Törvények és OGY határozatok

Az oldalon a joganyagok közlönyállapota érhető el. Egységes szerkezetű, naprakész szöveget az új Jogtáron talál.
Találatok
92/1992. (XII. 31.) OGY határozat
a DUNAFERR DV Rt. járadékfizetési kötelezettségének részbeni elengedéséről és átütemezéséről
91/1992. (XII. 31.) OGY határozat
a Ganz Gépgyár Holding Kft. járadékfizetési kötelezettségének részbeni elengedéséről és átütemezéséről
90/1992. (XII. 31.) OGY határozat
a Magyar Televízió 1 milliárd forint zárolt költségvetési támogatásának rendezéséről
89/1992. (XII. 30.) OGY határozat
mentelmi jog fenntartásáról
88/1992. (XII. 23.) OGY határozat
országgyűlési bizottsági tag megválasztásáról
87/1992. (XII. 17.) OGY határozat
mentelmi jog fenntartásáról
86/1992. (XII. 17.) OGY határozat
mentelmi jog fenntartásáról
85/1992. (XII. 4.) OGY határozat
országgyűlési bizottsági tag megválasztásáról
84/1992. (XII. 4.) OGY határozat
mentelmi jog fenntartásáról
83/1992. (XII. 4.) OGY határozat
mentelmi jog fenntartásáról
82/1992. (XII. 4.) OGY határozat
a Kormány foglalkoztatáspolitikai koncepciójának benyújtásáról
81/1992. (XI. 25.) OGY határozat
országgyűlési bizottsági tagok megválasztásáról
80/1992. (XI. 25.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás megerősítéséről
79/1992. (XI. 20.) OGY határozat
az 1992. évi költségvetés alakulásáról, az államháztartás helyzetéről
78/1992. (XI. 12.) OGY határozat
a társadalmi szervezetek, a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek, valamint az egyházak költségvetési támogatására szolgáló pénzeszközök elosztásának bizottsági előkészítéséről szóló 1/1992. (II. 10.) OGY határozat módosításáról
77/1992. (XI. 12.) OGY határozat
az Országos Érc- és Ásványbányák használt akkumulátor feldolgozó üzemével kapcsolatos járadékfizetési kötelezettség átütemezéséről
76/1992. (XI. 6.) OGY határozat
a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásából elkülönített tartalékalap elosztásáról
75/1992. (XI. 6.) OGY határozat
az Országgyűlés Házszabályainak módosításáról és egységes szövegéről szóló 8/1989. (VI. 8.) OGY határozat módosításáról
74/1992. (XI. 6.) OGY határozat
az Országgyűlés Házszabályainak módosításáról és egységes szövegéről szóló 8/1989. (VI. 8.) OGY határozat módosításáról
73/1992. (XI. 6.) OGY határozat
mentelmi jog megsértése ügyében
72/1992. (XI. 6.) OGY határozat
mentelmi jog megsértése ügyében
71/1992. (XI. 6.) OGY határozat
az 1992. évi Vagyonpolitikai Irányelvekről
70/1992. (XI. 6.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságairól, tisztségviselőiről és tagjairól szóló 67/1992. (X. 22.) OGY határozat módosításáról
69/1992. (XI. 6.) OGY határozat
A Szigetköz természetvédelmi, környezetvédelmi tájvédelmi és területfejlesztési kérdése tárgyában
68/1992. (X. 22.) OGY határozat
országgyűlési bizottsági tagok megválasztásáról
67/1992. (X. 22.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságairól, tisztségviselőiről és tagjairól
66/1992. (X. 16.) OGY határozat
Tiszaderzs Község Önkormányzati Képviselő-testülete feloszlatásáról
65/1992. (X. 16.) OGY határozat
az Országgyűlés Házszabályainak módosításáról és egységes szövegéről szóló 8/1989. (VI. 8.) OGY határozat módosításáról
64/1992. (X. 16.) OGY határozat
a társadalmi szervezetek, a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek, valamint az egyházak költségvetési támogatására szolgáló pénzeszközök elosztásának bizottsági előkészítéséről szóló 1/1992. (II. 10.) OGY határozat módosításáról
63/1992. (X. 16.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről Ankarában, 1992. január 14-én aláírt Megállapodás megerősítéséről
62/1992. (X. 16.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és Málta között a kettős adóztatás elkerüléséről Budapesten, 1991. augusztus 6-án aláírt Egyezmény megerősítéséről
61/1992. (X. 16.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Norvég Királyság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről Oslóban, 1991. április 8-án aláírt Megállapodás megerősítéséről
60/1992. (X. 16.) OGY határozat
