Törvények és OGY határozatok

Az oldalon a joganyagok közlönyállapota érhető el. Egységes szerkezetű, naprakész szöveget az új Jogtáron talál.
Találatok
73/1991. (XII. 31.) OGY határozat
a helyi önkormányzatok 1992. évi címzett és céltámogatási rendszeréről
72/1991. (XII. 29.) OGY határozat
Csikvánd, Gyarmat és Szerecseny községek Veszprém megyétől Győr-Moson-Sopron megyéhez csatolásáról
71/1991. (XII. 27.) OGY határozat
országgyűlési bizottsági tagok választásáról
70/1991. (XII. 14.) OGY határozat
bizottsági tagok megválasztásáról
69/1991. (XII. 14.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság Országgyűlése Házszabályairól szóló 8/1989. (VI.8.) OGY határozat módosításáról
68/1991. (XII. 14.) OGY határozat
az egyes nyugellátások és egyéb ellátások egyszeri kiegészítéséről
67/1991. (XII. 4.) OGY határozat
mentelmi jog felfüggesztéséről
66/1991. (XII. 4.) OGY határozat
mentelmi jog felfüggesztéséről
65/1991. (XII. 4.) OGY határozat
mentelmi jog fenntartásáról
64/1991. (XII. 4.) OGY határozat
a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásából elkülönített tartalékalap elosztásáról
63/1991. (XI. 15.) OGY határozat
az állami költségvetés 1992. évi irányelveiről
62/1991. (XI. 15.) OGY határozat
a katonai tanácsokkal rendelkező megyei bíróságok kijelöléséről
61/1991. (X. 29.) OGY határozat
az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankban való tagság elfogadásáról és ezzel kapcsolatos más kérdésekről szóló 78/1990. (XI. 17.) OGY határozat kiegészítéséről
60/1991. (X. 29.) OGY határozat
a társadalombiztosítási rendszer megújításának koncepciójáról és a rövid távú feladatokról
59/1991. (X. 19.) OGY határozat
a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1989. évi 76. ülésszakán elfogadott okmány bemutatásának tudomásul vételéről
58/1991. (X. 19.) OGY határozat
bizottsági tagok megválasztásáról
57/1991. (X. 17.) OGY határozat
a HUNGALU RT. állami kölcsön tartozásának, valamint állami alapjuttatáshoz kapcsolódó járadékfizetési kötelezettségének HUNGALU részvénnyé történő átváltásáról
56/1991. (X. 16.) OGY határozat
bizottsági tag megválasztásáról
55/1991. (X. 16.) OGY határozat
az Állami Vagyonügynökség működéséről (1990. március-1991. május) szóló beszámolóról és az Állami Számvevőszék ehhez kapcsolódó jelentéséről
54/1991. (X. 13.) OGY határozat
bizottsági tag megválasztásáról
53/1991. (X. 5.) OGY határozat
az Országgyűlés Házszabályainak módosításáról és egységes szövegéről szóló 8/1989. (VI. 8.) OGY határozat módosításáról
52/1991. (X. 3.) OGY határozat
bizottsági tagok megválasztásáról
51/1991. (X. 3.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság 1990. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről
50/1991. (IX. 27.) OGY határozat
bizottsági tagok megválasztásáról
49/1991. (IX. 27.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság, a Bolgár Népköztársaság, a Cseh és Szlovák Szövetségi Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, Románia és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége hagyományos fegyveres erőinek nemzeti szintjeiről szóló, Budapesten, 1990. november 3-án aláírt Megállapodás megerősítéséről
48/1991. (IX. 15.) OGY határozat
az Európai hagyományos fegyveres erőkről szóló, Párizsban, 1990. november 19-én aláírt Szerződés megerősítéséről
47/1991. (IX. 15.) OGY határozat
az Egyezmény a gyermek jogairól magyar jogrendbe illesztésének tárgyában
46/1991. (IX. 15.) OGY határozat
a Gyermek Jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt egyezmény megerősítéséről
45/1991. (IX. 15.) OGY határozat
bizottsági tagok megválasztásáról
44/1991. (IX. 6.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a „Nyitott Égbolt” rendszer létrehozásáról Bukarestben, az 1991. évi május hó 11. napján aláírt Megállapodás megerősítéséről
43/1991. (IX. 6.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság, valamint az Észt Köztársaság, a Lett Köztársaság és a Litván Köztársaság kapcsolatairól
42/1991. (VII. 25.) OGY határozat
a társadalombiztosítási ellátások évközi emelésének lehetőségeiről
41/1991. (VII. 18.) OGY határozat
a Varsóban, 1955. május 14-én aláírt Barátsági, Együttműködési és Kölcsönös Segítségnyújtási szerződés, valamint az annak érvényessége meghosszabbításáról Varsóban, 1985. április 26-án aláírt Jegyzőkönyv hatályának megszüntetéséről szóló Jegyzőkönyv megerősítéséről
