Törvények és OGY határozatok

Az oldalon a joganyagok közlönyállapota érhető el. Egységes szerkezetű, naprakész szöveget az új Jogtáron talál.
Találatok
93/1990. (XII. 29.) OGY határozat
országgyűlési bizottsági tag felmentéséről és a megüresedett tagsági hely betöltéséről
92/1990. (XII. 29.) OGY határozat
az 1990. évi Ideiglenes Vagyonpolitikai Irányelvekről szóló 20/1990. (III. 12.) OGY határozat módosításáról szóló 75/1990. (X. 26.) OGY határozat módosításáról
91/1990. (XII. 29.) OGY határozat
az Állami Számvevőszék szervezetének és működésének felülvizsgálatáról
90/1990. (XII. 29.) OGY határozat
országgyűlési bizottsági tag felmentéséről és a megüresedett tagsági hely betöltéséről
89/1990. (XII. 29.) OGY határozat
a társadalmi szervezetek költségvetési támogatására szolgáló pénzeszközök elosztását előkészítő ideiglenes bizottság megalakításáról
88/1990. (XII. 29.) OGY határozat
az Öböl-válsággal kapcsolatos honvédelmi kérdésekről
87/1990. (XII. 28.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és a Luxemburgi Nagyhercegség között a kettős adóztatás elkerülésére
86/1990. (XII. 15.) OGY határozat
mentelmi jog fenntartásáról
85/1990. (XII. 15.) OGY határozat
mentelmi jog fenntartásáról
84/1990. (XII. 15.) OGY határozat
mentelmi jog fenntartásáról
83/1990. (XII. 15.) OGY határozat
országgyűlési bizottsági tagok felmentéséről és a megüresedett tagsági helyek betöltéséről
82/1990. (XII. 7.) OGY határozat
egyes városok megyei jogú várossá nyilvánításáról
81/1990. (XII. 7.) OGY határozat
országgyűlési bizottsági tag felmentéséről és a megüresedett tagsági hely betöltéséről
80/1990. (XI. 28.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és Ausztrália közötti kettős adóztatás elkerülését célzó egyezmény aláírásáról
79/1990. (XI. 28.) OGY határozat
az országgyűlési bizottsági tagok felmentéséről, és a megüresedett tagsági helyek betöltéséről
78/1990. (XI. 17.) OGY határozat
az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankban való tagság elfogadásáról és ezzel kapcsolatos más kérdésekről
77/1990. (XI. 14.) OGY határozat
országgyűlési bizottsági tagok felmentéséről és a megüresedett tagsági helyek betöltéséről
76/1990. (XI. 2.) OGY határozat
az Európa Tanács Alapszabályához és az Európa Tanács kiváltságairól és mentességeiről szóló Általános Egyezményhez való csatlakozásról, valamint az Európai Emberi Jogi egyezmény aláírásáról
75/1990. (X. 26.) OGY határozat
az 1990. évi Ideiglenes Vagyonpolitikai Irányelvekről szóló 20/1990. (III. 12.) OGY határozat módosításáról
74/1990. (X. 26.) OGY határozat
az Országgyűlés Házszabályainak módosításáról
73/1990. (X. 26.) OGY határozat
mentelmi jog fenntartásáról
72/1990. (X. 26.) OGY határozat
mentelmi jog fenntartásáról
71/1990. (IX. 25.) OGY határozat
a nem pártként bejegyzett társadalmi szervezetek 1990. évi költségvetési támogatásáról
70/1990. (IX. 14.) OGY határozat
az 1990. évi önkormányzati választások előkészítésének és lebonyolításának pénzügyi szükségletei biztosításáról
69/1990. (IX. 14.) OGY határozat
az Országgyűlés egyes bizottságai tagjának felmentéséről és a megüresedett tagsági helyek betöltéséről
68/1990. (VIII. 14.) OGY határozat
az Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti Csoportjának megalakulásáról
67/1990. (VIII. 14.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság megyéiről, a megyék nevéről és székhelyéről
66/1990. (VIII. 14.) OGY határozat
a köztársasági megbízottak működési területét meghatározó régiókról
65/1990. (VIII. 8.) OGY határozat
az Országgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról
64/1990. (VIII. 8.) OGY határozat
