Törvények és OGY határozatok

Az oldalon a joganyagok közlönyállapota érhető el. Egységes szerkezetű, naprakész szöveget az új Jogtáron talál.
Találatok
2015. évi CCXXX. törvény
a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosításáról
2015. évi CCXXIX. törvény
Horvátország Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság között létrejött szabadkereskedelmi megállapodáshoz csatolt Kiegészítő Jegyzőkönyv kihirdetéséről
2015. évi CCXXVIII. törvény
a nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi CXXIV. törvény módosításáról
2015. évi CCXXVII. törvény
az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi XXXIV. törvény módosításáról
2015. évi CCXXVI. törvény
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint az azzal összefüggő törvények módosításáról
2015. évi CCXXV. törvény
egyes közúti és vasúti közlekedéssel, valamint fogyasztóvédelemmel összefüggő törvények módosításáról
2015. évi CCXXIV. törvény
az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról
2015. évi CCXXIII. törvény
egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról
2015. évi CCXXII. törvény
az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
2015. évi CCXXI. törvény
a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról
2015. évi CCXX. törvény
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény és a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosításáról
2015. évi CCXIX. törvény
a választójoggal nem rendelkező személyek nyilvántartásával kapcsolatos egyes törvények módosításáról
2015. évi CCXVIII. törvény
egyes közjogi jogi személyekkel összefüggő törvények módosításáról
2015. évi CCXVII. törvény
az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény és egyes adótörvények módosításáról
2015. évi CCXVI. törvény
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról
2015. évi CCXV. törvény
a pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőit érintő törvények jogharmonizációs célú módosításáról
2015. évi CCXIV. törvény
a tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről
2015. évi CCXIII. törvény
a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról
2015. évi CCXII. törvény
egyes törvényeknek a gazdasági növekedéssel összefüggésben történő módosításáról
2015. évi CCXI. törvény
a kéményseprő-ipari tevékenységről
2015. évi CCX. törvény
a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosításáról
2015. évi CCIX. törvény
a pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról szóló 2008. évi LXXIII. törvény módosításáról
2015. évi CCVIII. törvény
a jogellenesen kivitt kulturális javak visszaszolgáltatásáról szóló 2001. évi LXXX. törvény módosításáról
2015. évi CCVII. törvény
a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról
2015. évi CCVI. törvény
az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról
2015. évi CCV. törvény
a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény módosításáról
2015. évi CCIV. törvény
az állami földvagyon kezelésével összefüggő egyes törvények módosításáról
2015. évi CCIII. törvény
a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról
2015. évi CCII. törvény
a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény, valamint ezzel összefüggésben egyes további törvények módosításáról
2015. évi CCI. törvény
a Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló szerződés kihirdetéséről
2015. évi CC. törvény
a Magyarország és a Kazah Köztársaság között létrejött, az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény kihirdetéséről
2015. évi CXCIX. törvény
a Magyarország és a Kazah Köztársaság között létrejött kiadatási egyezmény kihirdetéséről
2015. évi CXCVIII. törvény
a Magyarország és a Kazah Köztársaság között a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló egyezmény kihirdetéséről
2015. évi CXCVII. törvény
egyes honvédelmi tárgyú törvények módosításáról
2015. évi CXCVI. törvény
egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról
2015. évi CXCV. törvény
az árubemutatóval egybekötött termékértékesítés során a fogyasztók védelme érdekében szükséges egyes törvények módosításáról
2015. évi CXCIV. törvény
egyes hatósági eljárások illetékének és igazgatási szolgáltatási díjának megszüntetéséről
2015. évi CXCIII. törvény
a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról
2015. évi CXCII. törvény
az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény és egyes törvények módosításáról
2015. évi CXCI. törvény
egyes törvényeknek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal átalakításával, valamint a költségvetési tervezéssel és gazdálkodással kapcsolatos módosításáról
2015. évi CXC. törvény
a pénzügyi számlákkal kapcsolatos információk automatikus cseréjéről szóló, illetékes hatóságok közötti többoldalú Megállapodás kihirdetéséről
2015. évi CLXXXIX. törvény
az Egységes Szanálási Rendszerhez kapcsolódó kormányközi megállapodás kihirdetéséről
2015. évi CLXXXVIII. törvény
az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről
2015. évi CLXXXVII. törvény
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és egyes adótörvények módosításáról
2015. évi CLXXXVI. törvény
a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosításokról
2015. évi CLXXXV. törvény
a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, valamint az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény módosításáról
2015. évi CLXXXIV. törvény
a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosításáról
2015. évi CLXXXIII. törvény
a vad védelmével, a vadgazdálkodással, valamint a vadászattal összefüggő egyes törvények módosításáról
2015. évi CLXXXII. törvény
