Törvények és OGY határozatok

Az oldalon a joganyagok közlönyállapota érhető el. Egységes szerkezetű, naprakész szöveget az új Jogtáron talál.
Találatok
Magyarország Alaptörvényének harmadik módosítása
(2012. december 21.)
Magyarország Alaptörvényének második módosítása
(2012. november 9.)
Magyarország Alaptörvényének első módosítása
(2012. június 18.)
2012. évi CCXXIII. törvény
a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról
2012. évi CCXXII. törvény
az Európai Uniónak a Tanács keretében ülésező tagállamai között az Európai Unió érdekében kicserélt minősített adatok védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről
2012. évi CCXXI. törvény
a Magyar Művészeti Akadémia kultúrstratégiai szerepének megerősítése érdekében szükséges törvénymódosításokról, valamint egyéb kulturális tárgyú törvények módosításáról
2012. évi CCXX. törvény
a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény módosításáról
2012. évi CCXIX. törvény
a hegyközségekről
2012. évi CCXVIII. törvény
a földgáz biztonsági készletezéssel összefüggésben egyes törvények módosításáról
2012. évi CCXVII. törvény
az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről
2012. évi CCXVI. törvény
egyes foglalkoztatási tárgyú törvényeknek a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról
2012. évi CCXV. törvény
az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú törvények módosításáról
2012. évi CCXIV. törvény
egyes szolgálati jogviszonnyal összefüggő törvények módosításáról
2012. évi CCXIII. törvény
az egyes agrár tárgyú törvények módosításáról
2012. évi CCXII. törvény
az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról
2012. évi CCXI. törvény
egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról
2012. évi CCX. törvény
a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő törvények, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról
2012. évi CCIX. törvény
egyes törvényeknek az Országgyűléssel, valamint az önkormányzatokkal összefüggő módosításáról
2012. évi CCVIII. törvény
egyes törvényeknek a központi költségvetésről szóló törvény megalapozásával összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról
2012. évi CCVII. törvény
egyes törvényeknek a Magyary Egyszerűsítési Programmal és a területfejlesztéssel összefüggő módosításáról
2012. évi CCVI. törvény
Magyarország Kormánya, Ukrajna Miniszteri Kabinetje és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a Magyarország és az Oroszországi Föderáció között Ukrajna területén keresztül történő nukleárisanyag-szállításról szóló megállapodás kihirdetéséről
2012. évi CCV. törvény
a honvédek jogállásáról
2012. évi CCIV. törvény
Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről
2012. évi CCIII. törvény
a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény módosításáról
2012. évi CCII. törvény
a budapesti Istvánmező rehabilitációs programja, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciója program megvalósításával összefüggő egyes törvények módosításáról
2012. évi CCI. törvény
az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosításáról
2012. évi CC. törvény
a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
2012. évi CXCIX. törvény
a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosításáról
2012. évi CXCVIII. törvény
a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról
2012. évi CXCVII. törvény
a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény és a Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény módosításáról
2012. évi CXCVI. törvény
a Magyarország 2013. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról
2012. évi CXCV. törvény
a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei 2012. évi módosításának kihirdetéséről
2012. évi CXCIV. törvény
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2013. évi egységes költségvetéséről
2012. évi CXCIII. törvény
az Európai Unió és tagállamai, valamint a Moldovai Köztársaság között a közös légtér létrehozásáról szóló megállapodás kihirdetéséről
2012. évi CXCII. törvény
egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról
2012. évi CXCI. törvény
a kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos egyes törvények módosításáról
2012. évi CXC. törvény
egyes ingatlanok fővárosi önkormányzat részére történő átadásáról, valamint önkormányzatokat érintő egyes törvények módosításáról
2012. évi CLXXXIX. törvény
egyes törvényeknek a kormányzati ellenőrzéssel összefüggő módosításáról
2012. évi CLXXXVIII. törvény
a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről
2012. évi CLXXXVII. törvény
a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról
2012. évi CLXXXVI. törvény
egyes törvényeknek a pénzügyi jogok biztosával összefüggő módosításáról
2012. évi CLXXXV. törvény
a hulladékról
2012. évi CLXXXIV. törvény
a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról
2012. évi CLXXXIII. törvény
a Költségvetési Tanács elnöke vagyonnyilatkozat-tételéről
2012. évi CLXXXII. törvény
a nemzetiségi jogokkal összefüggő egyes törvények módosításáról
2012. évi CLXXXI. törvény
a Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról
2012. évi CLXXX. törvény
az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről
2012. évi CLXXIX. törvény
egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények módosításáról
2012. évi CLXXVIII. törvény
egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról
2012. évi CLXXVII. törvény
Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról
2012. évi CLXXVI. törvény
a szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről szóló 2012. évi CXXVIII. törvény módosításáról
2012. évi CLXXV. törvény
a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról
2012. évi CLXXIV. törvény
a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank alapokmánya módosításának kihirdetéséről
2012. évi CLXXIII. törvény
a Nemzetközi Pénzügyi Társaság alapokmánya módosításának kihirdetéséről
2012. évi CLXXII. törvény
a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény és a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról
2012. évi CLXXI. törvény
a Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a Dunai Rendészeti Koordinációs Központ működtetéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről
2012. évi CLXX. törvény
a Bolgár Köztársaság, a Horvát Köztársaság, Magyarország és az Osztrák Köztársaság között a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértések miatt alkalmazott jogkövetkezmények határon átnyúló végrehajtásának elősegítéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről, valamint egyes törvényeknek a közlekedésbiztonságot elősegítő európai uniós és nemzetközi kötelezettségek végrehajtásához szükséges módosításáról
2012. évi CLXIX. törvény
a konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény módosításáról
2012. évi CLXVIII. törvény
a közművezetékek adójáról
2012. évi CLXVII. törvény
egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalmával összefüggő módosításáról
2012. évi CLXVI. törvény
a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről
2012. évi CLXV. törvény
a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Komárom és Révkomárom (Komárno) városok közötti közúti híd Duna folyamon történő megépítéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről
2012. évi CLXIV. törvény
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosításáról
2012. évi CLXIII. törvény
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról
2012. évi CLXII. törvény
a MÁV Általános Biztosító Egyesülettel kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéseken alapuló kártérítési igények érvényesítésével kapcsolatos szabályokról
2012. évi CLXI. törvény
az elektronikus hírközléssel és a digitális átállással összefüggő egyes törvények módosításáról
2012. évi CLX. törvény
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosításáról
2012. évi CLIX. törvény
a postai szolgáltatásokról
2012. évi CLVIII. törvény
a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi CLIV. törvény módosításáról és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosításáról
2012. évi CLVII. törvény
a településfejlesztéssel, a településrendezéssel és az építésüggyel összefüggő egyes törvények módosításáról
2012. évi CLVI. törvény
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról
2012. évi CLV. törvény
a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény végrehajtásáról
2012. évi CLIV. törvény
az egészségügy többletforráshoz juttatása érdekében szükséges törvénymódosításokról, valamint egyéb törvények módosításáról
2012. évi CLIII. törvény
Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról
2012. évi CLII. törvény
a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról
2012. évi CLI. törvény
egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról
2012. évi CL. törvény
a Magyarország Kormánya és a Lett Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
2012. évi CXLIX. törvény
a Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint eljárásáról szóló 2005. évi LXXVIII. törvény módosításáról
2012. évi CXLVIII. törvény
a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény módosításáról
2012. évi CXLVII. törvény
a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról
2012. évi CXLVI. törvény
a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról
2012. évi CXLV. törvény
egyes önkormányzati tárgyú törvények módosításáról
2012. évi CXLIV. törvény
a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosításáról
2012. évi CXLIII. törvény
a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény és a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosításáról
2012. évi CXLII. törvény
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, valamint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény módosításáról
2012. évi CXLI. törvény
a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosításáról
2012. évi CXL. törvény
egyes közjogi méltóságok halála esetén járó hozzátartozói nyugellátásokkal összefüggő törvényi rendelkezések módosításáról
2012. évi CXXXIX. törvény
Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról
2012. évi CXXXVIII. törvény
a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény, valamint a magyar hősök emlékének megörökítéséről és a Magyar Hősök Emlékünnepéről szóló 2001. évi LXIII. törvény módosításáról
2012. évi CXXXVII. törvény
a Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon elő állat és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezményhez fűzött fenntartásról és az egyezmény módosításának kihirdetéséről
2012. évi CXXXVI. törvény
a Hálózat a Globális Fejlődésért létrehozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
