Törvények és OGY határozatok

Az oldalon a joganyagok közlönyállapota érhető el. Egységes szerkezetű, naprakész szöveget az új Jogtáron talál.
Találatok
2014. évi CXIII. törvény
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvénynek az egyes kereskedelmi építmények engedélyezése fenntarthatósági szempontjainak érvényesítése érdekében történő módosításáról
2014. évi CXII. törvény
a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvénynek a tisztességes piaci magatartás megvalósulása érdekében a vállalkozások működésével összefüggő módosításáról
2014. évi CXI. törvény
egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról
2014. évi CX. törvény
a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény módosításáról
2014. évi CIX. törvény
a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény, valamint egyes törvényeknek a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő módosításáról
2014. évi CVIII. törvény
a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény módosításáról
2014. évi CVII. törvény
a közszolgálati médiaszolgáltatásra és a médiapiacra vonatkozó egyes törvények módosításáról
2014. évi CVI. törvény
a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény és az azzal összefüggő törvények módosításáról
2014. évi CV. törvény
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról
2014. évi CIV. törvény
egyes pénzügyi tárgyú törvényeknek a betétbiztosítást, valamint a pénzügyi közvetítőrendszert érintő módosításáról
2014. évi CIII. törvény
a hűség falvairól
2014. évi CII. törvény
a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról
2014. évi CI. törvény
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a sportról szóló 2004. évi I. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról
2014. évi C. törvény
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről
2014. évi XCIX. törvény
Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról
2014. évi XCVIII. törvény
egyes építésügyi és területrendezési tárgyú törvények módosításáról
2014. évi XCVII. törvény
a honvédek jogállásával, valamint a hadigondozással összefüggő egyes törvények módosításáról
2014. évi XCVI. törvény
a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény módosításáról
2014. évi XCV. törvény
a dohánytermék-kiskereskedelem integrált ellátásához szükséges egyes törvények módosításáról
2014. évi XCIV. törvény
a dohányipari vállalkozások 2015. évi egészségügyi hozzájárulásáról
2014. évi XCIII. törvény
a központi címregiszter létrehozásával összefüggő, valamint egyes igazgatási tárgyú törvények módosításáról
2014. évi XCII. törvény
egyes törvényeknek a közpénzek szabályozásával összefüggő módosításáról
2014. évi XCI. törvény
egyes törvényeknek a nemzeti pénzügyi szolgáltatások hatékonyabb nyújtásával összefüggő módosításáról
2014. évi XC. törvény
a nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról
2014. évi LXXXIX. törvény
az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény és az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról
2014. évi LXXXVIII. törvény
a biztosítási tevékenységről
2014. évi LXXXVII. törvény
az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer továbbfejlesztésével összefüggésben egyes törvények módosításáról
2014. évi LXXXVI. törvény
a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény és a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosításáról
2014. évi LXXXV. törvény
az egyes jogállási törvények módosításáról
2014. évi LXXXIV. törvény
a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény módosításáról
2014. évi LXXXIII. törvény
az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről
2014. évi LXXXII. törvény
egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Ukrajna közötti Társulási Megállapodás kihirdetéséről
2014. évi LXXXI. törvény
egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Grúzia közötti Társulási Megállapodás kihirdetéséről
2014. évi LXXX. törvény
egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről a Moldovai Köztársaság közötti Társulási Megállapodás kihirdetéséről
2014. évi LXXIX. törvény
a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról
2014. évi LXXVIII. törvény
a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról
2014. évi LXXVII. törvény
az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről
2014. évi LXXVI. törvény
a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról
2014. évi LXXV. törvény
az európai területi társulásról
2014. évi LXXIV. törvény
az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról
2014. évi LXXIII. törvény
egyes igazságügyi és magánjogi tárgyú törvények módosításáról
2014. évi LXXII. törvény
a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény és ehhez kapcsolódóan más törvények módosításáról
2014. évi LXXI. törvény
egyes önkormányzatokat érintő törvények módosításáról
2014. évi LXX. törvény
az Európai Műholdas Távközlési Szervezet Módosított Egyezményének kihirdetéséről
2014. évi LXIX. törvény