az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról
2015. évi CLXXXI. törvény
a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosításáról
2015. évi CLXXX. törvény
a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, valamint egyéb eljárásjogi és igazságügyi törvények módosításáról
2015. évi CLXXIX. törvény
egyes rendészeti tárgyú törvényeknek az európai uniós kötelezettségek teljesítése érdekében szükséges és más célból történő módosításáról
2015. évi CLXXVIII. törvény
a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok egyedi beszámolási célokra történő hazai alkalmazásának bevezetéséhez kapcsolódó, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról
2015. évi CLXXVII. törvény
a nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról szóló 2014. évi XC. törvény, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról
2015. évi CLXXVI. törvény
a Magyarország és a Belga Királyság között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
2015. évi CLXXV. törvény
Magyarország és Európa védelmében a kötelező betelepítési kvóta elleni fellépésről
2015. évi CLXXIV. törvény
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2016. évi egységes költségvetéséről
2015. évi CLXXIII. törvény
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2014. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról
2015. évi CLXXII. törvény
a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény végrehajtásáról
2015. évi CLXXI. törvény
a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosításáról
2015. évi CLXX. törvény
az egyes közlekedéssel összefüggő törvények módosításáról
2015. évi CLXIX. törvény
a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról
2015. évi CLXVIII. törvény
a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosításáról
2015. évi CLXVII. törvény
a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról
2015. évi CLXVI. törvény
a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény módosításáról
2015. évi CLXV. törvény
egyes jogállási tárgyú törvények módosításáról
2015. évi CLXIV. törvény
a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény módosításáról
2015. évi CLXIII. törvény
az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosításáról
2015. évi CLXII. törvény
egyes tőkepiaci és biztosítási tárgyú törvények módosításáról
2015. évi CLXI. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosának Hivatala közötti Megállapodás módosításáról szóló Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapításáról és kihirdetéséről
2015. évi CLX. törvény
az egyes európai kormányok az Ariane, a Vega és a Szojuz hordozórakétáknak a Guyana Űrközpontból történő hasznosításáról szóló nyilatkozatának kihirdetéséről
2015. évi CLIX. törvény
az Európai Űrügynökséget létrehozó Alapokmány részes államai és az Európai Űrügynökség között a minősített információk védelméről és cseréjéről szóló megállapodás kihirdetéséről
2015. évi CLVIII. törvény
az Európai Űrügynökséget létrehozó Alapokmány kihirdetéséről
2015. évi CLVII. törvény
az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezményt módosító 15. Jegyzőkönyv kihirdetéséről
2015. évi CLVI. törvény
az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény módosításáról
2015. évi CLV. törvény
a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról
2015. évi CLIV. törvény
a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény módosításáról
2015. évi CLIII. törvény
a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról
2015. évi CLII. törvény
a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény és azzal összefüggésben más törvények módosításáról
2015. évi CLI. törvény
a bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2012. október 25-i 2012/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetése érdekében szükséges egyes törvények módosításáról
2015. évi CL. törvény
a Magyarország és a Liechtensteini Hercegség között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény kihirdetéséről
2015. évi CXLIX. törvény
a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény módosításáról
2015. évi CXLVIII. törvény
Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2014. évi XX. törvény és a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény módosításáról
2015. évi CXLVII. törvény
a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással összefüggésben egyes biztosítási tárgyú törvények módosításáról
2015. évi CXLVI. törvény
az egyes polgári és büntető ügyekben eljáró bíróságok illetékességéről
2015. évi CXLV. törvény
egyes fogyasztói kölcsönszerződésekből eredő követelések forintra átváltásával kapcsolatos kérdések rendezéséről
2015. évi CXLIV. törvény
a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény módosításáról
2015. évi CXLIII. törvény
a közbeszerzésekről
2015. évi CXLII. törvény
egyes törvények Magyarország államhatárának hatékonyabb védelmével és a tömeges bevándorlás kezelésével összefüggő módosításáról
2015. évi CXLI. törvény
a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosításáról
2015. évi CXL. törvény
egyes törvényeknek a tömeges bevándorlás kezelésével összefüggő módosításáról
2015. évi CXXXIX. törvény
a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosításáról
2015. évi CXXXVIII. törvény
az elektronikus hírközlési szolgáltatások és infrastruktúra fejlesztésének, kiépítésének ösztönzéséről, a jogszabályi háttér akadálymentesítéséről szóló törvénymódosításokról
2015. évi CXXXVII. törvény
a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, valamint a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény módosításáról