2012. évi CXXXV. törvény
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény módosításáról
2012. évi CXXXIV. törvény
a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről
2012. évi CXXXIII. törvény
a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról
2012. évi CXXXII. törvény
a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény, valamint a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény módosításáról
2012. évi CXXXI. törvény
a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei 2011. évi módosításainak és kiegészítéseinek kihirdetéséről
2012. évi CXXX. törvény
az elektronikus hírközlést érintő egyes törvények módosításáról
2012. évi CXXIX. törvény
az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény módosításáról
2012. évi CXXVIII. törvény
a szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről
2012. évi CXXVII. törvény
a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről
2012. évi CXXVI. törvény
a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról
2012. évi CXXV. törvény
a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény módosításáról
2012. évi CXXIV. törvény
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról
2012. évi CXXIII. törvény
a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról
2012. évi CXXII. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya között a vízumeljárásban diplomáciai és konzuli képviseleteik útján történő kölcsönös képviseletről szóló Megállapodás kihirdetéséről
2012. évi CXXI. törvény
a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény módosításáról
2012. évi CXX. törvény
az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról
2012. évi CXIX. törvény
az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról
2012. évi CXVIII. törvény
egyes szociális tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról
2012. évi CXVII. törvény
az igazságügyi és közigazgatási tárgyú törvények módosításáról
2012. évi CXVI. törvény
a pénzügyi tranzakciós illetékről
2012. évi CXV. törvény
a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról
2012. évi CXIV. törvény
az állami vagyonnal összefüggő egyes rendelkezésekről
2012. évi CXIII. törvény
az Egyetemes Postaegyesület Alapokmánya Hetedik és Nyolcadik Pótjegyzőkönyvének, az Egyetemes Postaegyesület Egyetemes Postaegyezményének a 2004. évi bukaresti kongresszuson és a 2008. évi genfi kongresszuson aláírt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, az Egyetemes Postaegyezmény 2004. évi bukaresti és a 2008. évi genfi kongresszuson aláírt Zárójegyzőkönyvének, valamint a Postai Pénzforgalmi Megállapodásnak a 2004. évi bukaresti kongresszuson aláírt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt kihirdetéséről
2012. évi CXII. törvény
az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról, valamint egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról
2012. évi CXI. törvény
a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény módosításáról
2012. évi CX. törvény
az Európa Tanácsnak a kulturális örökség társadalmi értékéről szóló, Faróban, 2005. év október 27. napján elfogadott keretegyezményének kihirdetéséről
2012. évi CIX. törvény
a Cseh Köztársaság és Magyarország között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
2012. évi CVIII. törvény
a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény módosításáról
2012. évi CVII. törvény
a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény és a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény módosításáról
2012. évi CVI. törvény
egyes víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos törvények módosításáról
2012. évi CV. törvény
a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról
2012. évi CIV. törvény
a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény és egyéb törvények módosításáról
2012. évi CIII. törvény
az Erzsébet-programról
2012. évi CII. törvény
a biztosítási adóról
2012. évi CI. törvény
a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról
2012. évi C. törvény
a Büntető Törvénykönyvről
2012. évi XCIX. törvény
a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény módosításáról
2012. évi XCVIII. törvény
a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény módosításáról
2012. évi XCVII. törvény
a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény és a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény módosításáról
2012. évi XCVI. törvény
az egyes törvényeknek a polgári hírszerzési tevékenység irányításával kapcsolatos módosításáról
2012. évi XCV. törvény
a kölcsönzött kulturális javak különleges védelméről
2012. évi XCIV. törvény
a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény módosításáról, valamint egyes törvények ezzel összefüggő módosításáról
2012. évi XCIII. törvény
a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról
2012. évi XCII. törvény
a Délkelet-európai Rendőri Együttműködési Egyezmény kihirdetéséről
2012. évi XCI. törvény
a Szlovák Köztársaság és Magyarország között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
2012. évi XC. törvény
a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról
2012. évi LXXXIX. törvény
a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. évi XCV. törvény módosításáról
2012. évi LXXXVIII. törvény