köztársasági elnök választásáról
63/1990. (VIII. 8.) OGY határozat
a népszavazás eredményéről
62/1990. (VIII. 8.) OGY határozat
a frekvenciamoratóriumról
61/1990. (VII. 31.) OGY határozat
az Alkotmánybíróság tagjának megválasztásáról
60/1990. (VII. 27.) OGY határozat
az Országgyűlés egyes bizottságai tagjának felmentéséről és a megüresedett tagsági helyek betöltéséről
59/1990. (VII. 27.) OGY határozat
a nem pártként bejegyzett társadalmi szervezetek költségvetési támogatása elosztásának előkészítésével foglalkozó ideiglenes bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról
58/1990. (VII. 27.) OGY határozat
a nem pártként bejegyzett társadalmi szervezetek költségvetési támogatásának elosztásával kapcsolatos feladatokról
57/1990. (VII. 27.) OGY határozat
az 1990. évi köztársasági elnök közvetlen választására vonatkozó népszavazás előkészítésének és lebonyolításának pénzügyi szükségletei biztosításáról
56/1990. (VII. 11.) OGY határozat
népszavazás elrendeléséről
55/1990. (VII. 5.) OGY határozat
az Alkotmánybíróság öt tagjának megválasztásáról
54/1990. (VII. 3.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és a Varsói Szerződés viszonyáról
53/1990. (VI. 27.) OGY határozat
a legfőbb ügyész megválasztásáról
52/1990. (VI. 27.) OGY határozat
a Legfelsőbb Bíróság elnökének megválasztásáról
51/1990. (VI. 26.) OGY határozat
országgyűlési bizottsági tagok választásáról
50/1990. (VI. 26.) OGY határozat
az országgyűlési bizottsági tagságra vonatkozó összeférhetetlenségről
49/1990. (VI. 19.) OGY határozat
az Országgyűlés jegyzőjének személyében történt változásról
48/1990. (VI. 18.) OGY határozat
mentelmi jog fennállásának elbírálásáról
47/1990. (VI. 5.) OGY határozat
a Varsói Szerződés Politikai Tanácskozó Testületbe meghatalmazott kijelöléséről szóló határozat módosításáról
46/1990. (V. 24.) OGY határozat
a szomszédos országokban élő magyar nemzeti kisebbségek helyzetéről
45/1990. (V. 24.) OGY határozat
vizsgáló bizottság felállításáról a nyomtatott és elektronikus sajtó privatizációs eljárásainak kivizsgálására
44/1990. (V. 24.) OGY határozat
a Kulturális, oktatási, tudományos, sport, televízió- és sajtó bizottság tagjának megválasztásáról
43/1990. (V. 24.) OGY határozat
a miniszterelnök megválasztásáról
42/1990. (V. 18.) OGY határozat
az országgyűlési képviselők tiszteletdíjának, költségtérítésének és kedvezményeinek ideiglenes szabályairól
41/1990. (V. 18.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról
40/1990. (V. 18.) OGY határozat
az Országgyűlés megbízott elnökéről
39/1990. (V. 10.) OGY határozat
az Országgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról
38/1990. (IV. 12.) OGY határozat
a pártok, társadalmi szervezetek és egyesületek 1990. évi devizaellátásáról
37/1990. (III. 28.) OGY határozat
az 1945-1963 között személyes szabadságukban jogtalanul korlátozott személyek kárpótlásáról
36/1990. (III. 28.) OGY határozat
a Szovjetunióba jóvátételi munkára elhurcolt, valamint a Szovjetunió bíróságai által elítélt és időközben bűncselekmény hiányában rehabilitált magyar állampolgárok sérelmeinek orvoslásáról
35/1990. (III. 28.) OGY határozat
a magyarországi német kisebbség kollektív sérelmeinek orvoslásáról
34/1990. (III. 28.) OGY határozat
az 1938-1945 közötti időszakban a faji vagy nemzetiségi hovatartozás vagy a nácizmus elleni magatartásuk miatt deportált vagy egyéb hátrányt szenvedett személyek sérelmeinek orvoslásáról
33/1990. (III. 27.) OGY határozat
a Legfelsőbb Bíróság elnöke és a legfőbb ügyész jogkörének átmeneti ellátásáról
32/1990. (III. 27.) OGY határozat
a társadalmi szervezetek 1990. évi költségvetési támogatásáról
