Törvények és OGY határozatok

Az oldalon a joganyagok közlönyállapota érhető el. Egységes szerkezetű, naprakész szöveget az új Jogtáron talál.
Találatok
Magyarország Alaptörvényének ötödik módosítása
(2013. szeptember 26.)
Magyarország Alaptörvényének negyedik módosítása
(2013. március 25.)
2013. évi CCLII. törvény
egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról
2013. évi CCLI. törvény
a fejlesztéspolitikával összefüggő egyes törvények módosításáról
2013. évi CCL. törvény
egyes törvényeknek agrár- és környezetügyi tárgyban történő módosításáról
2013. évi CCXLIX. törvény
egyes törvények vízgazdálkodási tárgyú módosításáról
2013. évi CCXLVIII. törvény
a Magyarország Kormánya és a Koszovói Nemzetközi Biztonsági Erő (KFOR) között a Koszovó felett kijelölt légtérben egyes léginavigációs szolgálatok nyújtásáról és egyéb kapcsolódó tevékenységek ellátásáról szóló Végrehajtási Megállapodás kihirdetéséről
2013. évi CCXLVII. törvény
a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény módosításáról
2013. évi CCXLVI. törvény
egyes agrártárgyú törvények módosításáról
2013. évi CCXLV. törvény
egyes törvényeknek a gyermekek védelme érdekében történő módosításáról
2013. évi CCXLIV. törvény
az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról
2013. évi CCXLIII. törvény
az egyes igazságügyi, jogállási és belügyi tárgyú törvények módosításáról
2013. évi CCXLII. törvény
a Városliget megújításáról és fejlesztéséről
2013. évi CCXLI. törvény
a Nemzeti Emlékezet Bizottságáról
2013. évi CCXL. törvény
a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról
2013. évi CCXXXIX. törvény
a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvénynek és a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvénynek a nemzetbiztonsági tárgyú parlamenti ellenőrzés hatékonnyá tételéhez szükséges módosításáról
2013. évi CCXXXVIII. törvény
a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról
2013. évi CCXXXVII. törvény
a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról
2013. évi CCXXXVI. törvény
egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról
2013. évi CCXXXV. törvény
az egyes fizetési szolgáltatókról
2013. évi CCXXXIV. törvény
a Magyarország és a Szerb Köztársaság között a szociális biztonságról szóló egyezmény kihirdetéséről
2013. évi CCXXXIII. törvény
a Magyarország és a Moldovai Köztársaság között a szociális biztonságról szóló egyezmény kihirdetéséről
2013. évi CCXXXII. törvény
a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról
2013. évi CCXXXI. törvény
egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásával összefüggő módosításáról
2013. évi CCXXX. törvény
Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről
2013. évi CCXXIX. törvény
egyes törvények területrendezéssel összefüggő módosításáról
2013. évi CCXXVIII. törvény
egyes klímapolitikai és közlekedési tárgyú törvények módosításáról
2013. évi CCXXVII. törvény
egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról
2013. évi CCXXVI. törvény
a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosításáról
2013. évi CCXXV. törvény
a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény módosításáról
2013. évi CCXXIV. törvény
egyes törvényeknek a gyermekgondozási ellátások átalakításával, valamint a szociális hozzájárulási adó megfizetése alóli kedvezmény bővítésével összefüggő módosításáról
2013. évi CCXXIII. törvény
az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény és az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény módosításáról
2013. évi CCXXII. törvény
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek a tagállamok költségvetési keretrendszerére vonatkozó követelményekről szóló 2011/85/EU tanácsi irányelv átültetésével összefüggő módosításáról
2013. évi CCXXI. törvény
a hitelbiztosítéki nyilvántartásról
2013. évi CCXX. törvény
az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól
2013. évi CCXIX. törvény
az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény módosításának kihirdetéséről
2013. évi CCXVIII. törvény
a kormányablakok kialakításával, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő egyes törvények módosításáról
2013. évi CCXVII. törvény
egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról
2013. évi CCXVI. törvény
a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosításáról
2013. évi CCXV. törvény
a szerencsejáték szervezésről szóló 1991. évi XXXIV. törvény és a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról
2013. évi CCXIV. törvény
az Erzsébet-programról szóló 2012. évi CIII. törvény módosításáról
2013. évi CCXIII. törvény
az egyes civil szervezetekkel kapcsolatos törvényeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról
2013. évi CCXII. törvény
a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról
2013. évi CCXI. törvény
a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a kulturális központok nyitásáról, működtetéséről és tevékenységéről szóló Egyezmény kihirdetéséről
2013. évi CCX. törvény