az Európai Unió, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között az Európai Unió tagállamai, valamint Izland és Norvégia közötti átadási eljárásról szóló Megállapodásban meghatározott nyilatkozatok megtételéről
2014. évi LXVIII. törvény
az Európa Tanács Korrupcióról szóló Büntetőjogi Egyezményének Strasbourgban, 2003. május 15-én kelt Kiegészítő Jegyzőkönyve kihirdetéséről
2014. évi LXVII. törvény
a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei 2014. évi módosításának kihirdetéséről
2014. évi LXVI. törvény
a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról
2014. évi LXV. törvény
a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvénynek a gyermekek fokozottabb védelme érdekében szükséges módosításáról
2014. évi LXIV. törvény
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2015. évi egységes költségvetéséről
2014. évi LXIII. törvény
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2013. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról
2014. évi LXII. törvény
a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény végrehajtásáról
2014. évi LXI. törvény
a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény, valamint a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi CLXXXIV. törvény módosításáról
2014. évi LX. törvény
a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény, valamint a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi CLXXXIV. törvény módosításáról
2014. évi LIX. törvény
a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról
2014. évi LVIII. törvény
a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről
2014. évi LVII. törvény
Magyarország Kormánya és az Osztrák Szövetségi Kormány között a közös államhatáron lévő határátkelőhelyekről és határátlépési pontokról, valamint a közúti és vízi közlekedésben a határforgalom ellenőrzésében történő együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről
2014. évi LVI. törvény
Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
2014. évi LV. törvény
a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény és az ahhoz kapcsolódó egyes törvények módosításáról
2014. évi LIV. törvény
az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény módosításáról
2014. évi LIII. törvény
a tajpeji Magyar Kereskedelmi Iroda és a Magyarországi Tajpej Képviseleti Iroda között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
2014. évi LII. törvény
a Magyarország Kormánya és a Szaúd-Arábiai Királyság Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és vagyonadók területén, Rijádban, 2014. március 23. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
2014. évi LI. törvény
a Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között, a magyar-román államhatáron átvezető közúti kapcsolatokról szóló megállapodás kihirdetéséről
2014. évi L. törvény
Magyarország Kormánya és Jersey Kormánya között az adóügyi információcseréről szóló, Londonban, 2014. január 28-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről
2014. évi XLIX. törvény
a Magyarország Kormánya és a Bahreini Királyság Kormány között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló, Manamában, 2014. február 24. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
2014. évi XLVIII. törvény
az áruk ideiglenes behozataláról, Isztambulban, 1990. június 26-án kelt Egyezmény és mellékletei módosításának kihirdetéséről
2014. évi XLVII. törvény
az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, Genfben, 1975. november 14-én kelt vámegyezmény módosításának kihirdetéséről
2014. évi XLVI. törvény
a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Abaújvár és Kechnec (Kenyhec) települések közötti közúti Hernád-híd és a csatlakozó utak megépítéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről
2014. évi XLV. törvény
a Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a kölcsönös vízumképviseletről szóló Megállapodás kihirdetéséről
2014. évi XLIV. törvény
a Magyarország Kormánya és az Egyesült Arab Emírségek Kormánya közötti Légiközlekedési Megállapodás kihirdetéséről
2014. évi XLIII. törvény
a Magyarország Kormánya és az Európai Rendőrakadémia (CEPOL) közötti Székhely-megállapodás kihirdetéséről
2014. évi XLII. törvény
az adóügyekben történő kölcsönös adminisztratív segítségnyújtásról szóló Egyezmény és az adóügyekben történő kölcsönös adminisztratív segítségnyújtásról szóló Egyezményt módosító Jegyzőkönyv kihirdetéséről
2014. évi XLI. törvény
egyes közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról
2014. évi XL. törvény
a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről
2014. évi XXXIX. törvény
egyes törvényeknek a költségvetési tervezéssel, valamint a pénzpiaci és a közüzemi szolgáltatások hatékonyabb nyújtásával összefüggő módosításáról
2014. évi XXXVIII. törvény
a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről
2014. évi XXXVII. törvény
a pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről
2014. évi XXXVI. törvény
egyes oktatási tárgyú törvények módosításáról
