Törvények és OGY határozatok

Az oldalon a joganyagok közlönyállapota érhető el. Egységes szerkezetű, naprakész szöveget az új Jogtáron talál.
Találatok
103/1993. (XII. 29.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság részéről a Rio de Janeiróban, 1992. június 13-án aláírt ENSZ Biológiai Sokféleség Egyezmény megerősítéséről
102/1993. (XII. 29.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság részéről a Rio de Janeiróban, 1992. június 13-án aláírt ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény megerősítéséről
101/1993. (XII. 26.) OGY határozat
a közérdekű egyesületek 1994. évi költségvetési támogatásának bizottsági előkészítéséről
100/1993. (XII. 26.) OGY határozat
országgyűlési bizottsági tag megválasztásáról
99/1993. (XII. 24.) OGY határozat
az 1994. évi Vagyonpolitikai Irányelvekről
98/1993. (XII. 24.) OGY határozat
az 1993. évi Vagyonpolitikai Irányelvekről
97/1993. (XII. 22.) OGY határozat
országgyűlési bizottsági tagok megválasztásáról
96/1993. (XII. 22.) OGY határozat
a miniszterelnök megválasztásáról
95/1993. (XII. 17.) OGY határozat
országgyűlési bizottsági tagok megválasztásáról
94/1993. (XII. 15.) OGY határozat
dr. Antall József miniszterelnök temetése napjának országos gyásznappá nyilvánításáról
93/1993. (XII. 2.) OGY határozat
mentelmi jog felfüggesztéséről
92/1993. (XI. 26.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és az Üzbég Köztársaság között az államközi kapcsolatok alapjairól szóló szerződés megerősítéséről
91/1993. (XI. 17.) OGY határozat
a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásából elkülönített tartalékalap elosztásáról
90/1993. (XI. 17.) OGY határozat
nemzeti környezet- és természetpolitikai koncepció kidolgozásáról
89/1993. (XI. 17.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és a Lett Köztársaság közötti baráti kapcsolatok és együttműködés alapjairól szóló szerződés megerősítéséről
88/1993. (XI. 17.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és a Litván Köztársaság közötti baráti kapcsolatok és együttműködés alapjairól szóló szerződés megerősítéséről
87/1993. (XI. 17.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és az Észt Köztársaság közötti baráti kapcsolatok és együttműködés alapjairól szóló szerződés megerősítéséről
86/1993. (XI. 17.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság között a barátsági és együttműködési szerződés megerősítéséről
85/1993. (XI. 17.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a baráti kapcsolatokról és együttműködésről szóló szerződés megerősítéséről
84/1993. (XI. 11.) OGY határozat
a területfejlesztési támogatás irányelveiről és a kedvezményezett területek besorolásának feltételrendszeréről
83/1993. (X. 28.) OGY határozat
mentelmi jog fenntartásáról
82/1993. (X. 28.) OGY határozat
az 1993. január 1-je előtt megállapított nyugellátások, baleseti nyugellátások, valamint nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások egyösszegű kiegészítéséről
81/1993. (X. 22.) OGY határozat
a Duna egyoldalú elterelése következtében szükséges cselekvési programról szóló 57/1993. (VII. 6.) OGY határozat módosításáról
80/1993. (X. 14.) OGY határozat
az Értelmi Fogyatékosokat Segítő Érdekvédelmi Szervezetek támogatásáról
79/1993. (X. 14.) OGY határozat
a társadalmi szervezetek költségvetési támogatásáról szóló 58/1993. (VII. 9.) OGY határozat módosításáról
78/1993. (X. 14.) OGY határozat
mentelmi jog fenntartásáról
77/1993. (X. 14.) OGY határozat
mentelmi jog felfüggesztéséről
76/1993. (X. 14.) OGY határozat
mentelmi jog felfüggesztéséről
75/1993. (X. 1.) OGY határozat
a gazdasági és tudományos-műszaki együttműködési kapcsolatokból származó polgári jogi jogviták választottbírósági elbírálásáról szóló egyezmény felmondásáról