a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a diplomata, szolgálati és speciális útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás kihirdetéséről
2013. évi CCIX. törvény
az egyfelől Magyarország, másfelől az Apostoli Szentszék között a Katolikus Egyház magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról, valamint néhány vagyoni természetű kérdésről szóló 1997. június 20-án aláírt Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
2013. évi CCVIII. törvény
az Európa Tanács egészségügyi termékek hamisításáról és hasonló, közegészségügyi veszélyt jelentő bűncselekményekről szóló Egyezménye kihirdetéséről
2013. évi CCVII. törvény
egyes törvényeknek az Alaptörvény ötödik módosításával összefüggő módosításáról
2013. évi CCVI. törvény
a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról
2013. évi CCV. törvény
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek és egyes kapcsolódó törvényeknek a nevelőszülői jogviszony és a speciális ellátás átalakításával összefüggő módosításáról
2013. évi CCIV. törvény
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénnyel összefüggésben az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról
2013. évi CCIII. törvény
a Magyarország 2014. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról
2013. évi CCII. törvény
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a szabálysértési eljárásokkal összefüggő egyes törvények módosításáról
2013. évi CCI. törvény
a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény, valamint a Gazdasági Versenyhivatal eljárásaival összefüggő egyes törvényi rendelkezések módosításáról
2013. évi CC. törvény
az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról
2013. évi CXCIX. törvény
a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény módosításáról
2013. évi CXCVIII. törvény
a nemzeti utasadat-információs rendszer létrehozása érdekében szükséges, valamint a rendőrséget érintő és egyes további törvények módosításáról
2013. évi CXCVII. törvény
a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a katasztrófák esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló Egyezmény kihirdetéséről
2013. évi CXCVI. törvény
a szövetkezeti hitelintézetek integrációjával kapcsolatos egyes törvények módosításáról
2013. évi CXCV. törvény
egyes törvényeknek a közgyűjteményekben őrzött, vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadásával összefüggő módosításáról
2013. évi CXCIV. törvény
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2012. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról
2013. évi CXCIII. törvény
a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény végrehajtásáról
2013. évi CXCII. törvény
egyes törvényeknek a katasztrófák elleni védekezés hatékonyságának növelésével összefüggő módosításáról
2013. évi CXCI. törvény
a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény módosításáról
2013. évi CXC. törvény
a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény módosításáról
2013. évi CLXXXIX. törvény
a pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosításáról
2013. évi CLXXXVIII. törvény
az egységes közszolgáltatói számlaképről
2013. évi CLXXXVII. törvény
Magyarország és a Koszovói Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén, Pristinában, 2013. október 3-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről
2013. évi CLXXXVI. törvény
egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódó más törvények módosításáról
2013. évi CLXXXV. törvény
a szerencsejáték szervezésével összefüggő egyes törvények módosításáról
2013. évi CLXXXIV. törvény
az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvény módosításáról
2013. évi CLXXXIII. törvény
egyes törvények fogyasztóvédelmi célú módosításáról
2013. évi CLXXXII. törvény
a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei 2013. évi módosításának kihirdetéséről
2013. évi CLXXXI. törvény
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2014. évi egységes költségvetéséről
2013. évi CLXXX. törvény
a hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény módosításáról
2013. évi CLXXIX. törvény
egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról
2013. évi CLXXVIII. törvény
az emberi méltóság védelme és a bizonyítékok meghamisításának megakadályozása érdekében a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról
2013. évi CLXXVII. törvény
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről
2013. évi CLXXVI. törvény
egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról
2013. évi CLXXV. törvény
a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról
2013. évi CLXXIV. törvény
a szomszédjogok és a tulajdonjog korlátainak különös szabályairól
2013. évi CLXXIII. törvény
a devizahitelesek megsegítése érdekében szükséges egyes törvények módosításáról
2013. évi CLXXII. törvény
az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, Genfben, 1975. november 14-én kelt vámegyezmény módosításának kihirdetéséről
2013. évi CLXXI. törvény