2014. évi XXXV. törvény
egyes törvényeknek a kormányzati szerkezetalakítással összefüggő módosításáról
2014. évi XXXIV. törvény
a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény eltérő szöveggel való hatálybalépéséről és azzal összefüggő egyes adótörvények módosításáról
2014. évi XXXIII. törvény
az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról
2014. évi XXXII. törvény
egyes törvényeknek a sportfogadással összefüggő módosításáról
2014. évi XXXI. törvény
egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról
2014. évi XXX. törvény
egyes törvényeknek a belügyminiszter feladat- és hatáskörével összefüggő módosításáról
2014. évi XXIX. törvény
Magyarország Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között Magyarország fegyveres erői és a Németországi Szövetségi Köztársaság fegyveres erői tagjainak a másik állam területén történő ideiglenes tartózkodásáról szóló megállapodás kihirdetéséről
2014. évi XXVIII. törvény
Magyarország Kormánya és Kuvait Állam Kormánya között a diplomata, szolgálati és speciális útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás kihirdetéséről
2014. évi XXVII. törvény
a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról
2014. évi XXVI. törvény
a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény és a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosításáról
2014. évi XXV. törvény
egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosításáról
2014. évi XXIV. törvény
az Oroszországi Föderáció Kormánya és Magyarország Kormánya között a Magyarország Kormányának a magyarországi atomerőmű építésének finanszírozásához nyújtandó állami hitel folyósításáról szóló megállapodás kihirdetéséről
2014. évi XXIII. törvény
egyes helyi önkormányzatokkal kapcsolatos törvényeknek a választásokkal összefüggő módosításáról
2014. évi XXII. törvény
a reklámadóról
2014. évi XXI. törvény
egyes törvényeknek a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról
2014. évi XX. törvény
Magyarország minisztériumainak felsorolásáról
2014. évi XIX. törvény
a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a nemzetközi adóügyi megfelelés előmozdításáról és a FATCA szabályozás végrehajtásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről, valamint az ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról
2014. évi XVIII. törvény
az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról
2014. évi XVII. törvény
a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról
2014. évi XVI. törvény
a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról
2014. évi XV. törvény
a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól
2014. évi XIV. törvény
az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról
2014. évi XIII. törvény
a Magyarország Kormánya és a Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ közötti Székhely-megállapodás kihirdetéséről
2014. évi XII. törvény
a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény módosításáról szóló 2014. évi X. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes kérdésekről
2014. évi XI. törvény
a rezsicsökkentéssel és a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos egyes törvények módosításáról
2014. évi X. törvény
a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény módosításáról
2014. évi IX. törvény
a víz alatti kulturális örökség védelméről szóló UNESCO egyezmény kihirdetéséről
2014. évi VIII. törvény
a Biológiai Sokféleség Egyezményhez kapcsolódó, a genetikai erőforrásokhoz való hozzáférésről, valamint a hasznosításukból származó hasznok igazságos és méltányos megosztásáról szóló Nagojai Jegyzőkönyv kihirdetéséről
2014. évi VII. törvény
a termőföld tulajdonjogának megszerzését vagy használatát korlátozó jogszabályi rendelkezések kijátszására irányuló jogügyletek feltárásáról és megakadályozásáról
2014. évi VI. törvény
az INTERSZPUTNYIK Nemzetközi Űrtávközlési Rendszer és Szervezet létrehozásáról szóló megállapodás módosításáról szóló Jegyzőkönyv, valamint az INTERSZPUTNYIK Nemzetközi Űrtávközlési Szervezet Üzemeltetési Megállapodásának kihirdetéséről
2014. évi V. törvény
a Fegyverkereskedelmi Szerződés kihirdetéséről
2014. évi IV. törvény
a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti Biztonsági Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről
2014. évi III. törvény
a Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya közötti, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a repülő és légvédelmi szakterületeken történő katonai együttműködésről szóló Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
2014. évi II. törvény
a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya közötti nukleáris energia békés célú felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről
2014. évi I. törvény
a Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről

A complex.hu oldal teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll. - Copyright Wolters Kluwer Kft. 2017. Minden jog fenntartva!