74/1993. (IX. 27.) OGY határozat
országgyűlési bizottsági tagok megválasztásáról
73/1993. (IX. 23.) OGY határozat
a HM RADAR Rádiótechnikai Részvénytársaságot terhelő haditechnikai műszaki fejlesztésekre adott juttatások visszafizetésének elengedéséről
72/1993. (IX. 23.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság által 1992. október 30-án, Montreálban aláírt, a plasztik robbanóanyagok megjelöléséről azok felderítése céljából Montreálban, az 1991. évi március hó 1. napján létrehozott Egyezmény megerősítéséről
71/1993. (IX. 16.) OGY határozat
országgyűlési bizottsági tagok megválasztásáról
70/1993. (IX. 16.) OGY határozat
a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának az Egyesült Nemzetek Közgyűlése XLIV. ülésszakán, 1989. december 15-én elfogadott Második Fakultatív Jegyzőkönyve megerősítéséről
69/1993. (IX. 16.) OGY határozat
a Cseh Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság közötti Közép-Európai Szabadkereskedelmi Megállapodás megerősítéséről
68/1993. (IX. 9.) OGY határozat
országgyűlési bizottsági tagok megválasztásáról
67/1993. (VII. 16.) OGY határozat
a Magyar Nemzeti Bank felügyelő bizottsága elnökének és további három tagjának választásáról
66/1993. (VII. 16.) OGY határozat
mentelmi jog fenntartásáról
65/1993. (VII. 16.) OGY határozat
mentelmi jog fenntartásáról
64/1993. (VII. 16.) OGY határozat
mentelmi jog fenntartásáról
63/1993. (VII. 16.) OGY határozat
mentelmi jog fenntartásáról
62/1993. (VII. 16.) OGY határozat
országgyűlési bizottsági tagok megválasztásáról
61/1993. (VII. 16.) OGY határozat
a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1993. évi költségvetésével összefüggő intézkedésről
60/1993. (VII. 16.) OGY határozat
az általános forgalmi adókulcs 1993. augusztus 1-jei emelésével összefüggő egyidejű lakossági kompenzálásról
59/1993. (VII. 16.) OGY határozat
a Budapest-Hegyeshalom vasútvonal-korszerűsítés kiemelt jelentőségű kormányzati beruházásról, a kapcsolódó vasúti személykocsi vásárlási és gyártási, értékesítési együttműködésről
58/1993. (VII. 9.) OGY határozat
a társadalmi szervezetek költségvetési támogatásáról
57/1993. (VII. 6.) OGY határozat
a Duna egyoldalú elterelése következtében szükséges cselekvési programról
56/1993. (VI. 25.) OGY határozat
a Ganz Acélszerkezeti Vállalat pénzügyi-gazdasági stabilitásának megteremtéséhez szükséges intézkedésekről
55/1993. (VI. 18.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és a Pakisztáni Iszlám Köztársaság között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelemadók területén Islamabadban, 1992. február 24. napján aláírt Egyezmény megerősítéséről
54/1993. (VI. 18.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyiptomi Arab Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemadók területén Kairóban, 1991. november 5. napján aláírt Egyezmény megerősítéséről
53/1993. (VI. 18.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság Kormánya és Kanada Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelem- és vagyonadók területén Budapesten, 1992. április 15. napján aláírt Egyezmény megerősítéséről
52/1993. (VI. 18.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság Kormánya és Kanada Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről Ottawában, 1991. évi október hó 3. napján aláírt Megállapodás megerősítéséről
51/1993. (VI. 18.) OGY határozat
országgyűlési bizottsági tagok megválasztásáról
50/1993. (VI. 18.) OGY határozat
országgyűlési bizottsági tagok megválasztásáról
49/1993. (VI. 11.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és az Európai Szabadkereskedelmi Társulás tagállamai között Genfben, 1993. március 29-én aláírt szabadkereskedelmi megállapodás, valamint a Magyar Köztársaság és a Finn Köztársaság között Genfben, 1993. március 29-én aláírt kétoldalú mezőgazdasági megállapodás megerősítéséről