a Biológiai Biztonságról szóló Cartagena Jegyzőkönyv felelősségről és jogorvoslatról szóló Nagojai-Kuala Lumpur-i Kiegészítő Jegyzőkönyvének kihirdetéséről
2013. évi CLXX. törvény
egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodás kihirdetéséről
2013. évi CLXIX. törvény
a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosításáról
2013. évi CLXVIII. törvény
egyes törvényeknek a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásával összefüggő módosításáról
2013. évi CLXVII. törvény
egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásához szükséges módosításáról
2013. évi CLXVI. törvény
a közútkezelői feladatok átadásáról
2013. évi CLXV. törvény
a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről
2013. évi CLXIV. törvény
az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló 2004. évi LVII. törvény módosításáról
2013. évi CLXIII. törvény
Magyarország és a Svájci Államszövetség között a jövedelem- és vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről szóló, Budapesten, 2013. szeptember 12-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről
2013. évi CLXII. törvény
a Magyarország Kormánya és Guernsey Kormánya között az adóügyi információcseréről szóló, Londonban, 2013. szeptember 11. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
2013. évi CLXI. törvény
a Magyarország Kormánya és az Egyesült Arab Emírségek Kormánya között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló, Dubaiban, 2013. április 30. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
2013. évi CLX. törvény
a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról
2013. évi CLIX. törvény
a szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosításáról
2013. évi CLVIII. törvény
egyes törvényeknek a szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásával összefüggő módosításáról
2013. évi CLVII. törvény
a Magyar Művészeti Akadémia működésével kapcsolatos egyes kérdésekről
2013. évi CLVI. törvény
a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapjáról
2013. évi CLV. törvény
a támogatott döntéshozatalról
2013. évi CLIV. törvény
egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Közép-Amerika közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodás kihirdetéséről
2013. évi CLIII. törvény
a Magyarország és a Koszovói Köztársaság között a bűnözés megelőzésében és leküzdésében történő együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről
2013. évi CLII. törvény
a Magyarország és Japán között a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről
2013. évi CLI. törvény
az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Izrael Állam közötti euromediterrán légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről
2013. évi CL. törvény
a belső piaci információs rendszer hazai működésével összefüggő egyes törvények módosításáról
2013. évi CXLIX. törvény
a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvénynek és a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvénynek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról
2013. évi CXLVIII. törvény
a Normafa Park történelmi sportterületről
2013. évi CXLVII. törvény
a Magyarország Kormánya és a Libanoni Köztársaság Kormánya között a diplomata útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás kihirdetéséről
2013. évi CXLVI. törvény
a Nemzetközi Migrációs Szervezet Alapokmányának és módosításainak kihirdetéséről
2013. évi CXLV. törvény
a villamos energiával, valamint a földgázellátással összefüggésben egyes törvények módosításáról
2013. évi CXLIV. törvény
a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról
2013. évi CXLIII. törvény
egyes törvényeknek a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvénnyel összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról
2013. évi CXLII. törvény
a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvénynek az Alaptörvény ötödik módosításával összefüggő módosításáról
2013. évi CXLI. törvény
a nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló 2011. évi CC. törvény módosításáról
2013. évi CXL. törvény
a fémkereskedelemről
2013. évi CXXXIX. törvény
a Magyar Nemzeti Bankról
2013. évi CXXXVIII. törvény
a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról
2013. évi CXXXVII. törvény
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról
2013. évi CXXXVI. törvény
a Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között kulturális központok kölcsönös létesítéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről
2013. évi CXXXV. törvény
a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról
2013. évi CXXXIV. törvény
egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról
2013. évi CXXXIII. törvény
a vallási közösségek jogállásával és működésével kapcsolatos törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról
2013. évi CXXXII. törvény
az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény módosításáról
2013. évi CXXXI. törvény
egyes törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról
2013. évi CXXX. törvény
az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény módosításáról
2013. évi CXXIX. törvény
az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról
2013. évi CXXVIII. törvény
Budapest főváros közigazgatási területével összefüggő egyes törvények módosításáról
2013. évi CXXVII. törvény
egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról
2013. évi CXXVI. törvény
egyes törvények távszerencsejáték-szervezéssel összefüggő módosításáról
2013. évi CXXV. törvény
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről
2013. évi CXXIV. törvény
a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról
2013. évi CXXIII. törvény
egyes közteherviselési kötelezettséget előíró törvények módosításáról
2013. évi CXXII. törvény
a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról
2013. évi CXXI. törvény
a helyi és körzeti televíziók digitális átállásának biztosítása érdekében szükséges és egyes hírközléssel összefüggő törvénymódosításokról
2013. évi CXX. törvény
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény módosításáról
2013. évi CXIX. törvény
a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosításáról
2013. évi CXVIII. törvény
egyes állami és önkormányzati ingatlanok ingyenes tulajdonba adásáról, valamint a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény módosításáról
2013. évi CXVII. törvény
a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosításáról
2013. évi CXVI. törvény
a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény módosításáról
2013. évi CXV. törvény
egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról
2013. évi CXIV. törvény
a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról
2013. évi CXIII. törvény
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosításáról
2013. évi CXII. törvény
a büntetőeljárások időszerűségének javítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról
2013. évi CXI. törvény
a Genfben, 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról
2013. évi CX. törvény
a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről
2013. évi CIX. törvény
a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről
2013. évi CVIII. törvény
az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény módosításáról
2013. évi CVII. törvény
a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról
2013. évi CVI. törvény
az ír népnek a Lisszaboni Szerződéssel kapcsolatos aggályairól szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről
2013. évi CV. törvény
egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Vietnami Szocialista Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési Keretmegállapodás kihirdetéséről
2013. évi CIV. törvény
egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Fülöp-szigeteki Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési Keretmegállapodás kihirdetéséről
2013. évi CIII. törvény
egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénzek szabályozásával összefüggő módosításáról
2013. évi CII. törvény
a halgazdálkodásról és a hal védelméről
2013. évi CI. törvény
az atomenergiával, valamint az energetikával kapcsolatos egyes törvények, továbbá a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény módosításáról
2013. évi C. törvény
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvénynek az óvodák működőképességének megőrzése és a gyermekek védelmében szükséges módosításáról
2013. évi XCIX. törvény
a bírósági végrehajtással kapcsolatos egyes törvények módosításáról
2013. évi XCVIII. törvény
egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról
2013. évi XCVII. törvény
a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról
2013. évi XCVI. törvény
a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosításáról
2013. évi XCV. törvény
a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény módosításáról
2013. évi XCIV. törvény
az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény, valamint a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény módosításáról
2013. évi XCIII. törvény
az egyes rendészeti tárgyú törvények módosításáról
2013. évi XCII. törvény
a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról
2013. évi XCI. törvény
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosításáról
2013. évi XC. törvény
az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról
2013. évi LXXXIX. törvény
a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosításáról
2013. évi LXXXVIII. törvény
a körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról
2013. évi LXXXVII. törvény
az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről
2013. évi LXXXVI. törvény
egyes biztosítási tárgyú törvények módosításáról
2013. évi LXXXV. törvény
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról
2013. évi LXXXIV. törvény
egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles hatósági nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb törvények módosításáról
2013. évi LXXXIII. törvény