a Mecseki Ércbányászati Vállalat államkölcsön adósságának rendezéséről
59/1992. (X. 16.) OGY határozat
a központi igazgatási kiadások csökkentéséről
58/1992. (X. 16.) OGY határozat
a Magyar Népköztársaság Kormánya és Malaysia Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására, a jövedelemadók területén, Budapesten, 1989. május 22-én aláírt Megállapodás megerősítéséről
57/1992. (X. 15.) OGY határozat
az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló Egyezmény megerősítéséről
56/1992. (X. 2.) OGY határozat
a hágai Nemzetközi Bíróság kötelező joghatóságának elismeréséről
55/1992. (X. 1.) OGY határozat
az Egyezmény a gyermek jogairól magyar jogrendbe illesztése tárgyában hozott 47/1991. (IX. 15.) OGY határozat módosításáról
54/1992. (X. 1.) OGY határozat
országgyűlési bizottsági tag megválasztásáról
53/1992. (X. 1.) OGY határozat
a társadalombiztosítással kapcsolatos kormányzati feladatokról
52/1992. (IX. 26.) OGY határozat
mentelmi jog fenntartásáról
51/1992. (IX. 11.) OGY határozat
az Országgyűlés Házszabályairól szóló 8/1989. (VI. 8.) OGY határozat módosításáról
50/1992. (IX. 10.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Marokkói Királyság Kormánya között a beruházások kölcsönös elősegítéséről és védelméről Rabatban, 1991. december 12-én aláírt Megállapodás megerősítéséről
49/1992. (IX. 10.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Marokkói Királyság Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemadók területén Rabatban, 1991. december 12-én aláírt Egyezmény megerősítéséről
48/1992. (IX. 10.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kínai Népköztársaság között a beruházások elősegítéséről és kölcsönös védelméről Budapesten, 1991. május 29-én aláírt Megállapodás megerősítéséről
47/1992. (VI. 29.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 41/1990. (V. 18.) OGY határozat módosításáról
46/1992. (VI. 29.) OGY határozat
az egyházak 1992. évi céltámogatásának felosztásáról
45/1992. (VI. 29.) OGY határozat
országgyűlési bizottsági tagok megválasztásáról
44/1992. (VI. 29.) OGY határozat
a társadalmi szervezetek költségvetési támogatásáról
43/1992. (VI. 29.) OGY határozat
a Kormány munkájáról szóló beszámoló országgyűlési vitájáról
42/1992. (VI. 29.) OGY határozat
az egészséges ivóvízellátást elősegítő programról
41/1992. (VI. 29.) OGY határozat
mentelmi jog fenntartásáról
40/1992. (VI. 29.) OGY határozat
mentelmi jog fenntartásáról
39/1992. (VI. 29.) OGY határozat
mentelmi jog felfüggesztéséről
38/1992. (VI. 26.) OGY határozat
mentelmi jog felfüggesztéséről
37/1992. (VI. 26.) OGY határozat
mentelmi jog felfüggesztéséről
36/1992. (VI. 26.) OGY határozat
mentelmi jog felfüggesztéséről
35/1992. (VI. 19.) OGY határozat
országgyűlési bizottsági tag megválasztásáról
34/1992. (VI. 12.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és Ukrán Szovjet Szocialista Köztársaság között Budapesten, 1991. május 31-én aláírt konzuli egyezmény megerősítéséről
33/1992. (VI. 12.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és a Németországi Szövetségi Köztársaság között a baráti együttműködésről és az európai partnerségről szóló, 1992. február 6-án aláírt Szerződés megerősítéséről
32/1992. (VI. 12.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és a Lengyel Köztársaság közötti baráti és jószomszédsági együttműködésről szóló, Krakkóban, 1991. október 6-án aláírt Szerződés megerősítéséről
31/1992. (VI. 12.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és a Francia Köztársaság közötti egyetértésről és barátságról szóló szerződés megerősítéséről
30/1992. (VI. 12.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és Izrael Állam között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemadók területén Jeruzsálemben, 1991. május 14-én aláírt Egyezmény megerősítéséről
29/1992. (VI. 12.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és Izrael Állam között a beruházások elősegítéséről és kölcsönös védelméről Jeruzsálemben, 1991. május 14-én aláírt megállapodás megerősítéséről