48/1993. (VI. 11.) OGY határozat
a Genfben, 1981. június 22-én, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet által elfogadott, a dolgozók biztonságáról, egészségéről és a munkakörnyezetről szóló 155. számú egyezmény megerősítéséről
47/1993. (VI. 11.) OGY határozat
a Genfben, 1981. június 19-én, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet által elfogadott, a kollektív tárgyalások előmozdításáról szóló 154. számú egyezmény megerősítéséről
46/1993. (VI. 11.) OGY határozat
a Genfben, 1978. június 27-én, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet által elfogadott, a közalkalmazottak szervezkedési szabadságának védelméről és foglalkoztatási feltételeik megállapításával kapcsolatos eljárásokról szóló 151. számú egyezmény megerősítéséről
45/1993. (VI. 11.) OGY határozat
a Genfben, 1977. június 20-án, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet által elfogadott, a munkavállalók védelméről a munkahelyen levegőszennyeződés, zaj és rezgés által okozott foglalkozási veszélyek ellen szóló 148. számú egyezmény megerősítéséről
44/1993. (VI. 11.) OGY határozat
a Genfben, 1976. június 21-én, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet által elfogadott, a hármas tagolású tanácskozásokról a nemzetközi munkaügyi normák előmozdítása érdekében szóló 144. számú egyezmény megerősítéséről
43/1993. (VI. 11.) OGY határozat
a Genfben, 1975. június 23-án, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet által elfogadott, a mezőgazdasági dolgozók szervezeteiről és szerepükről a gazdasági és társadalmi fejlődésben szóló 141. számú egyezmény megerősítéséről
42/1993. (VI. 11.) OGY határozat
a Genfben, 1970. június 24-én, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet által elfogadott, a fizetett szabadságról szóló 132. számú egyezmény megerősítéséről
41/1993. (VI. 11.) OGY határozat
a Genfben, 1969. június 25-én, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet által elfogadott, a munkaügyi felügyeletről a mezőgazdaság területén szóló 129. számú egyezmény megerősítéséről
40/1993. (VI. 11.) OGY határozat
a Genfben, 1967. június 28-án, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet által elfogadott, az egy dolgozó által hordozható megengedett maximális súly mértékéről szóló 127. számú egyezmény megerősítéséről
39/1993. (VI. 11.) OGY határozat
a Genfben, 1957. június 25-én, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet által elfogadott, a kényszermunka felszámolásáról szóló 105. számú egyezmény megerősítéséről
38/1993. (VI. 11.) OGY határozat
a San Franciscóban, 1948. július 9-én, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet által elfogadott, a munkaerő-gazdálkodási intézmények szervezetéről szóló 88. számú egyezmény megerősítéséről
37/1993. (VI. 11.) OGY határozat
a Genfben, 1947. július 11-én, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet által elfogadott, a munkaügyi felügyeletről az iparban és a kereskedelemben szóló 81. számú egyezmény megerősítéséről
36/1993. (V. 28.) OGY határozat
a települések egészséges ivóvízellátását elősegítő 1993-1994. évi kormányprogramról
35/1993. (V. 28.) OGY határozat
a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról szóló 28/1993. (IV. 29.) OGY határozat módosításáról
34/1993. (V. 28.) OGY határozat
országgyűlési bizottsági tagok megválasztásáról
33/1993. (V. 28.) OGY határozat
a HUNGALU Rt. járadékfizetési kötelezettségének részbeni elengedéséről
32/1993. (V. 28.) OGY határozat
a Nitrokémiai Ipartelepek állami alapjuttatás és állami kölcsön visszafizetési kötelezettségeinek elengedéséről