2015. évi CXXXVI. törvény
a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről szóló 2015. évi XXXIII. törvény módosításáról
2015. évi CXXXV. törvény
a sportról szóló 2004. évi I. törvény, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény módosításáról
2015. évi CXXXIV. törvény
az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény módosításáról
2015. évi CXXXIII. törvény
egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról
2015. évi CXXXII. törvény
a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról
2015. évi CXXXI. törvény
egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról
2015. évi CXXX. törvény
az e-kártya megvalósításához szükséges egyes törvények, valamint az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény módosításáról
2015. évi CXXIX. törvény
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, továbbá egyes más törvények módosításáról
2015. évi CXXVIII. törvény
a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról
2015. évi CXXVII. törvény
az ideiglenes biztonsági határzár létesítésével, valamint a migrációval összefüggő törvények módosításáról
2015. évi CXXVI. törvény
az állami vezetői juttatások csökkentésével összefüggésben egyes törvények módosításáról
2015. évi CXXV. törvény
az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról
2015. évi CXXIV. törvény
a nemzeti akkreditálásról
2015. évi CXXIII. törvény
az egészségügyi alapellátásról
2015. évi CXXII. törvény
a Magyarország Kormánya és az Egyesült Nemzetek Gyermekalapja között az Egyesült Nemzetek Gyermekalapja Globális Szolgáltató Központjának létrehozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
2015. évi CXXI. törvény
az Európai Közjogi Szervezet létrehozásáról és alapokmányáról szóló Egyezmény kihirdetéséről
2015. évi CXX. törvény
egyes vízgazdálkodási és tűzvédelmi tárgyú, illetve közszolgáltatás ellátásával összefüggő törvények módosításáról
2015. évi CXIX. törvény
a víziközmű-szolgáltatással összefüggő egyes törvények módosításáról
2015. évi CXVIII. törvény
a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény módosításáról
2015. évi CXVII. törvény
a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről szóló 2015. évi XXXIII. törvény módosításáról
2015. évi CXVI. törvény
az egyes fővárosi fejlesztési beruházások gyorsításáról és egyszerűsítéséről
2015. évi CXV. törvény
a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosításáról
2015. évi CXIV. törvény
a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosításáról
2015. évi CXIII. törvény
a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény módosításáról
2015. évi CXII. törvény
a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény módosításáról
2015. évi CXI. törvény
az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény és a közfoglalkoztatással összefüggő egyes törvények módosításáról
2015. évi CX. törvény
az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvénynek az állami vagy önkormányzati vagyon gyarapításával összefüggő módosításáról
2015. évi CIX. törvény
az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosításáról
2015. évi CVIII. törvény
a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény és a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény módosításáról
2015. évi CVII. törvény
a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény, és ezzel összefüggésben egyes törvények módosításáról
2015. évi CVI. törvény
a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény módosításáról
2015. évi CV. törvény
a természetes személyek adósságrendezéséről
2015. évi CIV. törvény
a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosításáról
2015. évi CIII. törvény
a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény, valamint az ezzel összefüggő törvények módosításáról
2015. évi CII. törvény
a vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedésről
2015. évi CI. törvény
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról
2015. évi C. törvény
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről
2015. évi XCIX. törvény
a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosításáról
2015. évi XCVIII. törvény
a szőlő- és bortermeléssel kapcsolatos egyes törvények módosításából
2015. évi XCVII. törvény
a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről
2015. évi XCVI. törvény
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII. törvény módosításáról
2015. évi XCV. törvény
az emissziókereskedelmi rendszer magyar államot megillető kvótabevételeinek megosztási és célzott felhasználási szabályainak módosításáról
2015. évi XCIV. törvény
egyes állami vagyont érintő törvények módosításáról
2015. évi XCIII. törvény
az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló, 2014. május 26-i 2014/335/EU, Euratom tanácsi határozat kihirdetéséről
2015. évi XCII. törvény
az Európa Tanácsnak a gyermekek szexuális kizsákmányolás és szexuális zaklatás elleni védelméről szóló Egyezménye kihirdetéséről, valamint ezzel összefüggésben egyes törvények módosításáról
2015. évi XCI. törvény
a Magyarország és a Luxemburgi Nagyhercegség között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény kihirdetéséről
2015. évi XC. törvény
az egyrészről az Európai Unió, annak tagállamai, másrészről Izland között Izlandnak a Kiotói Jegyzőkönyv második kötelezettségvállalási időszakában az Európai Unióra, annak tagállamaira és Izlandra háruló kötelezettségek közös teljesítésében való részvételéről szóló megállapodás kihirdetéséről
2015. évi LXXXIX. törvény
a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről
2015. évi LXXXVIII. törvény