a pénzügyi konglomerátumok kiegészítő felügyeletéről
2013. évi LXXXII. törvény
a Kormány és a vidékfejlesztési miniszter munkáját támogató kormányzati testületekkel kapcsolatos egyes törvények módosításáról
2013. évi LXXXI. törvény
egyes, az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos törvények módosításáról
2013. évi LXXX. törvény
a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról
2013. évi LXXIX. törvény
a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról
2013. évi LXXVIII. törvény
egyes büntető tárgyú törvények módosításáról
2013. évi LXXVII. törvény
a felnőttképzésről
2013. évi LXXVI. törvény
egyes törvényeknek az elektronikus anyakönyv kialakításával összefüggésben szükséges módosításáról
2013. évi LXXV. törvény
az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról
2013. évi LXXIV. törvény
egyes ingatlanok fővárosi önkormányzat részére történő átadásával összefüggő törvénymódosításokról
2013. évi LXXIII. törvény
a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról
2013. évi LXXII. törvény
egyes törvényeknek a nemzetbiztonsági ellenőrzés új szabályainak megállapítása érdekében szükséges módosításáról
2013. évi LXXI. törvény
a dohányzással összefüggő egyes törvények módosításáról
2013. évi LXX. törvény
a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvénynek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról
2013. évi LXIX. törvény
a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról
2013. évi LXVIII. törvény
a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény módosításáról
2013. évi LXVII. törvény
az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról
2013. évi LXVI. törvény
a közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. törvény módosításáról
2013. évi LXV. törvény
a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény módosításáról
2013. évi LXIV. törvény
a Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
2013. évi LXIII. törvény
az Európa Tanács tagállamai között a személyek szabad mozgásának szabályairól szóló, 1957. december 13-án, Párizsban aláírt Európai Megállapodás kihirdetéséről
2013. évi LXII. törvény
a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról
2013. évi LXI. törvény
Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a nemzetközi kombinált árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről
2013. évi LX. törvény
Magyarország Kormánya és az Osztrák Szövetségi Kormány között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
2013. évi LIX. törvény
a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény és az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosításáról
2013. évi LVIII. törvény
a hegyközségek működésének szabályozásával kapcsolatos egyes törvények módosításáról
2013. évi LVII. törvény
a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény módosításáról
2013. évi LVI. törvény
az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról
2013. évi LV. törvény
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról
2013. évi LIV. törvény
a rezsicsökkentések végrehajtásáról
2013. évi LIII. törvény
a Nemzeti Eszközkezelővel kapcsolatos egyes törvények módosításáról
2013. évi LII. törvény
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról
2013. évi LI. törvény
a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény és a budapesti Istvánmező rehabilitációs programjáról, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójáról szóló 2012. évi LXXV. törvény módosításáról
2013. évi L. törvény
az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról
2013. évi XLIX. törvény
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosításáról
2013. évi XLVIII. törvény
az önkényuralmi jelképek használatának büntetőjogi szankcionálásáról
2013. évi XLVII. törvény
a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény módosításáról
2013. évi XLVI. törvény
a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosításáról
2013. évi XLV. törvény
a közveszély színhelyén elkövetett lopás szigorúbb büntetőjogi szankcionálásáról
2013. évi XLIV. törvény
a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény módosításáról
2013. évi XLIII. törvény
a Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között az államhatáron átvezető közúti kapcsolatok fejlesztéséről szóló Keretmegállapodás kihirdetéséről
2013. évi XLII. törvény
az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, Genfben, 1975. november 14-én kelt vámegyezmény és módosításai kihirdetéséről
2013. évi XLI. törvény
a szociális szövetkezetekkel összefüggésben egyes törvények, továbbá a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó egyes törvények módosításáról
2013. évi XL. törvény
az egészségügyet érintő egyes törvényeknek az egészségügyi szakellátási felelősséggel kapcsolatos, valamint egyes közszférában foglalkoztatott egészségügyi dolgozók foglalkoztatási helyzetével összefüggő módosításáról
2013. évi XXXIX. törvény
a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról
2013. évi XXXVIII. törvény