40/1991. (VII. 18.) OGY határozat
a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásából elkülönített tartalékalap elosztásáról
39/1991. (VII. 1.) OGY határozat
mentelmi jog felfüggesztéséről
38/1991. (VII. 1.) OGY határozat
az 1991. évi költségvetési folyamatok alakulásáról szóló beszámoló jelentés elfogadásáról
37/1991. (VI. 27.) OGY határozat
bizottsági tagok megválasztásáról
36/1991. (VI. 27.) OGY határozat
a Világkiállítás Budapesten, 1996-ban történő megrendezéséről
35/1991. (VI. 15.) OGY határozat
mentelmi jog fenntartásáról
34/1991. (VI. 10.) OGY határozat
a gyermekek és az ifjúság helyzetéről szóló jelentéssel kapcsolatos politikai vitanapról
33/1991. (VI. 10.) OGY határozat
az állami költségvetési garanciavállalás mértékének emeléséről
32/1991. (V. 31.) OGY határozat
megüresedett bizottsági tagsági hely betöltéséről
31/1991. (V. 23.) OGY határozat
az Országgyűlés jegyzőjének személyében történt változásról
30/1991. (V. 14.) OGY határozat
a fokozottan védett erdők használatáról
29/1991. (V. 10.) OGY határozat
mentelmi jog fenntartásáról
28/1991. (IV. 30.) OGY határozat
a Dunával kapcsolatos egyes nemzetközi környezetvédelmi feladatokról
27/1991. (IV. 30.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemadók területén az 1990. évben parafált egyezmény aláírására történő felhatalmazásról
26/1991. (IV. 23.) OGY határozat
a Bős-Nagymarosi Vízlépcsőrendszerrel kapcsolatos kormányzati feladatokról
25/1991. (IV. 20.) OGY határozat
az Országgyűlés Házszabályainak módosításáról és egységes szövegéről szóló 8/1989. (VI. 8.) OGY határozat módosításáról
24/1991. (IV. 17.) OGY határozat
az Alföld egyes időszerű környezetvédelmi, tájvédelmi és tájhasznosítási kérdéseiről
23/1991. (IV. 13.) OGY határozat
országgyűlési bizottsági tag felmentéséről és a megüresedett tagsági hely betöltéséről
22/1991. (IV. 13.) OGY határozat
a délalföldi települések ivóvizének minősítéséről és az egészséges ivóvízellátási program módosításáról
21/1991. (IV. 13.) OGY határozat
a Nemzetközi Valuta Alapban a Magyar Köztársaság kvótájának megemeléséről és a Nemzetközi Valuta Alap alapokmányának módosításáról
20/1991. (IV. 11.) OGY határozat
országgyűlési bizottsági tag felmentéséről és a megüresedett tagsági hely betöltéséről
19/1991. (IV. 9.) OGY határozat
az egyes nyugdíjak felülvizsgálatához szükséges adatszolgáltatásról
18/1991. (III. 27.) OGY határozat
a társadalmi szervezetek költségvetési támogatásáról
17/1991. (III. 26.) OGY határozat
mentelmi jog fenntartásáról
16/1991. (III. 26.) OGY határozat
mentelmi jog fenntartásáról
15/1991. (III. 26.) OGY határozat
a Magyar Vöröskereszt költségvetési támogatására
14/1991. (III. 14.) OGY határozat
mentelmi jog fenntartásáról
13/1991. (III. 14.) OGY határozat
országgyűlési bizottsági tagok felmentéséről és a megüresedett tagsági helyek betöltéséről
12/1991. (III. 5.) OGY határozat
az 1990. évi Ideiglenes Vagyonpolitikai Irányelvekről szóló 20/1990. (III. 12.) OGY határozatot módosító 92/1990. (XII. 29.) OGY határozat módosításáról
11/1991. (III. 5.) OGY határozat
az 1990. december 18-ai zárt ülésével kapcsolatos intézkedésről
10/1991. (III. 1.) OGY határozat
mentelmi jog fenntartásáról
9/1991. (III. 1.) OGY határozat
mentelmi jog felfüggesztésének elbírálásáról
8/1991. (III. 1.) OGY határozat
országgyűlési bizottsági tagok felmentéséről és a megüresedett tagsági helyek betöltéséről
7/1991. (II. 20.) OGY határozat
az Országgyűlés jegyzőinek személyében történt változásról
6/1991. (II. 11.) OGY határozat
a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról
5/1991. (II. 9.) OGY határozat
a Magyar Vöröskereszt költségvetési támogatásának rendezéséről
4/1991. (II. 7.) OGY határozat
a társadalmi szervezetek költségvetési támogatására szolgáló pénzeszközök előzetes és részleges elosztásáról
3/1991. (II. 7.) OGY határozat
az Észak-Atlanti Közgyűlés által a Magyar Országgyűlésnek felajánlott társult-tagság elfogadásáról
2/1991 (II. 7.) OGY határozat
országgyűlési bizottsági tagok felmentéséről és a megüresedett tagsági helyek betöltéséről
1/1991. (I. 28.) OGY határozat
a nyugellátások és nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről és a gyermekgondozási segély kiegészítéséről

A complex.hu oldal teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll. - Copyright Wolters Kluwer Kft. 2017. Minden jog fenntartva!