvény
az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség között az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásról szóló megállapodáshoz való csatlakozásról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről
2008. évi LXXVI. törvény
a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról
2008. évi LXXV. törvény
a takarékos állami gazdálkodásról és a költségvetési felelősségről
2008. évi LXXIV. törvény
a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról
2008. évi LXXIII. törvény
a pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról
2008. évi LXXII. törvény
a Magyar Köztársaság, valamint Montenegró Köztársaság között a társadalombiztosításról és a szociális biztonság egyes kérdéseiről szóló, Budapesten, 2008. május 20-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről
2008. évi LXXI. törvény
a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény, valamint a Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról szóló 1990. évi XII. törvény módosításáról
2008. évi LXX. törvény
a villamos energiával összefüggő egyes kérdésekről
2008. évi LXIX. törvény
a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosításáról
2008. évi LXVIII. törvény
az utasok személyi poggyászában importált termékek általános forgalmi adó és jövedéki adó mentességéről
2008. évi LXVII. törvény
a távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről
2008. évi LXVI. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a bűncselekmények megelőzése és az ellenük való küzdelem terén folytatott együttműködés fokozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
2008. évi LXV. törvény
a közellátás biztonsága szempontjából kiemelkedő jelentőségű vállalkozásokat érintő egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi CXVI. törvény, valamint az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról
2008. évi LXIV. törvény
„Communitas Fortissima” - Kercaszomor a legbátrabb faluról
2008. évi LXIII. törvény
az Európa Tanács pénzmosásról, a bűncselekményből származó jövedelmek felkutatásáról, lefoglalásáról és elkobzásáról, valamint a terrorizmus finanszírozásáról szóló, Varsóban, 2005. május 16-án kelt Egyezménye kihirdetéséről, valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény módosításáról
2008. évi LXII. törvény
a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) keretében 1979-ben elfogadott, és az 1987. évi 8. törvényerejű rendelettel kihirdetett nukleáris anyagok fizikai védelméről szóló Egyezménynek a NAÜ által szervezett diplomáciai konferencia keretében, 2005. július 8-án aláírt módosítása kihirdetéséről
2008. évi LXI. törvény
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról
2008. évi LX. törvény
az olimpiai jelkép oltalmáról szóló, Nairobiban, 1981. szeptember 26-án elfogadott szerződés kihirdetéséről
2008. évi LIX. törvény
a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosításáról
2008. évi LVIII. törvény
az Országos Rádió és Televízió Testület 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról
2008. évi LVII. törvény
a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény módosításáról
2008. évi LVI. törvény
a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény betétbiztosítási összeghatár emelését célzó módosításáról
2008. évi LV. törvény
az Európai Közösségek és tagállamaik, valamint Bosznia és Hercegovina közötti Stabilizációs és Társulási Megállapodás kihirdetéséről
2008. évi LIV. törvény
a Magyar Köztársaságnak a Meteorológiai Műholdak Hasznosításának Európai Szervezete kiváltságairól és mentességeiről szóló Jegyzőkönyvhöz való csatlakozásáról
2008. évi LIII. törvény
a Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény módosításának kihirdetéséről
2008. évi LII. törvény
az Albán Köztársaságnak az Észak-atlanti Szerződéshez való csatlakozásáról szóló Jegyzőkönyv, valamint a Horvát Köztársaságnak az Észak-atlanti Szerződéshez való csatlakozásáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről
2008. évi LI. törvény
a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokkal összefüggő egyes törvénymódosításokról
2008. évi L. törvény
az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról
2008. évi XLIX. törvény
a nemzetgazdaságilag kiemelt építési beruházások megvalósításának elősegítése érdekében egyes törvények módosításáról
2008. évi XLVIII. törvény
a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
2008. évi XLVII. törvény
a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról
2008. évi XLVI. törvény
az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
2008. évi XLV. törvény
az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról
2008. évi XLIV. törvény
az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény módosításáról
2008. évi XLIII. törvény
a Magyar Köztársaságnak a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartája 2. Cikk 2. bekezdése szerinti kötelezettségvállalásai cigány (romani és beás) nyelvekre történő kiterjesztéséről
2008. évi XLII. törvény
a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról
2008. évi XLI. törvény
a Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint eljárásáról szóló 2005. évi LXXVIII. törvény módosításáról
2008. évi XL. törvény
a földgázellátásról
2008. évi XXXIX. törvény
