Törvények és OGY határozatok

Az oldalon a joganyagok közlönyállapota érhető el. Egységes szerkezetű, naprakész szöveget az új Jogtáron talál.
Találatok
2009. évi CLXIII. törvény
a tisztességes eljárás védelméről, valamint az ezzel összefüggő törvénymódosításokról
2009. évi CLXII. törvény
a fogyasztónak nyújtott hitelről
2009. évi CLXI. törvény
a gyermekek eladásáról, a gyermekprostitúcióról és a gyermekpornográfiáról szóló, a Gyermek jogairól szóló egyezményhez fűzött Fakultatív Jegyzőkönyv megerősítéséről és kihirdetéséről
2009. évi CLX. törvény
a gyermekek fegyveres konfliktusba történő bevonásáról szóló, a Gyermek jogairól szóló egyezményhez fűzött Fakultatív Jegyzőkönyv megerősítéséről és kihirdetéséről
2009. évi CLIX. törvény
az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke alapján létrejött, az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló Egyezmény és az azt kiegészítő jegyzőkönyvek, valamint az Európai Unióról szóló Szerződés 35. Cikkének (2) bekezdése alapján megtett nyilatkozat kihirdetéséről
2009. évi CLVIII. törvény
a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosításáról
2009. évi CLVII. törvény
a rehabilitációs járadékról szóló 2007. évi LXXXIV. törvény módosításáról
2009. évi CLVI. törvény
a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról
2009. évi CLV. törvény
a minősített adat védelméről
2009. évi CLIV. törvény
az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról
2009. évi CLIII. törvény
egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról
2009. évi CLII. törvény
az egyszerűsített foglalkoztatásról
2009. évi CLI. törvény
a Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint eljárásáról szóló 2005. évi LXXVIII. törvény módosításáról
2009. évi CL. törvény
az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról
2009. évi CXLIX. törvény
a bűnügyi nyilvántartási rendszer átalakításával összefüggő törvénymódosításokról
2009. évi CXLVIII. törvény
a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletének hatékonyabbá tételéhez szükséges egyes törvénymódosításokról
2009. évi CXLVII. törvény
a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosításáról
2009. évi CXLVI. törvény
a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról
2009. évi CXLV. törvény
az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosításáról
2009. évi CXLIV. törvény
a vízitársulatokról
2009. évi CXLIII. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Macedón Köztársaság Kormánya között, a katasztrófák esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló Egyezmény kihirdetéséről
2009. évi CXLII. törvény
a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény módosításáról
2009. évi CXLI. törvény
a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról
2009. évi CXL. törvény
a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosításáról
2009. évi CXXXIX. törvény
a 2011. évi népszámlálásról
2009. évi CXXXVIII. törvény
a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról
2009. évi CXXXVII. törvény
az Országos Rádió és Televízió Testület 2010. évi költségvetéséről
2009. évi CXXXVI. törvény
a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény, a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény, valamint a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról
2009. évi CXXXV. törvény
a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény módosításáról
2009. évi CXXXIV. törvény
a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosításáról
2009. évi CXXXIII. törvény
a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről
2009. évi CXXXII. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között a kötelező kőolaj- és kőolajtermék-készletek tárolása terén való együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről
2009. évi CXXXI. törvény
az Európa Tanács közérdekű adatot tartalmazó iratokhoz való hozzáférésről szóló Egyezményének kihirdetéséről
2009. évi CXXX. törvény
a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről
2009. évi CXXIX. törvény
a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról
2009. évi CXXVIII. törvény
a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról szóló 2005. évi LXXXI. törvény hatályon kívül helyezéséről
2009. évi CXXVII. törvény
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról
2009. évi CXXVI. törvény
egyes munkaügyi tárgyú törvények módosításáról
2009. évi CXXV. törvény
a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról
2009. évi CXXIV. törvény
az egyes képviselői juttatások és kedvezmények megszüntetéséről szóló 2009. évi LXV. törvény módosításáról
2009. évi CXXIII. törvény
a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény módosításáról
2009. évi CXXII. törvény
a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről
2009. évi CXXI. törvény
a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény módosításáról
2009. évi CXX. törvény
a Polgári Törvénykönyvről
2009. évi CXIX. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és Szerbia Köztársaság Kormánya között a nemzetközi kombinált árufuvarozásról és a logisztikai szolgáltatásokról szóló Megállapodás kihirdetéséről
2009. évi CXVIII. törvény
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról
2009. évi CXVII. törvény
a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény módosításáról
2009. évi CXVI. törvény
az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvénnyel és a megtakarítások ösztönzésével összefüggő törvénymódosításokról
2009. évi CXV. törvény
az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről
2009. évi CXIV. törvény
a lakáscélú kölcsönökre vonatkozó állami készfizető kezességről szóló 2009. évi IV. törvény módosításáról
2009. évi CXIII. törvény
a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény módosításáról
2009. évi CXII. törvény
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról
2009. évi CXI. törvény
a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosításáról
2009. évi CX. törvény
az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó egyes adótörvények módosításáról
2009. évi CIX. törvény
a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról
2009. évi CVIII. törvény
a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény, a Vám- és Pénzügyőrségről szóló 2004. évi XIX. törvény, valamint a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról
2009. évi CVII. törvény
az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Kínai Népköztársaság Kormánya közötti, a tengeri közlekedésről szóló megállapodást módosító jegyzőkönyv kihirdetéséről
2009. évi CVI. törvény
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról
2009. évi CV. törvény
a Magyar Köztársaság, az Osztrák Köztársaság, a Bolgár Köztársaság, Románia és a Török Köztársaság között a Nabucco Projekt tárgyában létrejött Megállapodás kihirdetéséről
2009. évi CIV. törvény
az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak a légi fuvarozók általi feldolgozásáról és az Amerikai Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma részére történő továbbításáról szóló megállapodás kihirdetéséről és a légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosításáról
2009. évi CIII. törvény
az Európai Közösség és tagállamai, valamint Albánia, Bosznia és Hercegovina, Bulgária, az Egyesült Nemzetek Ideiglenes Koszovói Közigazgatási Missziója, Horvátország, Izland, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Montenegró, Norvégia, Románia és Szerbia között létrejött, az európai közös légtér (EKLT) létrehozására irányuló többoldalú Megállapodás módosításának kihirdetéséről
2009. évi CII. törvény
a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról
2009. évi CI. törvény
az 1980. évi 5. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a Közúti Közlekedési Egyezményt kiegészítő európai Megállapodás módosításának kihirdetéséről
2009. évi C. törvény
az 1980. évi 3. törvényerejű rendelettel kihirdetett Közúti Közlekedési Egyezmény módosításának kihirdetéséről
2009. évi XCIX. törvény
a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról
2009. évi XCVIII. törvény
a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvénynek az élethosszig tartó tanulás feltételeinek biztosítása érdekében történő módosításáról
2009. évi XCVII. törvény
a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény módosításáról
2009. évi XCVI. törvény
az Országos Rádió és Televízió Testület 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról
2009. évi XCV. törvény
a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról
2009. évi XCIV. törvény
a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 8. ülésszakán elfogadott, a kivándorlók hajókon történő felügyeletének egyszerűsítéséről szóló 1926. évi 21. számú Egyezmény felmondásáról
2009. évi XCIII. törvény
a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 7. ülésszakán elfogadott, a foglalkozási betegségek kártalanításáról szóló 1925. évi 18. számú Egyezmény felmondásáról
2009. évi XCII. törvény
a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 1. ülésszakán elfogadott, a nőknek a szülés előtt és utána való foglalkoztatásáról szóló 1919. évi 3. számú Egyezmény felmondásáról
2009. évi XCI. törvény
az Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályainak kihirdetéséről
2009. évi XC. törvény
a menekültek vízumkötelezettségének eltörléséről szóló, 1959. április 20-án, Strasbourgban aláírt Európai Megállapodás kihirdetéséről
2009. évi LXXXIX. törvény
a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módosításáról
2009. évi LXXXVIII. törvény
a nemzetközi polgári repülésről szóló, Chicagóban, az 1944. évi december hó 7. napján aláírt Egyezmény Függelékei módosításának kihirdetéséről
2009. évi LXXXVII. törvény
az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény módosításáról
2009. évi LXXXVI. törvény
a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény pénzforgalmi intézményekkel és pénzforgalmi szolgáltatással összefüggő módosításáról
2009. évi LXXXV. törvény
a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról
2009. évi LXXXIV. törvény
a közbiztonság és a közrend védelmében, illetve fenntartásában közreműködő szervezetekre vonatkozó egyes törvények módosításáról
2009. évi LXXXIII. törvény
a büntetőeljárások időszerűségének javítása céljából a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról
2009. évi LXXXII. törvény
a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról
2009. évi LXXXI. törvény