a termékek piacfelügyeletéről
2012. évi LXXXVII. törvény
a Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között az államaik területén jogellenesen tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
2012. évi LXXXVI. törvény
a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról
2012. évi LXXXV. törvény
egyes családjogi és cégjogi eljárások egyszerűsítéséről
2012. évi LXXXIV. törvény
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
2012. évi LXXXIII. törvény
a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról
2012. évi LXXXII. törvény
a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény módosításáról
2012. évi LXXXI. törvény
a sporthuliganizmus jelensége elleni fellépés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CIV. törvény módosításáról
2012. évi LXXX. törvény
az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1996. évi LXV. törvény módosításáról
2012. évi LXXIX. törvény
az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról
2012. évi LXXVIII. törvény
a Nemzetközi Valutaalap Alapokmánya módosításának kihirdetéséről és Magyarország kvótájának megemeléséről
2012. évi LXXVII. törvény
a tanúvédelem terén történő együttműködésről szóló multilaterális Megállapodás kihirdetéséről
2012. évi LXXVI. törvény
egyes törvényeknek és törvényi rendelkezéseknek a jogrendszer túlszabályozottságának megszüntetése érdekében szükséges technikai deregulációjáról
2012. évi LXXV. törvény
a budapesti Istvánmező rehabilitációs programjáról, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójáról
2012. évi LXXIV. törvény
a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosításáról
2012. évi LXXIII. törvény
a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény módosításáról
2012. évi LXXII. törvény
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény módosításáról
2012. évi LXXI. törvény
a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény módosításáról
2012. évi LXX. törvény
a Nemzeti Eszközkezelő működésével kapcsolatos egyes törvények módosításáról
2012. évi LXIX. törvény
az adózást érintő egyes törvények módosításáról
2012. évi LXVIII. törvény
a Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a közúti és vasúti határforgalomnak a határátkelőhelyeken történő ellenőrzéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről
2012. évi LXVII. törvény
a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról
2012. évi LXVI. törvény
a médiaszolgáltatásokkal és a sajtótermékekkel összefüggő egyes törvények módosításáról
2012. évi LXV. törvény
a választottbíráskodásról szóló 1994. évi LXXI. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény módosításáról
2012. évi LXIV. törvény
a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény, valamint a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi CLIV. törvény módosításáról
2012. évi LXIII. törvény
a közadatok újrahasznosításáról
2012. évi LXII. törvény
a gyermekbarát igazságszolgáltatás megvalósulásához kapcsolódó egyes törvények módosításáról
2012. évi LXI. törvény
a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény és az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény módosításáról
2012. évi LX. törvény
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosításáról
2012. évi LIX. törvény
sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról
2012. évi LVIII. törvény
a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény módosításáról
2012. évi LVII. törvény
Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról
2012. évi LVI. törvény
a távközlési adóról
2012. évi LV. törvény
a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosításáról
2012. évi LIV. törvény
a Magyarország Kormánya és Új-Zéland Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
2012. évi LIII. törvény
az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében New Yorkban, 1954. szeptember 28-án létrejött, a Hontalan Személyek Jogállásáról szóló Egyezmény 23. és 24. Cikkeihez tett nyilatkozat visszavonásáról
2012. évi LII. törvény
az Egyesült Nemzetek kiváltságairól és mentességeiről New Yorkban, 1946. évi február hó 13. napján kelt nemzetközi egyezményben biztosított kiváltságoknak, mentességeknek és könnyítéseknek a Nemzetközi Vadászati és Vadvédelmi Tanács Magyarországon működő intézményeire és vezető tisztségviselőire való kiterjesztéséről
2012. évi LI. törvény
a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény módosításáról
2012. évi L. törvény
az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokról szóló 1997. évi CXXXVI. törvény módosításáról
2012. évi XLIX. törvény
a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról
2012. évi XLVIII. törvény
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról
2012. évi XLVII. törvény
a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény és egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról
2012. évi XLVI. törvény
a földmérési és térképészeti tevékenységről
2012. évi XLV. törvény
a Magyar Export-Import Bank Zrt. és a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. feletti tulajdonosi jogok gyakorlásával összefüggő egyes törvények módosításáról
2012. évi XLIV. törvény
a Nemzetközi Beruházásbiztosítási Ügynökség létrehozásáról szóló Egyezmény módosításának kihirdetéséről
2012. évi XLIII. törvény