a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról
2008. évi XXXVIII. törvény
a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosításáról
2008. évi XXXVII. törvény
a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosításáról
2008. évi XXXVI. törvény
a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról
2008. évi XXXV. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között az ismert vagy feltételezett terroristák kiszűrésére szolgáló információk cseréjéről szóló Megállapodás kihirdetéséről
2008. évi XXXIV. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Észak-atlanti Szerződés Szervezete közötti, a NATO Légiszállítást Kezelő Szervezetnek a Magyar Köztársaság területén való településéről és működéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről
2008. évi XXXIII. törvény
az önkéntes tűzoltó egyesületekről
2008. évi XXXII. törvény
a közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. törvény módosításáról
2008. évi XXXI. törvény
az esélyegyenlőség érvényesülésének közoktatásban történő előmozdítását szolgáló egyes törvények módosításáról
2008. évi XXX. törvény
a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról
2008. évi XXIX. törvény
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról
2008. évi XXVIII. törvény
egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról
2008. évi XXVII. törvény
egyes közjogi tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról
2008. évi XXVI. törvény
a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény módosításáról
2008. évi XXV. törvény
az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény módosításáról
2008. évi XXIV. törvény
az egészségbiztosítási pénztárakról szóló 2008. évi I. törvény felülvizsgálatáról
2008. évi XXIII. törvény
a Londonban, 1996. május 3-án kelt, a veszélyes és ártalmas anyagok tengeri szállításával kapcsolatos felelősségről és kártérítésről szóló 1996. évi nemzetközi egyezmény kihirdetéséről
2008. évi XXII. törvény
a Londonban, 1976. november 19-én kelt, a tengeri követelésekkel összefüggő felelősség korlátozásáról szóló 1976. évi egyezmény és a Londonban, 1996. május 2-án kelt, az egyezmény módosításáról szóló 1996. évi jegyzőkönyv kihirdetéséről
2008. évi XXI. törvény
a humángenetikai adatok védelméről, a humángenetikai vizsgálatok és kutatások, valamint a biobankok működésének szabályairól
2008. évi XX. törvény
a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2006. évi LV. törvény módosításáról
2008. évi XIX. törvény
a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló, Aarhusban, 1998. június 25-én elfogadott Egyezmény módosításának kihirdetéséről
2008. évi XVIII. törvény
egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Montenegrói Köztársaság közötti Stabilizációs és Társulási Megállapodás kihirdetéséről
2008. évi XVII. törvény
a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 19. ülésszakán elfogadott, a nőknek bármilyen bányában föld alatti munkára alkalmazásáról szóló 45. számú Egyezményének felmondásáról
2008. évi XVI. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosának Hivatala közötti Megállapodás kihirdetéséről
2008. évi XV. törvény
egyes pénzügyi szolgáltatókra vonatkozó törvények módosításáról
2008. évi XIV. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között az egymás nevében a vízumok kiadásában, valamint a biometrikus adatok gyűjtésében diplomáciai és konzuli képviseleteik útján történő kölcsönös eljárásról szóló Megállapodás kihirdetéséről
2008. évi XIII. törvény
az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Tádzsik Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló, 2004. október 11-én aláírt Partnerségi és Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről
2008. évi XII. törvény
az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat kihirdetéséről
2008. évi XI. törvény
az Országos Rádió és Televízió Testület tagjai megbízatása megszűnésének egyes kérdéseiről
2008. évi X. törvény
az állami vezetők javadalmazásának átláthatóságához szükséges egyes törvénymódosításokról
2008. évi IX. törvény
a 2008. március 9-i országos ügydöntő népszavazásokon hozott döntések végrehajtásáról
2008. évi VIII. törvény
a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének) mellőzésével, valamint a közjegyzői és a konzuli tevékenységgel kapcsolatos egyes jogszabályok módosításáról
2008. évi VII. törvény
egyes adótörvények módosításáról
2008. évi VI. törvény
a kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról szóló, Párizsban 2005. év október hó 20. napján elfogadott UNESCO egyezmény kihirdetéséről
2008. évi V. törvény
a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló Stockholmi Egyezmény kihirdetéséről
2008. évi IV. törvény
az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól a társadalombiztosítási és szociális ellátások megállapítása során, továbbá a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról
2008. évi III. törvény
az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól
2008. évi II. törvény
a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény módosításáról
2008. évi I. törvény
az egészségbiztosítási pénztárakról

A complex.hu oldal teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll. - Copyright Wolters Kluwer Kft. 2017. Minden jog fenntartva!