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosításáról
2009. évi LXXX. törvény
a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról
2009. évi LXXIX. törvény
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint egyes szociális tárgyú törvények módosításáról
2009. évi LXXVIII. törvény
az egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adóról
2009. évi LXXVII. törvény
a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról
2009. évi LXXVI. törvény
a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
2009. évi LXXV. törvény
az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes törvények módosításáról
2009. évi LXXIV. törvény
az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről
2009. évi LXXIII. törvény
az Országos Érdekegyeztető Tanácsról
2009. évi LXXII. törvény
a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról
2009. évi LXXI. törvény
a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról
2009. évi LXX. törvény
az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosításáról
2009. évi LXIX. törvény
a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény módosításáról
2009. évi LXVIII. törvény
a vállalkozások közötti jogviták gyorsabb elbírálása érdekében a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról
2009. évi LXVII. törvény
a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről és a kárenyhítési hozzájárulásról szóló 2008. évi CI. törvény módosításáról
2009. évi LXVI. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a határokat átlépő bűnözés elleni harcban történő együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről
2009. évi LXV. törvény
az egyes képviselői juttatások és kedvezmények megszüntetéséről
2009. évi LXIV. törvény
a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról
2009. évi LXIII. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a határokat átlépő bűnözés megelőzése és leküzdése érdekében folytatott együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről
2009. évi LXII. törvény
a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról
2009. évi LXI. törvény
egyes fémek begyűjtésével és értékesítésével összefüggő visszaélések visszaszorításáról
2009. évi LX. törvény
az elektronikus közszolgáltatásról
2009. évi LIX. törvény
a Bernben, 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függelékének Melléklete 2009. évi módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről
2009. évi LVIII. törvény
a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Melléklete 2009. évi módosításaival és kiegészítéseivel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről
2009. évi LVII. törvény
az építési beruházások megvalósításának elősegítése érdekében egyes törvények módosításáról
2009. évi LVI. törvény
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő törvénymódosításokról
2009. évi LV. törvény
az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosításáról
2009. évi LIV. törvény
az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény módosításáról
2009. évi LIII. törvény
a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló, Aarhusban, 1998. június 25-én elfogadott Egyezményhez kapcsolódó szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási nyilvántartásról szóló, Kijevben, 2003. május 21-én elfogadott Jegyzőkönyv kihirdetéséről
2009. évi LII. törvény
a hivatalos iratok elektronikus kézbesítéséről és az elektronikus tértivevényről
2009. évi LI. törvény
a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról
2009. évi L. törvény
a fizetési meghagyásos eljárásról
2009. évi XLIX. törvény
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról
2009. évi XLVIII. törvény
a nehéz helyzetbe került, lakáshitellel rendelkező polgárok védelme érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról
2009. évi XLVII. törvény
a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról
2009. évi XLVI. törvény
a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról
2009. évi XLV. törvény
a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról
2009. évi XLIV. törvény
a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény és az ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról
2009. évi XLIII. törvény
a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról
2009. évi XLII. törvény
a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény módosításáról
2009. évi XLI. törvény
a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény betétbiztosítást érintő módosításáról
2009. évi XL. törvény
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról
2009. évi XXXIX. törvény
a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény és a hegyközségekről szóló 1994. évi CII. törvény módosításáról
2009. évi XXXVIII. törvény
a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményét érintő törvények módosításáról és egyéb, munkaügyi szempontból szükséges intézkedésekről
2009. évi XXXVII. törvény
az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról
2009. évi XXXVI. törvény
a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény módosításáról
2009. évi XXXV. törvény
egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról
2009. évi XXXIV. törvény