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosításáról
2013. évi XXXVII. törvény
az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól
2013. évi XXXVI. törvény
a választási eljárásról
2013. évi XXXV. törvény
az egyes agrár tárgyú törvények módosításáról
2013. évi XXXIV. törvény
az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról
2013. évi XXXIII. törvény
a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény és a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény módosításáról
2013. évi XXXII. törvény
a gazdasági és monetáris unióbeli stabilitásról, koordinációról és kormányzásról szóló szerződés kihirdetéséről
2013. évi XXXI. törvény
a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról
2013. évi XXX. törvény
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosításáról
2013. évi XXIX. törvény
az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2012. évi CLXXVIII. törvény módosításáról
2013. évi XXVIII. törvény
a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény módosításáról
2013. évi XXVII. törvény
a szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról, valamint egyéb törvények módosításáról
2013. évi XXVI. törvény
a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosításáról
2013. évi XXV. törvény
a fekvőbeteg-szakellátó és egyes fekvőbeteg-szakellátóhoz kapcsolódó egészségügyi háttérszolgáltatást nyújtó, 100%-os állami tulajdonban lévő, valamint azok 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok által ellátott feladatok központi költségvetési szervek általi átvételéről, valamint az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről
2013. évi XXIV. törvény
a szociális közműszolgáltatás kialakítása érdekében egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról
2013. évi XXIII. törvény
a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről
2013. évi XXII. törvény
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról
2013. évi XXI. törvény
az egyes közúti közlekedést érintő törvényeknek a Magyary Program Egyszerűsítési Programjával összefüggő módosításáról
2013. évi XX. törvény
az egyes igazságügyi jogviszonyokban alkalmazandó felső korhatárral kapcsolatos törvénymódosításokról
2013. évi XIX. törvény
a Magyarország és a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezete között a Magyarországon megrendezésre kerülő 42. Európai Regionális Konferencia kapcsán a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezete (Interpol) kiváltságairól és mentességeiről szóló Megállapodás kihirdetéséről
2013. évi XVIII. törvény
az Európa Tanács Emberkereskedelem Elleni Fellépésről szóló Egyezményének kihirdetéséről
2013. évi XVII. törvény
a Magyar Köztársaság területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erők, valamint a Magyar Köztársaság területén felállított nemzetközi katonai parancsnokságok és állományuk nyilvántartásáról, valamint jogállásukhoz kapcsolódó egyes rendelkezésekről szóló 2011. évi XXXIV. törvény és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról
2013. évi XVI. törvény
a szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosításáról
2013. évi XV. törvény
a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény módosításáról
2013. évi XIV. törvény
a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról
2013. évi XIII. törvény
az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény módosításáról
2013. évi XII. törvény
a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról
2013. évi XI. törvény
a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról
2013. évi X. törvény
a Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról szóló 1990. évi XII. törvény módosításáról
2013. évi IX. törvény
a Magyarország Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kormánya között a diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás kihirdetéséről
2013. évi VIII. törvény
Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya között a bűnözés megelőzésében és leküzdésében történő együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről
2013. évi VII. törvény
a Magyarország Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
2013. évi VI. törvény
a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról
2013. évi V. törvény
a Polgári Törvénykönyvről
2013. évi IV. törvény
a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 94. ülésszakán elfogadott 2006. évi Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény kihirdetéséről
2013. évi III. törvény
Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról
2013. évi II. törvény
az Európa-Ázsia közötti kombinált fuvarozás szervezési és üzemeltetési szempontjairól szóló Egyezmény kihirdetéséről
2013. évi I. törvény
a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény, valamint a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény módosításáról

A complex.hu oldal teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll. - Copyright Wolters Kluwer Kft. 2017. Minden jog fenntartva!