a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról
2015. évi LXXXVII. törvény
az egyes közlekedéssel összefüggő törvények módosításáról
2015. évi LXXXVI. törvény
a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény módosításáról
2015. évi LXXXV. törvény
egyes törvényeknek a pénzügyi közvetítőrendszer fejlesztésének előmozdítása érdekében történő módosításáról
2015. évi LXXXIV. törvény
a Genfben, 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról
2015. évi LXXXIII. törvény
a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről
2015. évi LXXXII. törvény
a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény módosításáról
2015. évi LXXXI. törvény
az adózással összefüggő egyes törvények módosításáról
2015. évi LXXX. törvény
a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény módosításáról
2015. évi LXXIX. törvény
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházások megvalósításának gyorsításával összefüggésben egyes törvények módosításáról
2015. évi LXXVIII. törvény
a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény, valamint a Gazdasági Versenyhivatal eljárásaival összefüggő egyes törvényi rendelkezések módosításáról
2015. évi LXXVII. törvény
egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról
2015. évi LXXVI. törvény
egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról
2015. évi LXXV. törvény
a megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról
2015. évi LXXIV. törvény
a diákok iskolaszövetkezeti munkavállalásának, és a megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-kölcsönzés keretében történő foglalkoztatásának elősegítéséről
2015. évi LXXIII. törvény
a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény módosításáról
2015. évi LXXII. törvény
Magyarország 2016. évi központi költségvetésének megalapozásáról
2015. évi LXXI. törvény
a 650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 31. cikke szerinti megfeleltetési nemperes eljárásról, valamint egyes igazságügyi tárgyú törvénymódosításokról
2015. évi LXX. törvény
a Bolgár Köztársaság, a Horvát Köztársaság, Magyarország és az Osztrák Köztársaság között a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértések miatt alkalmazott jogkövetkezmények határon átnyúló végrehajtásának elősegítéséről szóló Megállapodás alapján kötött Adminisztratív és Technikai Végrehajtási Megállapodás kihirdetéséről, valamint ezzel összefüggésben egyes törvények módosításáról
2015. évi LXIX. törvény
a Visegrádi Szabadalmi Intézetről szóló megállapodás kihirdetéséről
2015. évi LXVIII. törvény
Magyarország Kormánya és a Nemzetközi Távközlési Egyesület között az ITU Telecom World 2015 konferencia megrendezéséről, megszervezéséről és finanszírozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
2015. évi LXVII. törvény
a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosításáról
2015. évi LXVI. törvény
a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és az azokkal összefüggő tárgyú törvények módosításáról
2015. évi LXV. törvény
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról
2015. évi LXIV. törvény
a Gyermek és Ifjúsági Alapról, a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítványról, valamint az ifjúsággal összefüggő egyes állami feladatok ellátásának szervezeti rendjéről szóló 1995. évi LXIV. törvény módosításáról
2015. évi LXIII. törvény
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében történő módosításáról
2015. évi LXII. törvény
a reklámadóhoz kapcsolódó törvények módosításáról
2015. évi LXI. törvény
az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény módosításáról
2015. évi LX. törvény
a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény módosításáról
2015. évi LIX. törvény
az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményéhez fűzött Kiotói Jegyzőkönyv 2012. december 8-án Dohában, az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény Részes Felek 18. Konferenciáján elfogadásra került „dohai módosításának” kihirdetéséről
2015. évi LVIII. törvény
a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény módosításáról
2015. évi LVII. törvény
az energiahatékonyságról
2015. évi LVI. törvény
a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény módosításáról
2015. évi LV. törvény
az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény hatósági bevételek rendezésével összefüggő módosításáról
2015. évi LIV. törvény
a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról
2015. évi LIII. törvény
egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról
2015. évi LII. törvény
a banki elszámolás során tapasztalt visszaélések elleni fellépéshez szükséges törvények módosításáról
2015. évi LI. törvény
a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény módosításáról
2015. évi L. törvény
a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény módosításáról
2015. évi XLIX. törvény
az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosításáról
2015. évi XLVIII. törvény
a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosításáról
2015. évi XLVII. törvény
a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény módosításáról
2015. évi XLVI. törvény
az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról
2015. évi XLV. törvény
a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosításáról
2015. évi XLIV. törvény
egyes ingatlan-nyilvántartással és földméréssel összefüggő törvények módosításáról
2015. évi XLIII. törvény
a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény, valamint az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról
2015. évi XLII. törvény