31/1993. (V. 21.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és Ukrajna között a jószomszédság és az együttműködés alapjairól szóló, Kijevben, 1991. december 6-án aláírt Szerződés megerősítéséről
30/1993. (V. 21.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és a Spanyol Királyság közötti, 1992. február 6-án, Madridban aláírt barátsági és együttműködési Szerződés megerősítéséről
29/1993. (V. 4.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság közötti, a Bős-Nagymarosi Tervvel kapcsolatos vitának a Nemzetközi Bíróság elé terjesztéséről, Brüsszelben, 1993. április 7-én aláírt Külön Megállapodás megerősítéséről
28/1993. (IV. 29.) OGY határozat
a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról
27/1993. (IV. 23.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság honvédelmének alapelveiről
26/1993. (IV. 23.) OGY határozat
az Európa Tanács keretében elfogadott kiadatási és egyéb bűnügyi egyezmények megerősítéséről
25/1993. (IV. 22.) OGY határozat
országgyűlési bizottsági tag megválasztásáról
24/1993. (IV. 9.) OGY határozat
a testnevelés és a sport megújításának koncepciójáról
23/1993. (IV. 9.) OGY határozat
az 1992. március 24-én, Helsinkiben aláírt Nyitott Égbolt Szerződés megerősítéséről
22/1993. (IV. 9.) OGY határozat
országgyűlési bizottsági tagok megválasztásáról
21/1993. (IV. 9.) OGY határozat
a magyar energiapolitikáról
20/1993. (IV. 7.) OGY határozat
a Dunai Vízlépcsőrendszer kérdéseivel foglalkozó ideiglenes bizottság létrehozásáról
19/1993. (IV. 1.) OGY határozat
bizottsági tag megválasztásáról
18/1993. (IV. 1.) OGY határozat
országgyűlési bizottsági tag megválasztásáról
17/1993. (IV. 1.) OGY határozat
a Szigetköz természetvédelmi, környezetvédelmi és területfejlesztési kérdéseiről szóló 69/1992. (XI. 6.) OGY határozat módosításáról
16/1993. (III. 26.) OGY határozat
a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájának megerősítéséről
15/1993. (III. 26.) OGY határozat
a Területi Önkormányzatok és Közigazgatási Szervek Határmenti Együttműködéséről szóló Európai Keretegyezmény megerősítéséről
14/1993. (III. 19.) OGY határozat
az egyházak közvetlen állami támogatására jóváhagyott 1993. évi költségvetési keret felosztásáról
13/1993. (III. 19.) OGY határozat
a Kormány foglalkoztatáspolitikai koncepciójának benyújtásáról szóló 82/1992. (XII. 4.) OGY határozat módosításáról
12/1993. (III. 19.) OGY határozat
országgyűlési bizottsági tagok megválasztásáról
11/1993. (III. 12.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság biztonságpolitikájának alapelvei
10/1993. (III. 5.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás végrehajtásáról
9/1993. (III. 5.) OGY határozat
a Duna egyoldalú nemzetközijog-ellenes elterelése miatti tiltakozásról
8/1993. (III. 5.) OGY határozat
országgyűlési bizottsági tagok megválasztásáról
7/1993. (II. 27.) OGY határozat
a nyugellátások, baleseti nyugellátások és egyéb ellátások emeléséről, illetőleg kiegészítéséről
6/1993. (II. 25.) OGY határozat
mentelmi jog felfüggesztéséről
5/1993. (II. 25.) OGY határozat
országgyűlési bizottsági tagok megválasztásáról
4/1993. (II. 12.) OGY határozat
országgyűlési bizottsági tagok megválasztásáról
3/1993. (II. 12.) OGY határozat
a társadalmi szervezetek, a nemzeti és etnikai kisebbségek, valamint az egyházak költségvetési támogatására szolgáló pénzeszközök elosztásának bizottsági előkésztéséről
2/1993. (II. 4.) OGY határozat
az egyetemekről szóló 30/1990. (III. 21.) OGY határozat módosításáról
1/1993. (II. 4.) OGY határozat
a Nemzetközi Pénzügyi Társaságban a Magyar Köztársaság alaptőke-részesedésének megemeléséről

A complex.hu oldal teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll. - Copyright Wolters Kluwer Kft. 2017. Minden jog fenntartva!