31/1990. (III. 25.) OGY határozat
az Országgyűlés Házszabályainak módosításáról és egységes szövegéről szóló 8/1989. (VI. 8.) OGY határozat módosításáról
30/1990. (III. 21.) OGY határozat
az egyetemekről
29/1990. (III. 13.) OGY határozat
a Belügyminisztérium belső biztonsági szolgálatának tevékenységéről
28/1990. (III. 13.) OGY határozat
Bokor Imre: „Kiskirályok mundérban” című könyvében foglaltakról
27/1990. (III. 13.) OGY határozat
a Legfelsőbb Bíróság elnökének felmentéséről
26/1990. (III. 13.) OGY határozat
a legfőbb ügyész felmentéséről
25/1990. (III. 13.) OGY határozat
az Országos Választási Bizottság választott tagjának megválasztásáról
24/1990. (III. 12.) OGY határozat
egyes társadalombiztosítási ellátások emeléséről
23/1990. (III. 12.) OGY határozat
a pornográfia és szennyirodalom nyilvános terjesztésének tiltására irányuló népi kezdeményezésről
22/1990. (III. 12.) OGY határozat
az Állami Vagyonügynökség ügyvezető igazgatójának megválasztásáról és illetményének megállapításáról
21/1990. (III. 12.) OGY határozat
az Állami Számvevőszéknek az MSZP (mint az MSZMP jogutódja) bejegyzési kérelmével egyidejűleg a bírósághoz benyújtott vagyonmérlege vizsgálatáról
20/1990. (III. 12.) OGY határozat
az 1990. évi ideiglenes Vagyonpolitikai Irányelvekről
19/1990. (III. 12.) OGY határozat
az Állami Vagyonügynökség 1990. évi ideiglenes költségvetéséről és működési feltételeit biztosító elhelyezéséről
18/1990. (III. 12.) OGY határozat
a Varsói Szerződés Politikai Tanácskozó Testületbe meghatalmazott kijelölésére
17/1990. (III. 12.) OGY határozat
a Társadalombiztosítási Bizottság által benyújtott törvényjavaslatról
16/1990. (II. 14.) OGY határozat
a jövedelemadózás módosítására irányuló népi kezdeményezésről
15/1990. (II. 14.) OGY határozat
a Bécs-Budapest Világkiállítás előkészítő munkáit ellenőrző ideiglenes bizottság elnökének megválasztásáról és tagjainak kiegészítéséről
14/1990. (II. 14.) OGY határozat
az országgyűlési képviselőjelöltek költségvetési támogatásáról
13/1990. (II. 14.) OGY határozat
az Országos Választási Bizottság választott tagjának megválasztásáról
12/1990. (II. 14.) OGY határozat
az egyes állami és pártfunkciót betöltött, illetőleg betöltő vezetők vagyonnyilatkozatát értékelő országgyűlési bizottság felállításáról
11/1990. (II. 14.) OGY határozat
a Nagykanizsai Sörgyár államigazgatási felügyelet alatt álló vállalattá minősítéséről
10/1990. (II. 14.) OGY határozat
érdekképviseleti törvény megalkotására
9/1990. (II. 14.) OGY határozat
az Állami Számvevőszék létszámáról és éves költségvetéséről
8/1990. (II. 14.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság katonapolitikai érdekeinek képviseletéről, a szovjet csapatok hazánkból történő kivonásával kapcsolatosan
7/1990. (II. 14.) OGY határozat
a belső biztonsági szolgálat tevékenységét vizsgáló bizottság felállításáról
6/1990. (II. 14.) OGY határozat
az Állami Vagyonügynökség ügyvezető igazgatója megválasztására jelölő bizottság létrehozásáról
5/1990. (II. 14.) OGY határozat
az átmeneti vagyonpolitikai irányelvek benyújtásáról
4/1990. (II. 14.) OGY határozat
a tulajdonviszonyok átfogó rendezésére
3/1990. (II. 14.) OGY határozat
az Országos Választási Bizottság egyes választott tagjainak lemondásáról, megválasztásáról, valamint felmentéséről
2/1990. (II. 14.) OGY határozat
az állam és az egyházak közötti megállapodások felülvizsgálatáról
1/1990. (II. 14.) OGY határozat
az 1989. évi állami költségvetés hiányának átmeneti finanszírozásáról

A complex.hu oldal teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll. - Copyright Wolters Kluwer Kft. 2017. Minden jog fenntartva!