a Magyar Köztársaság és a Szerb Köztársaság között a bűnüldöző szerveknek a határokat átlépő bűnözés megelőzésében és a szervezett bűnözés elleni harcban folytatott együttműködéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről
2009. évi XXXIII. törvény
a Magyar Népköztársaság és a Román Szocialista Köztársaság között Bukarestben, 1973. november 28-án aláírt konzuli egyezmény módosításáról szóló megállapodás kihirdetéséről, valamint a konzuli kapcsolatokról Bécsben, 1963. április 24-én elfogadott egyezmény kihirdetéséről szóló 1987. évi 13. törvényerejű rendelet módosításáról
2009. évi XXXII. törvény
az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete Alkotmányának kihirdetéséről
2009. évi XXXI. törvény
a Polgári Törvénykönyv és a Polgári Törvénykönyv hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. törvényerejű rendelet, valamint ezzel összefüggésben más törvények egyes rendelkezéseinek módosításáról
2009. évi XXX. törvény
a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról
2009. évi XXIX. törvény
a bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról
2009. évi XXVIII. törvény
egyes agrártárgyú törvények módosításáról
2009. évi XXVII. törvény
egyes iparjogvédelmi törvények módosításáról
2009. évi XXVI. törvény
a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodáshoz kapcsolódó 1989. évi Jegyzőkönyv módosításának kihirdetéséről
2009. évi XXV. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között az egymás nevében a vízumok kiadásában, valamint a biometrikus adatok gyűjtésében diplomáciai és konzuli képviseleteik útján történő kölcsönös eljárásról szóló Megállapodás kihirdetéséről
2009. évi XXIV. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Luxemburgi Nagyhercegség Kormánya között az egymás nevében a vízumok kiadásában, valamint a biometrikus adatok gyűjtésében diplomáciai és konzuli képviseleteik útján történő kölcsönös eljárásról szóló Megállapodás kihirdetéséről
2009. évi XXIII. törvény
a Londonban, 2000. október 17-én kelt, az európai szabadalmak megadásáról szóló Egyezmény 65. cikkének alkalmazásáról szóló Megállapodáshoz való csatlakozásról
2009. évi XXII. törvény
a központi vámkezeléssel kapcsolatban a hagyományos saját forrásoknak az uniós költségvetés számára történő rendelkezésre bocsátásakor visszatartott nemzeti beszedési költségek megosztásáról szóló Egyezmény kötelező hatályának elismeréséről és kihirdetéséről
2009. évi XXI. törvény
az anyakönyvezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról
2009. évi XX. törvény
a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény módosításáról
2009. évi XIX. törvény
a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosításáról
2009. évi XVIII. törvény
a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról
2009. évi XVII. törvény
a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény módosításáról
2009. évi XVI. törvény
egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről Elefántcsontpart közötti átmeneti gazdasági partnerségi megállapodás kihirdetéséről
2009. évi XV. törvény
a hontalanság eseteinek csökkentéséről szóló, 1961. augusztus 30-án, New Yorkban elfogadott Egyezmény kihirdetéséről
2009. évi XIV. törvény
a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény módosításáról
2009. évi XIII. törvény
a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét érintő egyes törvények módosításáról
2009. évi XII. törvény
az államhatárt, az államhatár vonalának megállapítását tartalmazó egyes nemzetközi szerződések és határokmányok kihirdetéséről
2009. évi XI. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyiptomi Arab Köztársaság Kormánya között a diplomata útlevéllel rendelkező állampolgáraik kölcsönös vízummentességéről szóló megállapodás kihirdetéséről
2009. évi X. törvény
az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Kínai Népköztársaság Kormánya közötti, a tengeri közlekedésről szóló megállapodás és az azt módosító jegyzőkönyv kihirdetéséről
2009. évi IX. törvény
a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet módosításáról
2009. évi VIII. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Köztársaság Kormánya között az 1991. augusztus 31. napján kötött vízummegállapodás, illetve a vízummegállapodás módosításáról szóló, jegyzékváltás útján létrejött megállapodások kihirdetéséről
2009. évi VII. törvény
az Európai Közösség létrehozásáról szóló szerződésnek az áruk szabad áramlását biztosító rendelkezéseihez kapcsolódó kölcsönös elismerés alkalmazásáról
2009. évi VI. törvény
a Módosított Európai Szociális Karta kihirdetéséről
2009. évi V. törvény
egyes, a vállalkozásokat korlátozó törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről
2009. évi IV. törvény
a lakáscélú kölcsönökre vonatkozó állami készfizető kezességről
2009. évi III. törvény
a Genfben 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADN) kihirdetéséről
2009. évi II. törvény
a Magyar Köztársaság és Bosznia és Hercegovina között a társadalombiztosításról és a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről
2009. évi I. törvény
a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény módosításáról

A complex.hu oldal teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll. - Copyright Wolters Kluwer Kft. 2017. Minden jog fenntartva!