28/1992. (VI. 12.) OGY határozat
a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemadók területén Dzsakartában, 1989. október 19-én aláírt Egyezmény megerősítéséről
27/1992. (VI. 12.) OGY határozat
a Dorogi Szénbányák Vállalat állami alapjuttatással kapcsolatos tartozásának rendezéséről
26/1992. (VI. 10.) OGY határozat
egyes saját jogú nyugdíjak emeléséről
25/1992. (VI. 2.) OGY határozat
mentelmi jog felfüggesztéséről
24/1992. (V. 26.) OGY határozat
a Lágymányosi Dunahíd és csatlakozó úthálózata megvalósításáról
23/1992. (V. 26.) OGY határozat
az 1990. évi állami költségvetés végrehajtásával összefüggésben tett állami számvevőszéki javaslatokra vonatkozó intézkedésekről
22/1992. (V. 26.) OGY határozat
mentelmi jog fenntartásáról
21/1992. (V. 26.) OGY határozat
mentelmi jog felfüggesztéséről
20/1992. (V. 26.) OGY határozat
a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról
19/1992. (IV. 21.) OGY határozat
a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Uruguay Keleti Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem és vagyonadók területén Montevideoban, az 1988. évi október hó 25. napján aláírt Egyezmény megerősítéséről
18/1992. (IV. 21.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és Kuwait állam között a beruházások elősegítéséről és kölcsönös védelméről Kuwaitban, az 1989. évi november hó 8. napján aláírt megállapodás megerősítéséről
17/1992. (IV. 21.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és a Spanyol Királyság között a beruházások elősegítéséről és kölcsönös védelméről Budapesten, az 1989. évi november hó 9. napján aláírt Megállapodás megerősítéséről
16/1992. (IV. 21.) OGY határozat
a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Uruguay Keleti Köztársaság Kormánya között a beruházások elősegítéséről és kölcsönös védelméről Budapesten, az 1989. évi augusztus hó 25. napján aláírt Megállapodás megerősítéséről
15/1992. (IV. 21.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és Ausztrália között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemadók területén Canberrában, 1990. november 29-én aláírt Egyezmény megerősítéséről
14/1992. (IV. 21.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és Ausztrália között a beruházások kölcsönös elősegítéséről és védelméről Budapesten, 1991. augusztus 15-én aláírt Megállapodás megerősítéséről
13/1992. (IV. 10.) OGY határozat
országgyűlési bizottsági tagok megválasztásáról
12/1992. (IV. 4.) OGY határozat
a Magyar Népköztársaság és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság között a Bős-Nagymarosi Vízlépcsőrendszer megvalósításáról és üzemeltetéséről kötött 1977. évi szerződésről
11/1992. (IV. 4.) OGY határozat
az Országgyűlés jegyzőjének személyében történt változásról
10/1992. (IV. 4.) OGY határozat
országgyűlési bizottsági tagok megválasztásáról
9/1992. (III. 21.) OGY határozat
a fegyverkereskedelmi törvény megalkotásáról
8/1992. (III. 11.) OGY határozat
a nyugellátások, baleseti nyugellátások és egyéb ellátások emeléséről, illetőleg kiegészítéséről
7/1992. (III. 11.) OGY határozat
a Papíripari Vállalat állami kölcsön törlesztésének átütemezéséről
6/1992. (III. 11.) OGY határozat
ENSZ békefenntartó erők (UNPROFOR) magyarországi átvonulásáról
5/1992. (II. 28.) OGY határozat
országgyűlési bizottsági tagok megválasztásáról
4/1992. (II. 21.) OGY határozat
bizottsági tagok megválasztásáról
3/1992. (II. 21.) OGY határozat
az egyházak közvetlen állami támogatására jóváhagyott 1992. évi költségvetési keret felosztásáról
2/1992. (II. 14.) OGY határozat
az Egészségügyi Felügyelő Bizottság és a Nyugdíjbiztosítási Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztásáról
1/1992. (II. 10.) OGY határozat
a társadalmi szervezetek, a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek, valamint az egyházak költségvetési támogatására szolgáló pénzeszközök elosztásának bizottsági előkészítéséről

A complex.hu oldal teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll. - Copyright Wolters Kluwer Kft. 2017. Minden jog fenntartva!