a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról
2015. évi XLI. törvény
a Nemzetközi Beruházási Bank megalapítása tárgyában, Moszkvában, 1970. július 10-én aláírt és 1990. december 20. napján módosított Egyezmény és az Egyezményhez csatolt Alapszabály, továbbá az ezek módosításáról szóló Jegyzőkönyv, valamint a Jegyzőkönyv részes államává váláshoz kiadott értesítések kihirdetéséről
2015. évi XL. törvény
a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról
2015. évi XXXIX. törvény
a Quaestor károsultak kárrendezését biztosító követeléskezelő alap létrehozásáról
2015. évi XXXVIII. törvény
a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosításáról
2015. évi XXXVII. törvény
az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosításáról
2015. évi XXXVI. törvény
a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról
2015. évi XXXV. törvény
a nemzeti utasadat-információs rendszer létrehozása érdekében, és a bűnügyi illetve rendészeti tárgyú együttműködés keretében történő információcsere szabályozásával összefüggésben szükséges egyes törvények módosításáról
2015. évi XXXIV. törvény
a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról
2015. évi XXXIII. törvény
a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről
2015. évi XXXII. törvény
egyes jogállási tárgyú törvények módosításáról
2015. évi XXXI. törvény
a brókerbotrányok áldozatainak kártérítését szolgáló vagyon biztonságba helyezéséről
2015. évi XXX. törvény
a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről
2015. évi XXIX. törvény
a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről
2015. évi XXVIII. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén Taskentben, 2008. április 17. napján aláírt Egyezmény módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről
2015. évi XXVII. törvény
a Szlovén Köztársaság Kormánya, Magyarország Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között a Többnemzeti Szárazföldi Kötelékről szóló Megállapodás kihirdetéséről
2015. évi XXVI. törvény
a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya közötti, személyeknek a közös államhatáron történő visszafogadásáról szóló, Budapesten, 2002. szeptember 12. napján aláírt Egyezmény módosításáról és kiegészítéséről szóló Egyezmény kihirdetéséről
2015. évi XXV. törvény
a Magyarország és a Szlovák Köztársaság közötti, a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a határokat átlépő bűnözés megelőzésében és a szervezett bűnözés elleni harcban folytatott együttműködésről szóló, Pozsonyban, 2006. október 2-án aláírt Egyezmény módosításáról és kiegészítéséről szóló Egyezmény kihirdetéséről
2015. évi XXIV. törvény
Magyarország Kormánya és a Macedón Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
2015. évi XXIII. törvény
a Magyarország és a Macedón Köztársaság között a társadalombiztosításról és a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről
2015. évi XXII. törvény
a Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a vezetői engedélyek kölcsönös elismeréséről és cseréjéről szóló megállapodás kihirdetéséről
2015. évi XXI. törvény
a Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről
2015. évi XX. törvény
a Magyarország Kormánya és az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya közötti Légiközlekedési Megállapodás kihirdetéséről
2015. évi XIX. törvény
Magyarország Kormánya és az Albán Köztársaság Minisztertanácsa között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
2015. évi XVIII. törvény
a Magyarország és az Albán Köztársaság között a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről
2015. évi XVII. törvény
a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmával összefüggésben a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosításáról
2015. évi XVI. törvény
a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosításáról
2015. évi XV. törvény
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosításáról
2015. évi XIV. törvény
a Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény módosításáról
2015. évi XIII. törvény
egyes felsőoktatási tárgyú törvények módosításáról
2015. évi XII. törvény
egyes agrártámogatási tárgyú törvények módosításáról
2015. évi XI. törvény
a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról
2015. évi X. törvény
a népesség személyi, családi és lakásviszonyainak minta alapján történő 2016. évi felméréséről
2015. évi IX. törvény
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról
2015. évi VIII. törvény
a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes törvények módosításáról
2015. évi VII. törvény
a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról, valamint az ezzel kapcsolatos egyes törvények módosításáról
2015. évi VI. törvény
egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról
2015. évi V. törvény
a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról
2015. évi IV. törvény
egyes törvényeknek a jövedéki biztosíték mértékével összefüggő módosításáról
2015. évi III. törvény
az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Mongólia közötti partnerségi és együttműködési Keretmegállapodás kihirdetéséről
2015. évi II. törvény
a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseivel összefüggő, valamint egyéb magánjogi tárgyú törvények módosításáról
2015. évi I. törvény
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvénynek az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszerrel összefüggő módosításáról

A complex.hu oldal teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll. - Copyright Wolters Kluwer Kft. 2017. Minden jog fenntartva!