az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank létrehozásáról szóló Megállapodás módosításának kihirdetéséről
2012. évi XLII. törvény
a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény módosításáról
2012. évi XLI. törvény
a személyszállítási szolgáltatásokról
2012. évi XL. törvény
a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról
2012. évi XXXIX. törvény
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról
2012. évi XXXVIII. törvény
a települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról
2012. évi XXXVII. törvény
a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény és a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény módosításáról
2012. évi XXXVI. törvény
az Országgyűlésről
2012. évi XXXV. törvény
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosításáról
2012. évi XXXIV. törvény
a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról
2012. évi XXXIII. törvény
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosításáról
2012. évi XXXII. törvény
a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról
2012. évi XXXI. törvény
a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint a katasztrófavédelemmel kapcsolatos egyes törvényi rendelkezések módosításáról
2012. évi XXX. törvény
a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról
2012. évi XXIX. törvény
a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosításáról
2012. évi XXVIII. törvény
a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény módosításáról
2012. évi XXVII. törvény
az egyes migrációs tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról
2012. évi XXVI. törvény
a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény módosításáról
2012. évi XXV. törvény
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosításáról
2012. évi XXIV. törvény
a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között, a közös államhatáron átvezető közutak forgalmi jellegéről szóló Megállapodás kihirdetéséről
2012. évi XXIII. törvény
a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Ipolydamásd és Helemba (Chl’aba) települések közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről
2012. évi XXII. törvény
a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Vámosmikola és Ipolypásztó (Pastovce) települések közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről
2012. évi XXI. törvény
az elvárt béremelés végrehajtásával és a foglalkoztatással összefüggő egyes törvények módosításáról
2012. évi XX. törvény
a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról
2012. évi XIX. törvény
a tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról szóló 1978. évi nemzetközi egyezmény 2010. évi manilai módosításaival egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről
2012. évi XVIII. törvény
az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról
2012. évi XVII. törvény
egyes közpénzügyi tárgyú törvényeknek az államháztartás önkormányzati alrendszerét érintő módosításáról, és azok más törvénnyel való összhangjának biztosításáról
2012. évi XVI. törvény
a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény módosításáról
2012. évi XV. törvény
Magyarország Kormánya és Katar Állam Kormánya között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló, Budapesten, 2012. január 18. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
2012. évi XIV. törvény
Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló, Budapesten, 2012. február 16. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
2012. évi XIII. törvény
a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény módosításáról
2012. évi XII. törvény
a közkegyelem gyakorlásáról
2012. évi XI. törvény
a Kazettás Lőszerekről szóló Egyezmény kihirdetéséről
2012. évi X. törvény
a Nemzetközi Távközlési Egyesület 1992. évi genfi Meghatalmazottak Rendkívüli Értekezletén aláírt Alapokmányának és Egyezményének a 2010. évi guadalajarai Meghatalmazotti Értekezletén aláírt módosításának kihirdetéséről
2012. évi IX. törvény
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 136. cikkének módosításáról szóló európai tanácsi határozat (2011/199/EU) kihirdetéséről
2012. évi VIII. törvény
az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény módosításáról
2012. évi VII. törvény
a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításáról
2012. évi VI. törvény
a gyümölcsös ültetvények, valamint a gyümölcsös ültetvény méretet el nem érő, gyümölcsfával betelepített területek összeírásáról szóló 2006. évi XLVIII. törvény módosításáról
2012. évi V. törvény
a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról
2012. évi IV. törvény
Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről
2012. évi III. törvény
a Belga Királyság, a Bolgár Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, az Észt Köztársaság, Írország, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, Románia, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (az Európai Unió tagállamai) és a Horvát Köztársaság között, a Horvát Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződés kihirdetéséről
2012. évi II. törvény
a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
2012. évi I. törvény
a munka törvénykönyvéről

A complex.hu oldal teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll. - Copyright Wolters Kluwer Kft. 2017. Minden jog fenntartva!